OBAVIJEST ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA IMENOVANIH ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Svi članovi biračkih odbora moraju obavezno doći na biračko mjesto za koje su imenovani, u 6:00 sati na dan izbora, u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Preporučuje se svima da do dana izbora pročitaju:

  • Podsjetnik za rad biračkog odbora, kojeg možete preuzeti OVDJE
  • Tehničke upute Državnog izbornog povjerenstva pripremljene u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, radi epidemiološke zaštite svih sudionika izbora, koje možete preuzeti OVDJE

Svih 10 članova biračkog odbora, nevezano na koju su dužnost imenovani, dužni su međusobno surađivati u cilju nepristranog, pravilnog i uspješnog rada cijelog biračkog odbora.

Predsjednici i potpredsjednici biračkih odbora pravovremeno će preuzeti izborni materijal za svako biračko mjesto, uz kratku edukaciju.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ

RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ – ŠIRINEC

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ – KRIŽ II

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ – KRIŽ III

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ – RAZLJEV

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ – OBEDIŠĆE

 

DEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ

LOKALNI IZBORI 2021.

DEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ

U dane 30. 04. 2021. god., 01. 05. 2021. god. i 02. 05. 2021. god., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ može se kontaktirati putem sljedećih telefona i e-mail adrese:

1.   LIDIJA BAHLEN  

091 2824 540

2.   ISKRA GUDAN PODVOREC  

091 5352 882

3.   TIHANA OZVAČIĆ  

099 2730 738

4.   JASMINA ŠTIMAC BOSANKIĆ  

095 3906 652

5.   MATEA BULKA  

098 1772 352

6.   MARKO DOKMANIĆ  

098 491 190

 

Adresa elektroničke pošte: oip.kriz@izbori.hr

 

 

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ I KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ

Dana 30. travnja 2021. godine Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ, oglasnoj ploči Općine Križ, oglasnoj ploči ispred Doma kulture u Križu i putem Obiteljskog radio Ivanića:

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ i Zbirna lista pravovaljanih kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Križ i Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Križ

Od ove objave – 30. travnja 2021. godine – počinje teći rok za prigovore koje ovlašteni podnositelji mogu podnijeti do 02. svibnja 2021. godine do 24:00 sata.

Dana 01. svibnja 2021. godine navedene kandidacijske liste, kandidature i zbirne liste biti će objavljene u Jutarnjem listu.

 

Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja izbornih skupova

Stožer civilne zaštite Općine Križ upozorava na preporuke i odluke vezane uz pidemiju bolesti COVID-19, a tijekom izbornog procesa.

Preporuke se izdaju radi zaštite sudionika predizbornih skupova tijekom izbornog procesa s obzirom na epidemiološku situaciju i epidemiju bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Preporuke se odnose na organizatore, građane, službene osobe i govornike te ostale osobe koje će sudjelovati na izbornim skupovima.

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja izbornih skupova pročitajte na linku:

Preporuka HZJZ za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja izbornih skupova

Dana 09. travnja 2021. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

Dana 26. travnja stupila je na snagu i Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije, a nužne epidemiološke mjere istom se određuju do 09. svibnja 2021. godine.

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

 

Potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

Link na stranicu Ministarstva pravosuđa i uprave :

https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001 

na kojem  linku se nalaze detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine.

Napominjemo kako je izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno sudskih i upravnih pristojbi.

Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Križ

OBAVIJEST – Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ

Zainteresirani za rad na dužnosti PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA na Lokalnim izborima 2021. godine, koji će se održati 16. 05. 2021. godine, mogu se prijaviti putem elektroničke pošte:

oip.kriz@izbori.hr

i to popunjavajući obrazac OL-6 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora.

6._OL-6

www.izbori.hr

Raspored po biračkim mjestima i dužnost na koju će izabrani kandidati biti imenovani (predsjednik ili potpredsjednik)  odrediti će Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ, stoga se predlaže da se iste rubrike u obrascu OL-6 ne popunjavaju.

Prijava putem popunjavanja obrasca OL-6 ne obvezuje Općinsko izborno povjerenstvo na imenovanje svih prijavljenih osoba.

PREDSJEDNICI I POTPREDSJEDNICI NE SMIJU BITI KANDIDATI NA IZBORIMA I NE SMIJU BITI ČLANOVI NITI JEDNE POLITIČKE STRANKE (čl. 42. st. 8. Zakona o lokalnim izborima)!!!!

Prijave se zaprimaju do zaključno s danom 22. travnja 2021. godine.

VAŽNA NAPOMENA:

ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA I NJIHOVE ZAMJENIKE

određuju političke stranke, stoga se zainteresirani za rad u biračkom odboru na mjestu člana i zamjenika člana trebaju obratiti političkim strankama, a ne Općinskom izbornom povjerenstvu, jer Povjerenstvo nije nadležno za određivanje članova i zamjenika članova biračkih odbora!!!!!

 

 

 

 

Skip to content