Razvoj turizma svake destinacije ponajviše je određen njenim temeljnim resursima – potencijalnim i realnim turističkim atrakcijama. Resursna osnova predstavlja skup turističkih atrakcija i infrastrukture koja je nužna za razvoj nekog turističkog područja. Ona je baza za promišljanje i razvoj turističkih proizvoda pa je stoga za svako dugoročno planiranje važno analizirati atrakcijsku osnovu. U tom smislu, Općina Križ ima priliku iskoristiti potencijale važne za razvoj kontinentalnog turizma, a to su kulturne i sakralne lokacije, zaštićena kulturno-povijesna baština na području Općine Križ:

 Crkva Uzvišenja sv. Križa (oznaka dobra iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Z-1895, nepokretno kulturno dobro-pojedinačno)
– crkva se spominje u vizitacijama Čazmanskog arhiđakona Ivana Goričkog 1334, a sva je vjerojatnost da je postojala i ranije, možda 1120 godine. Kroz vrijeme je više puta obnavljana, a njen današnji, barokizirani izgled zahvaljuje obnovi iz 17. stoljeća. Ova jednobrodna, prostrana, barokizirana građevina najbolje je očuvani srednjovjekovni objekt ovoga kraja i spomenik je nulte kategorije. 
Inventar u crkvi Uzvišenja sv. Križa (oznaka dobra iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Z-512, Z-4530, pokretno kulturno dobro-zbirka) Posebna su vrijednost crkve i dva bočna oltara, sv. Roka i Antuna Padovanskog, koji se kao novi spominju 1761. godine. Vrijedni su i zlatarski predmeti iz XVIII. i XIX. stoljeća. Staroj je župnoj crkvi 1714. godine izgorio glavni oltar, pa je 1720. postavljen novi, bogat vrijednim drvenim skulpturama, jedan od najreprezentativnijih u cijeloj sjevernoj Hrvatskoj.
Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa (oznaka dobra iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Z-4174, pokretno kulturno dobro-pojedinačno)
– orgulje su iz 1787. godine, obnovljene su 1909. godine, ali su zadržale svoju baroknu izvornost te su jedne od najstarijih i najbolje očuvanih u Hrvatskoj.

Kapela Sv. Vida (oznaka dobra iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Z-2252, pokretno kulturno dobro-pojedinačno)
– kapela se nalazi u naselju Novoselec, a građevina kao i okolni prostor su pod zaštitom Ministarstva kulture.

Kulturno povijesna cjelina naselja Križ (oznaka dobra iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Z-3648, nepokretno kulturno dobro-kulturno-povijesna cjelina)
– park u Križu nastao je krajem 19. stoljeća, a njegov izgled i oblikovanje pripisuju se nadvrtlaru Viteslavu Durchaneku, koji je bio i jedan od oblikovatelja Lenucijeve potkove i Botaničkog vrta u Zagrebu, središte Križa je u cijelosti stavljeno pod zaštitu Ministarstva kulture kao urbana jezgra.

Arheološko nalazište Sipćina – rimska vila rustika u Okešincu, Općina Križ, zaštičeno kulturno dobro. Na području naselja Okešinec, tijekom 2012. godine započelo se s iskapanjima na području za koje se pretpostavilo da je ostatak privremenog rimskog naselja. Utvrđeno je da je riječ najvjerojatnije o ostacima trajno nastanjenog objekta – ville rustice. Općina Križ na lokalitetu sustavno provodi istraživanja te ista planira aplicirati na fondove EU u cilju stavljanja lokaliteta u trajnu turističku ponudu Općine Križ.

Skip to content