UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Koncesionar:
KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.,
Omladinska ulica 30, 10310 Ivanić-Grad
Direktor: Mario Mikulić, ing.građ.

KONTAKTI:
UPRAVA:
tel.  01/2831-050, 01/2831-052
e-mail: info@kcig.hr, www.kcig.hr

DIMNJAČARI:
Josip Smodila mob. 099 808 0318
Josip Fabijanić mob. 091 925 9595
Goran Krsnik mob. 091 510 5628
Darko Vodal  mob. 099 308 0352

e-pošta: dimnjacar@kcig.hr

Vrijeme zaključenja ugovora: 05.12.2022. godine – 05.12.2026. godine

CIJENIK USLUGA

OPĆI UVJETI ISPORUKE

Skip to content