Čestitka povodom Dana antifašističke borbe

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Republika Hrvatska, obilježavanjem 22. lipnja Dana antifašističke borbe, svake godine izražava svoje antifašističke korijene i zahvalnost svima koji su nas vrijednostima antifašizma zadužili za vječnost. U ime Općine Križ, čestitamo svima državni praznik, Dan antifašističke borbe.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag. oec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:
Zlatko Hrastić

Položeno cvijeće i zapaljene svijeće povodom Dana antifašističke borbe

Predstavnici Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Križ na čelu s Općinskim načelnikom Općine Križ Markom Magdićem, te predstavnici Udruge antifašista i antifašističkih boraca Općine Križ, Udruge branitelja Općine Križ kao i ostalih udruga i građana, danas su obilježili državni praznik, Dan antifašističke borbe polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika antifašizmu na Trgu Svetog Križa u Križu.

EU SREDSTVIMA USPJEŠNO ZAVRŠENO UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U OBEDIŠĆU

Završena je obnova još jednog društvenog doma u Općini Križ. Društveni dom u naselju Obedišće, jedan je od najvećih objekata tog tipa u našoj Općini, a iziskivao je sveobuhvatnu obnovu. Nakon što je riješeno pitanje zatvaranja financijske konstrukcije, čemu su doprinijela dobivena EU sredstva kroz sufinanciranje putem 7. LAG natječaja u vrijednost od gotovo 34.000,00 EUR-a krenulo se s uređenjem koje je uključivalo izmjenu elektroinstalacija s rasvjetnim tijelima, ugrađenu nove PVC stolarije te postavljene klima.

Dodatno, a u cilju da se u potpunosti uredi unutarnji i vanjski prostor društvenog doma u Obedišću, izdvojena su i sredstva za uređenje stropa, podova sale, kuhinje stubišta i sanitarnih čvorova, obojeni su zidovi i lamperija. Nabavljeni su novi stolovi i stolice za salu, kuhinja i kuhinjski uređaji, suđe te pribor za kuhinju kao i zavjese za salu. Radovi vanjskog uređenja uključivali su bojanje fasade, ograde i drvenih dijelova – stupova i strehe. Sveukupno, za projekt rekonstrukcije društvenog doma u Obedišću izdvojeno je 120.000,00 EUR-a.  

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 18/18.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pozivamo članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

  • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
  • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
  • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 23. kolovoza 2024. godine (petak).

PLAN ODRŽAVANJA KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Općinski načelnik Općine Križ utvrdio je plan održavanja konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ, prema sljedećem rasporedu:

  • dana 03. srpnja 2024. godine (srijeda);
  1.Mjesni odbor Bunjani16,00 sati
  2.Mjesni odbor Donji Prnjarovec16,10 sati
  3.Mjesni odbor Gornji Prnjarovec16,20 sati
  4.Mjesni odbor Johovec16,30 sati
  5.Mjesni odbor Konšćani16,40 sati
  6.Mjesni odbor Mala Hrastilnica16,50 sati
  7.Mjesni odbor Obedišće17,00 sati
8.Mjesni odbor Okešinec17,10 sati
9.Mjesni odbor Razljev17,20 sati
10.Mjesni odbor Rečica Kriška17,30 sati
11.Mjesni odbor Širinec17,40 sati
12.Mjesni odbor Šušnjari17,50 sati
13.Mjesni odbor Velika Hrastilnica18,00 sati
14.Mjesni odbor Vezišće18,10 sati
15.Mjesni odbor Novoselec18,20 sati
16.Mjesni odbor Križ18,40 sati

VAŽNE NAPOMENE vezane uz konstituiranje vijeća mjesnih odbora:

Sazivi za održavanje konstituirajućih sjednica svakog pojedinog mjesnog odbora, sukladno navedenom planu, biti će upućeni poštanskim putem na adrese prebivališta svih članova vijeća mjesnih odbora izabranih na izborima održanima dana 09. lipnja 2024. godine.

Sukladno odgovarajućoj primjeni odredaba Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine, temeljem članka 62. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 82. stavka 1. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21 i 57/23).

LIPANJSKI SUSRETI U VEZIŠĆU 29. LIPNJA 2024. GODINE

Tradicija druženja u čast Milke Trnine i ove se godine nastavlja u Vezišću uz pjesmu i ples te šarane na rašljama. U organizaciji Mješovitog zbor Milka Trnina Vezišće i
Mjesnog odbora Vezišće te potporu NK Milka Trnina i financijsku podršku Općine Križ, 29. lipnja 2024. godine u subotu, sve posjetitelje u Vezišću očekuje dobra zabava uz bogat sportski, kulturno umjetnički program te gastronomsku ponudu i zabavu za najmlađe.
Od 15,30 sati igra se nogometna utakmica prstića NK Milka Trnina Vezišće – NK Dinamo Hidrel. Utakmica veterana NK Milka Trnina Vezišće i NK Dinamo Zagreb igra se na nogometnom terenu u Vezišću od 18 sati. Kulturno-umjetnički program na pozornici počinje od 17 sati, a nastupaju: KUD Ilirci, KUD Osekovo, KUD Graničar (dječja skupina), Udruga treća dob Ivanić-Grad i Udruga umirovljenika Općine Križ. Od 20 sati slijedi zabava uz glazbeni sastav Condori.

OBAVIJEST GRAĐANIMA o radovima uređenja nerazvrstane ceste N-147 Razljev Kompator

Obavještavaju se građani da je dana 19. lipnja 2024. godine planiran početak izvođenja radova na uređenju nerazvrstane ceste N-147 Razljev – Kompator.
Radovi obuhvaćaju otprilike 1000 metara ceste. Predviđeno je izravnanje površine kolnika kamenim materijalom, izrada novog tankog, habajućeg sloja asfalta te uređenje bankina.
Predviđeni rok završetka radova je 5 radnih dana.
U vrijeme izvođenja radova bit će djelomično ili u potpunosti onemogućeno prometovanje što će se regulirati prometnim znakovima te pozivamo stanovnike i korisnike navedene ulice da korištenje svojih vozila prilagode i usklade prema dinamici radova asfaltiranja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti van najavljenog roka.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Križ (Bunjani, Donji Prnjarovec, Gornji Prnjarovec, Johovec, Konšćani, Križ, Mala Hrastilnica, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Razljev, Rečica Kriška, Širinec, Šušnjari, Velika Hrastilnica, Vezišće) dana 19. lipnja 2024. godine u jutarnjim satima. 

Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula    larvicida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.                       

Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi.

Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Dalibor Križan 099/370- 7472.

Skip to content