Knjižnica i čitaonica Križ:
radno vrijemes korisnicima: ponedjeljak, srijeda i petak od 8 do 14 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati
Kontakt:
tel: 01/2824 464
e-mail: info@kck.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Ispostava Ivanić-Grad
Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić-Grad
matičar: tel: 01/2831-160

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Križ:
Ponedjeljkom od 12:00 sati do 20:00 sati i svake prve subote u mjesecu od 08:00 sati do 16:00 sati.
Mole se korisnici koji će dopremati otpad da otpad selektiraju po priloženoj tablici kako bi olakšali zbrinjavanje otpada na samom reciklažnom dvorištu.
Popis otpada koji će se moći odlagati na reciklažnom dvorištu pročitajte OVDJE.
Napominjemo građanima da se građevinski otpad i gume za vozila neće moći zaprimati u Reciklažno dvorište Križ.

VOZNI RED AUTOBUSA

MRTVOZORNICI ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ:
ZRINKO HATVALIĆ, dr. med. – 091 941 6320
JOSIPA NOVAKOVIĆ, dr. med. – 091 959 1763
DEJAN ČIČAK, dr. med. – 091 502 7690
JASENKA GOTIĆ, med. sestra – 091 793 1545
VESNA PODVOREC, med. sestra – 098 953 8238

UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Koncesionar: KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.,
Omladinska ulica 30, 10310 Ivanić-Grad
Direktor: Mario Mikulić, ing.građ.

KONTAKTI:
UPRAVA:
tel.  01/2831-050, 01/2831-052
e-mail: info@kcig.hr, www.kcig.hr

DIMNJAČARI:
Josip Smodila mob. 099 808 0318
Josip Fabijanić mob. 091 925 9595
Goran Krsnik mob. 091 510 5628
Darko Vodal  mob. 099 308 0352

e-pošta: dimnjacar@kcig.hr

Skip to content