Raspored odvoza otpada

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo, otpadni tekstil itd. Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza. U Općini Križ trenutno postoje tri (3) lokacije Zelenih otoka, a to su:

  1. Obedišće –  Zagrebačka ulica, uz stražnje parkiralište kod društvenog i vatrogasnog doma,
  2. Novoselec – Ulica Hrvatske mladeži, kod stambenih zgrada
  3. Križ – Ulica Ljudevita Gaja, kod stambene zgrade

[/lsvr_feature]

Skip to content