povijest1Dominantni prirodno-geografski elementi u prostoru Općine Križ utječu na identitet prostora i organizaciju života unutar njega. Uspostavljena mreža naselja Općine Križ rezultat je kontinuiranog djelovanja čovjeka u prostoru, a sama struktura naselja u velikoj mjeri je uvjetovana povijesnim događajima. Arheološko nalazište Sipćina kod Okešinca svjedoči o ranoj naseljenosti ovog prostora, a osim Sipćine u arheološkom kontekstu spominju se i dva naselja, Rečica Kriška i Šušnjari, gdje su pronađeni prapovijesni nalazi koji se danas nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Prvi indirektan spomen naselja Križ datira iz srednjeg vijeka (1334. godine) u popisu župa Zagrebačke županije, a dobilo je ime po najznačajnijem sakralnom objektu na području Općine, crkvi Uzvišenja sv. Križa koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Crkva Uzvišenja svetog Križa nalazi se u središtu mjesta na njegovoj najvišoj točki, u sladno oblikovanom engleskom parku kojeg je projektirao slavni Durhanek, arhitekt koji je projektirao i Botanički vrt u Zagrebu. Crkva se prvi put službeno spominje 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije. Križ je dobio ime upravo po tom najznačajnijem sakralnom objektu.

Tijekom 15. stoljeća, Križ je bio središte seoske općine na biskupskom vlastelinstvu Ivaniću. Križ je u razdoblju 1480.-1507., s današnjim Obedišćem, činio jedinstvenu gospodarsku cjelinu te stekao status trgovačkog naselja. Od 1530-ih godina, započela su turska osvajanja na području Križa, Obedišća i susjednog Ivanića te je u vrijeme biskupa Erdödyja započela gradnja utvrde. Utvrda je bila smještena na uzvišenju iznad riječnih dolina te je postala jezgrom naselja koje se od utvrde pružalo u zvjezdolikom obliku. Nakon pada tvrđave Moslavine, cijela je šira regija pretvorena u tursko uporište za daljnje napade na zapad, a nakon zaustavljanja turskog prodiranja 1552. godine, uspostavljena je granica od utoka rijeke Lonje u Savu, Lonjom do ušća rijeke Česme te Česmom i preko Bilogore do Gradeca na Dravu. Time je utvrda u Križu postalo važno pogranično uporište.

Za vrijeme Habsburgovaca, Križ te Ivanić i Kloštar Ivanić ušli su u Ivanićku kapetaniju, a turska osvajanja na ovim prostorima završila su mirom 1606. godine. Krajem 16. i početkom 17. stoljeća naseljavano je područje oko krajiških tvrđava stanovništvom iz turskog područja, a doseljenici koji su dobili zemlju obavljali su vojnu službu.

povijest2

Sva općinska naselja, osim naselja Križ i Novoselec, imaju izrazito ruralne karakteristike, a nastala su duž prometnih pravaca na način koji je obilježavao naselja središnjeg i istočnog dijela Hrvatske koja su nastala novom kolonizacijom u 17. i 18. stoljeću, nakon povlačenja Turaka i doseljavanja Predavaca i drugog stanovništva. U vrijeme Vojne krajine, naselje Križ postalo je središte seoske općine, a ukidanjem Vojne krajine, mijenjao se i status Križa te je 1873. godine došao pod bansku vlast i postao sjedištem Kriške podžupanije u Bjelovarskoj županiji.

Obrazovna djelatnost na području Općine Križ datira iz 17. stoljeća, a prva pučka škola otvorena je 1790. godine po ustrojstvu Vojne krajine i odredbom carice Marije Terezije, dok je prva školska zgrada sagrađena 1860. godine. Organizirano školstvo se odvijalo tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. U 20. stoljeću osnovane su i pučke škole u Rečici, Okešincu, Bunjanima, Novoselcu, Vezišću, Šušnjarima i Velikoj Hrastilnici, a danas djeluje samo ona u Novoselcu kao područna četverogodišnja škola Osnovne škole Milka Trnina.

Prve organizacije civilnog društva osnivale su se nakon I. svjetskog rata, a danas Općina Križ broji preko 40 aktivnih udruga civilnog društva koje djeluju u područjima sporta, kulture, vatrogastva i drugim područjima djelatnosti. Za vrijeme I. i II. svjetskog rata, Općina Križ zabilježila je značajne populacijske gubitke, a nakon rata uslijedile su promjene u gospodarskom, administrativnom, društvenom i političkom ustroju. Tijekom 20. stoljeća, otvaraju se trgovine i industrijska postrojenja, među kojima se ističe DIN Novoselec, jedan od nositelja razvoja drvne industrije na području Zagrebačke županije osnovan 1929. godine. Razvoj drvne industrije i socio-ekonomskog razvoja u cijelosti, potaknuo je značajnije doseljavanje stanovništva iz drugih dijelova Republike Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

Proglašenjem suverene i samostalne Republike Hrvatske, započinje novo razdoblje u razvoju područja Općine Križ, koje je do 1993. godine bilo u sastavu bivše Općine Ivanić Grad, a do 1997. godine nalazila se u sastavu Sisačko-Moslavačke županije, te je od 1997. godine u sastavu Zagrebačke županije.

Na području Općine Križ rođeni su:
Katarina Milka Trnina – 19. 12. 1863. Vezišće -18. 05. 1941. Zagreb, zasigurno je jedno od najvećih imena ne samo kriškog kraja nego i Hrvatske umjetnosti.
Josip Badalić – 07. 06. 1888. Deanovec – 11. 08. 1985. Zagreb; sveučilišni profesor i knjižničar, slavist, direktor Drame HNK, prevoditelj.
Ivan Česmički (Janus Panonius) 1434. – 1472. Latinski pjesnik – humanist.
U centru naselja Križ uređena je Spomen soba, u čast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Općine Križ.

Vatrogasna zajednica Općine Križ broji 16 društava koliko Općina ima i naselja. Dobrovoljno vatrogastvo je na području Općine Križ ustrojeno već 120 godina. Prvo osnovano je DVD Križ – 1894. godine.

 

općina

Skip to content