Pokretanje pozitivne poduzetničke klime misija je ove općinske vlasti, a cilj je olakšati investicije i poslove koji mogu pokrenuti gospodarstvo.

Na području Općine Križ, postoje dvije Poduzetničke zone i to Poduzetnička zona Križ i Poduzetnička zona Križ II. a koje su evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture Ministarstva poduzetništva i obrta.

Poduzetnička zona Križ I

Poduzetnička zona Križ, formirana 2004. godine Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ, prostire se na 126 ha, dio obuhvata zone je negradiv  zbog koridora cjevovoda nafte i plina. Riječ je o otprilike 6 h, dok je u  preostalom dijelu najveći dio površina u prethodnom periodu, prodan investitorima od kojih je tek dio priveden namjeni, a za manji dio površina potrebno je riješiti vlasničke odnose s Republikom Hrvatskom s ciljem stvaranja dodatnih kapaciteta i privođenja zemljišta namijeni unutar same zone.

Do sada su svoje investicijske planove u navedenoj Poduzetničkoj zoni ostvarili Miagra d.o.o. Zagreb, Pleter vatrometi d.o.o.Zagreb, MG kamen d.o.o. Zagreb i Agromais d.o.o. Zagreb.

U završnoj fazi je ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novih objekata sljedećih investitora u Poduzetničkoj zoni Križ:

Stone gallery d.o.o. Rijeka, planira izgraditi objekta za kamenoprerađivačku djelatnost.

Ager Pharia d.o.o., Zagreb, planiraju izgradnju objekta za skladištenje poljoprivredne opreme i proizvoda.

Mani d.o.o. Zagreb, planira izgradnju ULO hladnjače s pogonom za preradu jabuka.

U tijeku je prva faza izgradnje jednog od najvećih infrastrukturnih projekata vanjskog investitora ikad u Općini Križ. Riječ je o prvoj fazi izgradnje logističko-distributivnog centra tvrtke Lidl. 

Poduzetnička zona Križ II

Tijekom 2010. godine Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ formirana je i druga Poduzetnička zona Križ II. Riječ je o već postojećoj zoni male privrede i poduzetništva, a koja je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije te Općine Križ, tijekom 2014. godine infrastrukturno obnovljena. U njoj svoje investicijske projekte već su pokrenule tvrtke HEP ODS d.o.o. Zagreb, Lonja Strug d.d. Kutina, AAG Design d.o.o. Zagreb i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad.

Budućnost spomenute zone nije upitna budući je zajedno s izgradnjom komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Križ II., trgovačko društvo Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad, dodatno proširilo svoje postojeće proizvodne i administrativne kapacitete kao i trgovačko društvo Mipek d.o.o. Križ koje je do sada izgradilo bravarsku halu te stvorilo uvijete za nova zapošljavanja i proširenja proizvodnih kapaciteta.

I izvan poduzetničkih zona na području Općine Križ razvijaju se poduzetničke inicijative. Trgovačko društvo Klesarstvo Lucić d.o.o. Samobor, u Križu planira izgradnju nove proizvodne hale za preradu kamena, a trenutno su u fazi izrade potrebne projektne dokumentacije.

Trgovačko društvo Amex d.o.o. Zagreb planira u Moslavačkoj ulici u Križu izgraditi pogon za sortiranje i pakiranje voća sa pomoćnom zgradom za što je ishođena građevinska dozvola.

Drvna industrija Novoselec d.o.o. Novoselec planira izgradnju kogeneracijskog postrojenja unutar postojećeg kruga drvne industrije s dugom tradicijom u Novoselcu, za što je također ishođena građevinska dozvola.

U naselju Razljev svoju investiciju planira realizirati trgovačko društvo Veggie d.o.o. Zagreb, a riječ je o izgradnji poslovnih zgrada i plastenika te su trenutno pred dobivanjem građevinske dozvole.

Skip to content