Zdravstvo

Zdravstvena zaštita na području Općine Križ organizirana je putem ambulante Križ, kao dijela Ispostave Ivanić Grad, odnosno Doma zdravlja Zagrebačke županije. U ambulanti djeluju tri ordinacije opće medicine, dvije stomatološke ordinacije te po jedna ginekološka ordinacija, dječja ordinacija, patronažna služba i ljekarna, što u odnosu na pojedine jedinice lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji predstavlja dobru organiziranost i dostupnost primarne zdravstvene zaštite. Također, u Općini se nalazi i veterinarska stanica Križ koja pruža usluge preventivne zdravstvene zaštite životinja te pregled i liječenje istih. Na području Općine ne nalaze se ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te stanovništvo potrebe zadovoljava na najbližim mjestima u okolici i Gradu Zagrebu, dok se najbliža hitna medicinska pomoć nalazi u Ivanić Gradu udaljenom 12 km.

Informacije i obavijesti o  uslugama Doma zdravlja možete pogledati na sljedećem linku :

http://www.domzdravlja-zgz.hr/ispostave/ivanic-grad/

Skip to content