Sukladno Preporuci za rad koju je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo Općini Križ obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ da mogu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o mirnom posjedu u svrhu upisa zemljišta u ARKOD za poljoprivredno zemljište po isteklom ugovoru o zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja sklopljenim u skladu s odredbama svih do sada donesenih zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zahtjev za izdavanje Potvrde podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku na obrascu zahtjeva koji je dostupan uz objavljenu obavijest na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ. Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

b) presliku isteklog ugovora za poljoprivredno zemljište za koje se traži potvrda

c) potpisanu izjavu danu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da se provode sve obveze po isteklom ugovoru, da su podmirene sve obveze s osnove korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta i da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (koja je dostupna uz objavljenu obavijest na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ).

Za sve dodatne informacije vezano uz izdavanje potvrde možete se obratiti svaki radni dan od na broj telefona: 01/2831-519.

Preporuka za rad – Ministarstvo poljoprivrede

Izjava – mirni posjed

Zahtjev za izdavanje potvrde – ARKOD

Skip to content