Športsko ribolovna udruga „ŠARAN“ Križ (ŠRU „ŠARAN“ Križ), Vezišće 130, 10315 Novoselec,  OIB:    59114037757

Kontakt:

 • telefon:  385 91 30 00 745
 • fax:
 • e-mail:   saran.kriz1@gmail.com
 • internet stranica: www.opcina-kriz.hr
 • broj računa u poslovnoj banci: HR04 2340 0091 1000 8026 1 kod Privredne banke Zagreb d.o.o  Zagreb
 • RNO broj:

Osnovni podaci o udruzi:

 • predsjednik: Filip Pavlić
 • dopredsjednik: Tomo Blažinović
 • tajnik: Ivica Mihelja
 • odbori:
 • broj članova:

KONCESIJA NA VODAMA
Ribolovno područje: Sava 2
Ribolovne zona: Administrativne granice Općine Križ
Ribolovne vode: Rijeka Česma, ribnjaci „Milka Trnina“, „Kruška“ i „Treća Jama“
Obavezna količina poribljavanja: Šaran-1500 kg., Amur-80 kg., Štuka-50 kg., Smuđ-50 kg.

UVJETI ZA OBAVLJANJE SPORTSKOG RIBOLOVA
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19 od 06.07.2019. g., članak 18.) ( citat)

 • Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti osobe (u daljnjem tekstu: ribići) koje:
 • Imaju položeni ribički ispit
 • Imaju ribičku dozvolu
 • Koriste dozvoljene tehnike ribolova
 • Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovog članka uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati osobe mlađe od 14 godina koje ne love ribu na temelju godišnje dozvole.
 • Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovog članka, ribičku dozvolu ne moraju imati osobe mlađe od 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu, niti natjecatelji za vrijeme održavanja natjecanja u sportskom ribolovu, a koje je odobrio Hrvatski športski ribolovni savez. (Kraj citata).

NAKNADA ZA GODIŠNJU ČLANARINU

 • Godišnja članarina za 14 godina i više žene-muški 80,00 €
 • Godišnja članarina do 14 godina 5,00 €

NAKNADA ZA RIBOLOVNU DOZVOLU

 • Godišnja ribička dozvola 14 godina i više žene-muški 13,27 €
 • Godišnja ribička dozvola HRVI 13,27 €
 • Dnevna ribička dozvola – 8,00 €; Trodnevna – 20,00 €; Sedmodnevna – 50,00 €

VAŽENJE RIBIČKE DOZVOLE

 • Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 01.01. do 31.12. 24,00 sata tekuće godine
 • Dnevna dozvola važi za datum od 00,00 sati do 24,00 sata

DONACIJE ZA OČUVANJE RIBLJEG FONDA

RIBNJACI „MILKA TRNINA“, „KRUŠKA“ I „TREČA JAMA“

 • PRILIKOM OTVORENJA RIBOLOVA (subota-nedjelja) za članove 7,00 €, za nečlanove 10,00 €
 • OSTALE DANE SAMO RIBNJAK „MILKA TRNINA“ za članove 4,00 €, nečlanove 7,00 €

PRISTUPNICA U UDRUGU 14,00 € (bez statusa člana duže od dvije godine)

DOZVOLJENI ALAT ZA RIBOLOV – MAKSIMALNO TRI (3) PRIBORA SA PO JEDNOM UDICOM

DOZVOLJENO ZADRŽAVANJE ULOVA UZ PRAVILNO OBILJEŽAVANJE:

 • Dvije plemenite ribe: Šaran, Amur, Štuka, Smuđ
 • Šaran do težine 5.00 kg
 • Amur iznad težine 5.00 kg

ZA OSTALU VRSTU RIBE NEMA OGRANIČENJA.

OBAVEZAN UPIS PO DOLASKU NA RIBOLOV U APLIKACIJU mRibić KAO I PO ZAVRŠETKU UPIS ULOVA

PRODAJA RIBIČKIH DOZVOLA ISKLJUČIVO NA RIBNJAKU, VEZIŠĆE 130 UZ NAJAVU NA BROJ: 385 91/3000-745

RIBO ČUVARI DOSTUPNI NA BROJ: 385 91/3000-745  I 385 91/3000-746

Skip to content