Lovačko društvo „VIDRA“ Križ, Donji Prnjarovec 4B, 10314 Križ, PP5, OIB: 18232684075

Kontakt:

  • telefon: 01/ 2827 575 Lovaćki dom
  • fax:
  • e-mail:
  • internet stranica:
  • broj računa u poslovnoj banci: HR262340009100077925 Privredna banka Zagreb, d.d. Zagreb
  • RNO broj: 0104708

Osnovni podaci o Udruzi:

  • predsjednik:
  • tajnik: Mario Sabljić, Moslavaćka 156, Bunjani, Križ,tel. 091/7935885
  • odbori:
  • broj članova: 80

Područje djelovanja Udruge:

Uzgoj,zaštita,lov i korištenje divljači,bez namjere stjecanja dobiti.

O Udruzi:

LD „Vidra“ je udruga dobrovoljno udruženih građana-lovaca.Osnovna djelatnost je unapređenje uzgoja,zaštite i lova divljači,a sve u svrhu zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači,njegovanje lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša.
LD“Vidra“ djeluje samostalno u ostvarenju svojih ciljevakoji su utvrđeni Statutom,a sve sukladno  Ustavu RH,Zakona o lovstvu,Zakona o udrugama i mnogim  drugim zakonima i podzakonskim aktima. Udruga je članica Hrvatskog lovačkog saveza u koji je učlanjena preko Županijskog LS. LD“Vidra“ Križ osnovana je  11. listopada 1945. godine. Udruga danas broji 80 članova. LD“Vidra“ Križ gospodari Zajedničkim otvorenim lovištem. Br. I/169 „KRIŽ“ ukupne površine 6683 ha. Isto lovište u zakup dobili smo na slijedećih 10 god. tj. do 31.3.2026 godine od Zagrebaćke županije.

Član udruge može postati svaki građanin RH koji ima položeni lovački ispit,kao i stranac pod istim uvjetima.O prijemu prema Statutu odlučuje IO udruge (9 članova).

Članovi udruge za upisninu plačju iznos prema odluci Skupštine društva kao naknadu za minuli rad ostalih članova udruge.Isto tako članovi plačaju godišnju članarinu Udruzi te ŽLS i HLS-u. Također članovi udruge svake godine moraju izvršiti radove u lovištu u vrijednosti koju odredi Skupština društva.

Udruga je izgradila Lovački dom u Donjem Prnjarovcu koji raspolaže salom za 120 osoba, 6 soba u potkrovlju sa 12 kreveta, kuhinjom, šankom, sanitarnim prostorima, sjenicom s velikom pekom, mte poluatomatskom streljanom za gađanje glinenih golubova. Objekti su priključeni na struju, vodu i telefon. Dom je dobio Rješenje o legalizaciji. Ispred doma asfaltirano je veliko parkiralište. Navedene objekte koristimo za vlastite potrebe, a na zahtjev udruga s kojima surađujemo dajemo istima besplatno na korištenje.

Za potrebe gospodarenja  imamo izgrađene lovno tehničke objekte u našem lovištu,a to su hranilišta za nisku i visoku divljač, solilišta, visoki zasjedi itd.Najznačajnija divljač u našem lovišt je prepelica,patka fazan,zec,srna i svinja divlja.

Svake godine u lovište unosimo  oko 300 kom odrasle fazanske divljaći u vrijednosti cca.23.000.-kn,kako bi obnovili krv i osigurali zadovoljstvo lova našim članovima.

Godišnje članovi društva izvrše sjetvu na  cca 2 ha zemljišta s ciljem prehrane divljači tijekom zime.

Za potrebe čuvanja divljači u lovištu društvo ima organiziranu lovočuvarsku službu s tri lovočuvara.

Članovi udruge aktivno se bave lovnom kinologijom,tj. uzgojem lovačkih pasa.

Za svoj predani rad u udruzi mnogi članovi odlikovani su od strane HLS-a.

Najznačajniji projekti:

Uvođenje plina u objekt lovačkog doma

-Izgradnja nove, veće kuhinje

-Izgradnja rasjekaone i hladnjaće za potrebe obrade divljačine

-Ishođenje vlasnišzva za zemljište na kojem se nalazi lov.dom

-uređenje lovačkog doma

Skip to content