KONTAKTI

OPĆINA KRIŽ
TRG SVETOG KRIŽA 5
10314 KRIŽ

broj telefona: 01/2831-510
fax: 01/2831-523
adresa elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr 
OIB: 94115544733
MB: 02541904
Žiro račun PBZ: 2340009-1821300009
IBAN : HR41 2340 0091 8213 0000 9

Radno vrijeme Općine Križ:
-ponedjeljak, srijedu i četvrtak od 7,00 do 15,00 sati, utorkom od 7,00 sati do 16,00 sati,  petkom od 7,00 sati do 14,00 sati.

-rad sa strankama neograničeno unutar radnog vremena

Pošaljite upit ovdje:

MARKO MAGDIĆ, općinski načelnik Općine Križmarko.magdic@opcina-kriz.hr

ZLATKO HRASTIĆ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ – zlatko.hrastic@opcina-kriz.hr


LIDIJA RADOŠEVIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – lidija.radosevic@opcina-kriz.hr

NADA HORVAT, voditeljica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo – nada.horvat@opcina-kriz.hr

ŽARKO GAMBIROŽA, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo – zarko.gambiroza@opcina-kriz.hr

MARIJA VUKSAN, stručna suradnica za javnu nabavu i natječaje – marija.vuksan@opcina-kriz.hr

MAJA DUNDOVIĆ PLEŠA, samostalna upravna referentica za informiranje i opće poslove – maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr

DANICA CESAREC, administrativna referentica danica.cesarec@opcina-kriz.hr

ĐURĐICA KAIN, referentica – administrativna tajnica – djurdjica.kain@opcina-kriz.hr

SREĆKO SRAKA, referent – komunalni redar  – srecko.sraka@opcina-kriz.hr

SAŠA VRBANEC, viši stručni suradnik za financije– sasa.vrbanec@opcina-kriz.hr

Skip to content