Općinski načelnik

Marko Magdić, mag. oec.

Telefon: (01) 2831-510
Email: marko.magdic@opcina-kriz.hr

Rođen 25.12.1980. godine u Zagrebu.

Nakon završene Opće gimnazije 1999. godine u Križu, upisujem trogodišnji Stručni studij poslovne ekonomije, smjer “Vanjska i unutarnja trgovina” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem sam diplomirao 2005. godine. Prvo pravo radno iskustvo započinjem 2006. godine u Zagrebačkoj banci d.d. gdje početno radim u maloprodaji sa fizičkim osobama, a vrlo brzo u segmentu poduzetničkog bankarstva kao Pomoćnik voditelja poslovnog odnosa i Bankara za male poduzetnike i obrtnike. Paralelno uz rad, upisujem Veleučilište „Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću, na kojem upisujem dvogodišnji specijalistički stručni studij na kojem sam stekao zvanje “Stručni specijalist projektnog managementa”.

Iste, 2012. godine afiniteti prema politici te želja za političkim angažmanom na lokalnoj razini rezultirali su pristupanjem u stranku Hrvatski laburisti – Stranka rada. Uoči lokalnih izbora 2013. godine izabran kao kandidat za Općinskog načelnika, te na istoimenim izborima postajem lokalni dužnosnik Općine Križ. Navedenu funkciju obnašam i danas. Od 2020. godine, član i suosnivač političke stranke Fokus.

Kao predstavnik Jedinice lokalne samouprave, član sam skupštine u nekoliko trgovačkih društava: Ivakop d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Ivaplin d.o.o., Obiteljski radio Ivanić d.o.o., Poduzetnička zona Križ d.o.o. Također, Potpredsjednik sam i Lokalne Akcijske Grupe Moslavina.

Privatno, oženjen, troje djece, rekreativno se bavim nogometom.

Skip to content