DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Općina Križ osnivač je ustanove Dječji vrtić Križić-kružić koji djeluje na lokaciji Ulica Josipa Čopora 15, Križ.

Od 2011. godine ustanova je  podigla zelenu zastavu,  te nosi naziv Eko škole.

  1. godine stekli smo Zlatni status kao međunarodna Eko škola.

Dječji vrtić Križić-kružić, Križ provodi programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 9 odgojno obrazovnih skupina djece i to u objektima:

– u matičnom objektu, u sjedištu ustanove, na adresi: Križ, Ulica Josipa Čopora 15 – 7 (sedam) odgojno obrazovnih skupina djece i

– u područnom objektu/podružnici/područnom odjelu, na adresi: Križ, Školska ulica 15 – 2 (dvije) odgojno obrazovne skupine djece.

Obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu ostvarivanjem sljedećih programa:

redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (redoviti program),

program predškole,

drugi odgojno-obrazovni programi odnosno posebni programi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Statutu Dječjeg vrtića  (kraći program predškole, CAP program, Rastimo zajedno – program podrške roditeljstvu, kraći sportski program, kraći program poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije, kraći program ranog učenja engleskog jezika i eventualno drugi odobreni programi).

Ravnateljica Dječjeg vrtića Križić-kružić je Marija Dukarić.

Kontakti:

Dječji vrtić Križić – kružić
Ulica Josipa Čopora 15, 10314 Križ
OIB: 36031424576
Email: info@dv-krizic-kruzic.hr

Ravnateljica: Marija Dukarić

Stručna suradnica – psihologinja

Tajništvo i računovodstvo

Dječji vrtić Križić-kružić,
telefon: 01/ 2824 528; 01/ 5634 511

https://dv-krizic-kruzic.hr/

e-mail: vrtickriz@gmail.com

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Skip to content