Komunalni redar: Slađana Vasiljević

telefon: 01 2831 510

sladjana.vasiljevic@opcina-kriz.hr

Prijavite problem komunalnom redaru:

Prijava komunalnom redaru

Prijavci se odnose na kvarove i nedostatke te nepravilnosti kojima se ugrožava javni interes, a sukladno Odluci o komunalnom redu.Prijavci nedostataka i pojavnosti koja imaju obilježja 'susjedskih smetnji', a kojima se ne ugrožava javni interes te anonimni i nepotpuni prijavci  neće biti proslijeđeni na daljnu obradu.Podaci se prikupljaju u svrhu prijave komunalnom redaru.
Skip to content