Općina Križ donijela je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje socijalnih prava. Korisnici socijalne skrbi su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Općini Križ, a mogu biti samci ili obitelji. Općina Križ kontinuirano dodjeljuje prava i pomoć korisnicima za podmirenje troškova stanovanja, pravo na jednokratnu pomoć, pravno na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta, pravo na stipendiju, pravo na podmirenje troškova ljetovanja učenika iz obitelji u socijalnim potrebama, pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika slabog socijalnog statusa, pravo na liječenje djece s posebnim potrebama, pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima i nezaposlenim osobama, pravo na podmirenje pogrebnih troškova, pravo na pomoć u slučaju elementarne nepogodne i požara te druga prava i pomoći.

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad djeluje i za područje Općine Križ, a predstavlja javnu ustanovu koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

 e-Novorođenče

Općina Križ omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta prilikom prijave rođenja djeteta u nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Prilikom prijave rođenja djeteta kod matičara, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći povodom rođenja djeteta te da roditelji mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava. Ukoliko roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine, nakon podnošenja zahtjeva matični ured će putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Općini Križ na rješavanje.

TKO OSTVARUJE PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ POVODOM ROĐENJA DJETETA PROČITAJTE OVDJE

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče omogućeno je i prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče na, a detaljne upute postupku ostvarivanja prava možete pogledati OVDJE

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta kroz uslugu e-Novorođenče možete nazvati Općinu Križ, Jedinstveni upravni odjel na broj telefona 01/2831 510 ili na mail: info@opcina-kriz.hr

Skip to content