Natječaji

Dječji vrtić Križić-kružić – natječaj za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica I.             Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja […]

Dječji vrtić Križić- kružić – natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za […]

Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., Zagrebačka 7, Križ, OIB: 88060877962 dana 18.10.2023. raspisuje Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: Kandidati za radno mjesto su […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ ( KLASA: 320-02/23-01/74 URBROJ: 238-16-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ na 22. […]

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/01 URBROJ: 238-16-03-23-2 od 04. listopada 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Natječajem za dodjelu stipendija za […]

Vidi sve...

Skip to content