Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/02 URBROJ: 238/16-03-21-3 od 12. listopada 2021. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Natječajem za dodjelu stipendija za […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ br. 20/18, 115/18 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ br. 92/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Križ o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske […]

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem dinamike ostvarenja namjenskih prihoda, a sukladno odredbama Javnog poziva, objavljuje se da se zaključno s danom 30. rujnom 2021. godine prestaju zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 320-01/20-01/61, URBROJ: 238/16-03-21-11 od 19. ožujka 2021. godine). Sve prijave […]

Vidi sve...

Skip to content