Natječaji

LAG “Moslavina” objavio natječaj za OPG-ove

LAG “Moslavina” objavio je 8. travnja 2021. godine 6. LAG Natječaj iz LRS – 2. objava za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 4.1.1. iz PRR). Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 26.4.2021. do 27.5.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 810.251,59 HRK, a visina potpore po […]

Natječaj za zapošljavanje – LAG Moslavina

Zbog povećanog opsega posla vezano uz provedbu LEADER projekta (Mjera 19 “LEADER – CLLD” LAG “Moslavina” dana 6. travnja 2021. godine objavljuje Natječaj za zapošljavanje – 2 izvršitelja. Radni odnos za mjesta stručnih suradnika na projektu zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, a ostali uvjeti Natječaja i način prijave nalaze se […]

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2021./22. (KLASA: 601-02/21-05/05, UR.BROJ: 238/16-79-21-03, od  06.04.2021.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje NATJEČAJ  za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2021./2022. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije koju je potrebno priložiti,  može se preuzeti […]

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2021.GODINU I. PREDMET JAVNOG POZIVA: Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu sukladno pravilima  EU o […]

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ: 238/16-03-21-1 od 05. 03. 2021. godine) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta […]

Vidi sve...

Skip to content