Natječaji

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA-Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA: Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i […]

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA-Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto – STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐENJE I INVESTICIJE

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA: Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i […]

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/23-01/52, URBROJ: 238-16-03-23-1 od 27. ožujka 2023. godine) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ 1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog […]

Vidi sve...

Skip to content