Natječaji

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ zapošljava!

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., Zagrebačka 7, Križ, OIB: 88060877962, raspisuje Natječaj za novo radno mjesto – Rukovatelj građevinskim strojem 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca i Natječaj za upražnjeno radno mjesto – Radnik na održavanju objekata za potrebe  sportskih udruga 1 (jedan) […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 40 od 05. travnja 2024. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ. Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 05. svibnja 2024. – nedjelja, sukladno članku 81. […]

POZIV NA INTERVJU za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ sf.3.4.11.01.0243

POZIV NA INTERVJU za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ sf.3.4.11.01.0243 KLASA: 551-01/23-01/03URBROJ: 238-16-05-24-100Križ, 20. ožujka 2024. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! […]

PRIVREMENA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!_ SF.3.4.11.01.0243.

Općina  Križ u nastavku objavljuje privremenu rang listu krajnjih korisnika projekta Zaželi jednakost za sve!_ SF.3.4.11.01.0243. Općinske službe su trenutno u obradi preostalih prispjelih prijava potencijalnih krajnjih korisnika na JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243 te se zahvaljujem svim prijaviteljima na strpljenju. Dopuna objavljene rang liste bit će objavljena […]

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21 i 57/23) i članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu […]

Vidi sve...

Skip to content