Natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 82 od  15.07.2022. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ. Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 14.08.2022. – nedjelja, a ponedjeljak 15.08.2022. godine je blagdan, […]

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama

Općinski načelnik Općine Križ dana 06. lipnja 2022.godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama. Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), […]

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi u 2022. godini u vrijednosti godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, prestaju se od 17. svibnja 2022. godine zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu (KLASA: 320-01/21-01/72, URBROJ: 238-16-03-22-5 od 16. ožujka 2022. […]

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini koji je objavljen 1. travnja 2022. godine u “Večernjem listu”, “Jutarnjem listu” i na mrežnoj stranici Zagrebačke županije. Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10, 13/18 – pročišćeni tekst i 23/20) […]

Vidi sve...

Skip to content