Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

Mandatna komisija:
Miroslav Pranjić – predsjednik
Stjepan Pečnjak – član
Sanja Jurić – članica

Odbor za izbor i imenovanja:
Ines Dundović – predsjednik
Blaž Prcela – član
Maja Lajpold – članica

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
Ksenija Krsnik – predsjednica
Dubravko Poje – član
Slađana Vasiljević – članica

Odbor za financije i proračun:
Ines Dundović – predsjednica
Ksenija Krsnik – članica
Zoran Borić– član

Ostala radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

Etički odbor za nadzor poštovanja Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Križ
Dalibor Ozvačić – predsjednik
Blaž Prcela – član
Maja Lajpold – članica

Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Tina Matanić – predsjednica
Andreja Martić – zamjenica predsjednice
Mateja Jareš – članica
Petra Mošnička – članica
Zdravka Grdenić – članica

Povjerenstvo za provedbu radnji u postupku određivanja imena ulica i trgova na području Općine Križ
Zlatko Hrastić – predsjednik
Lidija Bahlen – članica
Žarko Gambiroža – član
Srečko Sraka – član
Miljenko Relić – član

Odbor za poljoprivredu:
 Ines Dundović – predsjednica Odbora
Denis Pranjić– član
Gorana Derežić– članica
Nives Gajski– članica
Miro Lažeta– član
Mladen Markulin – član
Marija Vuksan – članica

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Ines Dundović – predsjednica
Željko Štefančić – član
Srećko Sraka – član
Božidar Klempera – član
Ivica Rukljač – član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Željko Horvat – predsjednik
Jasna Stojković – članica
Zorica Špoljarić – članica
Božidar Klempera – član
Nina Grgat – članica
Siniša Sanković– član
Irena Đerek – članica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ
– predstavnici Općine Križ: Daniel Maček,  Dragica Knok, Mateja Radanović.

Skip to content