Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

MANDATNA KOMISIJA:

 1. MIROSLAV PRANJIĆ – predsjednik
 2. DUBRAVKO POJE – član
 3. DANIJELA HUJENIĆ – članica

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA:

 1. VLASTA CRNKOVIĆ – predsjednica
 2. BLAŽ PRCELA – član
 3. NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ – članica

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA:

 1. ŽELJKO ZIMIĆ – predsjednik
 2.  MATEA VOREL – članica
 3. DAMIR SOKOLIĆ– član

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

 1. VLASTA CRNKOVIĆ – predsjednica
 2. BLAŽ PRCELA – član
 3. SANDRINO RAC – član

Ostala radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

 1. DANIJELA HULJENIĆ – predsjednica
 2. ANDREJA MARTIĆ JANČI – članica
 3. MATEJA JAREŠ MOĆAN– članica
 4. PETRA MOŠNIČKA BOŽIČEVIĆ – članica
 5. ZDRAVKA GRDENIĆ – članica

POVJERENSTVO ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 1. ALDIJANA ANDRIĆ DRUŽINEC, mag. iur. – predstavnica pravne struke
 2. IVICA PURIŠ, mast. inž. geodez. – predstavnik geodetske struke
 3. ANDREJA MARTIĆ JANČI, mag. ing. agr. – predstavnica agronomske struke
 4. MIROSLAV PRANJIĆ – predstavnik Općinskog vijeća
 5. SANDRINO RAC, mag. ing. silv. – predstavnik Općinskog vijeća
 6. sc. GORDANA ŽUPANAC – predstavnica upravnog tijela Zagrebačke županije u čijem djelokrugu su poslovi poljoprivrede
 7. DALIBOR ZIMA, dipl. ing. agr. – predstavnik Ministarstva poljoprivrede

POVJERENSTVO ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 1. ALDIJANA ANDRIĆ DRUŽINEC, mag. iur. – predstavnica pravne struke
 2. IVICA PURIŠ, mast. inž. geodez. – predstavnik geodetske struke
 3. ANDREJA MARTIĆ JANČI, mag. ing. agr. – predstavnica agronomske struke
 4. MIROSLAV PRANJIĆ – predstavnik Općinskog vijeća
 5. SANDRINO RAC, mag. ing. silv. – predstavnik Općinskog vijeća
 6. sc. GORDANA ŽUPANAC – predstavnica upravnog tijela Zagrebačke županije u čijem djelokrugu su poslovi poljoprivrede
 7. DALIBOR ZIMA, dipl. ing. agr. – predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED  POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 1. ALDIJANA ANDRIĆ DRUŽINEC, mag. iur. – predstavnica pravne struke
 2. IVICA PURIŠ, mast. inž. geodez. – predstavnik geodetske struke
 3. ANDREJA MARTIĆ JANČI, mag. ing. agr. – predstavnica agronomske struke

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 1. INES DUNDOVIĆ – predsjednica
 2. DAMIR VOREL – član
 3. SREĆKO SRAKA – član
 4. IVICA RUKLJAČ – član
 5. JASMINA ŠTIMAC BOSANKIĆ – članica

DJEČJI VRTIĆ KRIŽ – ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA IMENOVANI OD STRANE OPĆINE KRIŽ

 1. ŽELJKO BEKER
 2. MATEJA JAREŠ MOĆAN
 3. ANA ROGIĆ   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Skip to content