ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ na 27. sjednici održanoj dana 22. travnja 2024. godine donijelo je ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Raspisuju se izbori za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Križ i to za vijeća mjesnih odbora te broj članova koji se bira, kako slijedi:

            – za Vijeće Mjesnog odbora Bunjani – bira se 5 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Donji Prnjarovec – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Gornji Prnjarovec – bira se 5 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Johovec – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Konšćani – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Križ – bira se 7 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Mala Hrastilnica – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Novoselec – bira se 7 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Obedišće – bira se 5 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Okešinec – bira se 5 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Razljev – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Rečica Kriška – bira se 5 članova,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Širinec – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Šušnjari – biraju se 3 člana,

            – za Vijeće Mjesnog odbora Velika Hrastilnica – biraju se 3 člana i

            – za Vijeće Mjesnog odbora Vezišće – biraju se 3 člana.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja – 09. lipnja 2024. godine.

                                                             

           

VAŽNA OBAVIJEST ZA BIRAČE O BIRAČKOM MJESTU TZV. PATROLNICA U KRIŽU

Vezano uz predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor, koji će se održati dana 17. travnja 2024. godine, 

VAŽNA OBAVIJEST ZA BIRAČE S PREBIVALIŠTEM U KRIŽU, U ULICAMA: CVJETNA ULICA, INDUSTRIJSKA CESTA, MOSLAVAČKA ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA KRIŠKE REPUBLIKE I ŽUTIČKA ULICA, da je biračko mjesto broj 19. KRIŽ III. određeno u

OSNOVNOJ ŠKOLI MILKE TRNINE , KRIŽ,

Školska ulica 20!!!!

a NE kao do sada U OBJEKTU TZV. PATROLNICE.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo II. izborne jedinice donosi

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

U II. izbornoj jedinici na području Općine Križ određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. BUNJANI, DRUŠTVENI DOM, BUNJANI, MOSLAVAČKA ULICA 71   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUNJANI: BRAĆE TRUPELJAKA, BUNJANI, LIČKA ULICA, MOSLAVAČKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, ODVOJAK STAKLENE ULICE, STAKLENA ULICA, ŠIRINEČKA ULICA, ŠUMEĆANSKA ULICA, ULICA IGNACA VEŠLIGAJA, ULICA STARINE 1-29 (NEPARNI), VEŠLIGAJEV PUT, ZAGORSKA ULICA, ZELENI BRIJEG  
2. Biračko mjesto broj 2. GORNJI PRNJAROVEC, MONTAŽNI OBJEKT (KONTEJNER) NA MJESTU BIVŠEG DRUŠTVENOG DOMA, GORNJI PRNJAROVEC 28   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GORNJI PRNJAROVEC: GORNJI PRNJAROVEC  
3. Biračko mjesto broj 3. REČICA KRIŠKA, DRUŠTVENI DOM, REČICA KRIŠKA, KRIŠKA ULICA 19   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u REČICA KRIŠKA: KOMPATORSKA ULICA, KRIŠKA ULICA, REČICA KRIŠKA, REČIČKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA  
4. Biračko mjesto broj 4. RAZLJEV, DRUŠTVENI DOM, RAZLJEV, PEŠČENIĆKA ULICA 2   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u RAZLJEV: ČAZMANSKA ULICA, PEŠČENIĆKA ULICA, RAZLJEVAČKA ULICA  
5. Biračko mjesto broj 5. KONŠĆANI, DRUŠTVENI DOM, KONŠĆANI 9   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KONŠĆANI: KONŠĆANI  
6. Biračko mjesto broj 6. DONJI PRNJAROVEC, DRUŠTVENI DOM, DONJI PRNJAROVEC 20   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DONJI PRNJAROVEC: DONJI PRNJAROVEC  
7. Biračko mjesto broj 7. ŠUŠNJARI, DRUŠTVENI DOM, ŠUŠNJARI 74   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ŠUŠNJARI: ŠUŠNJARI  
8. Biračko mjesto broj 8. JOHOVEC, DRUŠTVENI DOM, JOHOVEC 29 A   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u JOHOVEC: JOHOVEC  
9. Biračko mjesto broj 9. MALA HRASTILNICA, DRUŠTVENI DOM, MALA HRASTILNICA 29   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MALA HRASTILNICA: MALA HRASTILNICA  
10. Biračko mjesto broj 10. VELIKA HRASTILNICA, DRUŠTVENI DOM, VELIKA HRASTILNICA 14   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u VELIKA HRASTILNICA: VELIKA HRASTILNICA  
11. Biračko mjesto broj 11. ŠIRINEC, DRUŠTVENI DOM, ŠIRINEC 49   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ŠIRINEC: ŠIRINEC  
12. Biračko mjesto broj 12. OKEŠINEC, DRUŠTVENI DOM, OKEŠINEC, ČESMANSKA ULICA 130   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u OKEŠINEC: ČESMANSKA ULICA, ČESMANSKI ODVOJAK 1, ČESMANSKI ODVOJAK 2, ČESMANSKI ODVOJAK 3, ČESMANSKI ODVOJAK 5, ČESMANSKI ODVOJAK 6, ČESMANSKI ODVOJAK 7, ČRETSKA ULICA, KRIŠKA ULICA, OKEŠINEC, ŽUTIČKA ULICA  
13. Biračko mjesto broj 13. VEZIŠĆE, DRUŠTVENI DOM, VEZIŠĆE 31   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u VEZIŠĆE: VEZIŠĆE  
14. Biračko mjesto broj 14. OBEDIŠĆE, DRUŠTVENI DOM, OBEDIŠĆE, ZAGREBAČKA ULICA 113   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u OBEDIŠĆE: ČESMANSKA ULICA, ČRETSKA ULICA, MAĐERIĆEVA ULICA, MAKSIMIRSKA ULICA, MARINKOVA ULICA, MOSLAVAČKA ULICA, RADNIČKA ULICA, RIBARSKA ULICA, SELSKA ULICA, SPORTSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ULICA MLADOSTI, VATROGASNA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA, ŽELJEZNIČKA ULICA, ŽELJEZNIČKI ODVOJAK  
15. Biračko mjesto broj 15. NOVOSELEC I, VATROGASNI DOM, NOVOSELEC, MOSLAVAČKA ULICA 115   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NOVOSELEC: ČESMANSKA ULICA, MOSLAVAČKA ULICA, SELSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA  
16. Biračko mjesto broj 16. NOVOSELEC II, OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA U NOVOSELCU, NOVOSELEC, ULICA HRVATSKE MLADEŽI 23 A   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NOVOSELEC: DRVODJELSKA ULICA, GRANIČARSKA ULICA, KOLODVORSKA ULICA, KOLODVORSKI ODVOJAK, PARK HRVATSKIH MUČENIKA, RADNIČKA ULICA, ULICA HRVATSKE MLADEŽI  
17. Biračko mjesto broj 17. KRIŽ I, OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE, KRIŽ, ŠKOLSKA ULICA 20   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KRIŽ: LIČKA ULICA, MAKSIMIRSKA ULICA, MIHANOVIĆEVA ULICA, PRIGORSKA ULICA, ULICA JOSIPA BADALIĆA, ULICA JOSIPA ČOPORA, ULICA JURJA TOMCA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ZAGORSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA  
18. Biračko mjesto broj 18. KRIŽ II, OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE, KRIŽ, ŠKOLSKA ULICA 20   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KRIŽ: JANDRINEC, ŠKOLSKA ULICA, TRG SVETOG KRIŽA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA DR. EUGENA SATLERA, ULICA MILKE TRNINE, ULICA STJEPANA MATKOVIĆA, ULICA ZDENEKA TOMIČEKA, VINOGRADSKA ULICA  
19. Biračko mjesto broj 19. KRIŽ III, OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE, KRIŽ, ŠKOLSKA ULICA 20   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KRIŽ: CVJETNA ULICA, INDUSTRIJSKA CESTA, MOSLAVAČKA ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA KRIŠKE REPUBLIKE, ŽUTIČKA ULICA  

PREDSJEDNIK

Goran Milaković, v.r.

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA – BIRAČKI ODBORI

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A zainteresirane za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na području Općine Križ,

ISKLJUČIVO NA MJESTU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA

da se mogu prijaviti dolaskom u Općinu Križ, Trg Svetog Križa 5, u Križu,

dana 23. ožujka 2024. godine (SUBOTA) od 10,00 do 13,00 sati

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke (čl. 69. st. 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor)!!!!

ZAINTERESIRANI ZA RAD NA MJESTU ČLANA BIRAČKOG ODBORA I ZAMJENIKA ČLANA

mogu se obratiti većinskim i oporbenim političkim strankama prema podacima o stranačkom sastavu Hrvatskog sabora u trenutku raspuštanja X. saziva Hrvatskog sabora.

Stoga se zainteresirani za rad na mjestu člana i zamjenika člana u biračkom odboru NE PRIJAVLJUJU Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Križ.

Skip to content