PRIOPĆENJE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ od 15. travnja 2021. godine

RASPISANI LOKALNI IZBORI

U Narodnim novinama br. 39/21 od 14. 04. 2021. godine objavljene su te su dana 15. 04. 2021. godine stupile na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 16. svibnja 2021. godine.

Rokovi teku od 16. travnja 2021. godine u 00:00 sati.

 

BIRAČKO PRAVO

Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života; /birači/.

Pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.

Članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

 

————————– OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ————————-

U Općinsko vijeće Općine Križ bira se 13 članova.

Za člana Općinskog vijeća Općine Križ ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području Općine Križ.

Za člana Općinskog vijeća Općine Križ ima pravo biti biran državljanin drugih država Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.
BROJ POTPISA POTREBAN ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Kada jedna te dvije ili više POLITIČKIH STRANAKA predlažu kandidacijsku listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ, predlaganje nije uvjetovano  prikupljenim potpisima birača. 

Najmanje 180 potpisa birača

dužni su prikupiti BIRAČI odnosno ovlašteni predlagatelji kada predlažu KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ.

 

————————-OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ———————–

Za Općinskog načelnika Općine Križ ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području Općine Križ.

U Općini Križ, Općinski načelnik Općine Križ nema zamjenika.
BROJ POTPISA POTREBAN ZA KANDIDIRANJE ZA IZBOR  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ

Potpise birača za predlaganje kandidata ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine Križ DUŽNI SU PRIKUPITI I POLITIČKE STRANKE I BIRAČI i to najmanje po 250 potpisa birača za pravovaljanost svake kandidature za općinskog načelnika.
KANDIDIRANJE

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ i prijedlozi kandidatura za Općinskog načelnika Općine Križ moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Križ u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do

 1. travnja 2021. godine do 24:00 sata.

Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidata, očitovanja o prihvaćanju kandidature, obrasci za prikupljanje potpisa birača, obavijesti o otvaranju posebnih računa za financiranje izborne promidžbe i drugo, podnose se isključivo na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

 

Izborne sudionike upućujemo na internetsku stranicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

www.izbori.hr

na kojoj su objavljene Obvezatne upute, priopćenja, obavijesti i upute Državnog izbornog povjerenstva vezane uz propisane rokove, obrasce, redoslijed izbornih radnji, financiranje izborne promidžbe i drugo vezano uz izborni postupak i provedbu izbora.

Napominjemo da će obrasci za provedbu kandidacijskog postupka biti dostupni na navedenoj internetskoj stranici Državnog izbornog povjerenstva od 16. travnja 2021. godine u 00:00 sati.

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KRIŽ /OIP/

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke županije imenovalo je stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ, čija je nadležnost propisana odredbama Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

SJEDIŠTE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA Općine Križ je u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, Križ.

KONTAKT PODACI OIP-a

Telefon u sjedištu: 01/ 2831 525

Adresa elektroničke pošte: oip.kriz@izbori.hr

 

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ i kontakt telefoni:

1.     LIDIJA BAHLEN 091 2824 540
2.     ISKRA GUDAN PODVOREC 091 5352 882
3.     TIHANA OZVAČIĆ 099 2730 738
4.     JASMINA ŠTIMAC BOSANKIĆ 095 3906 652
5.     MATEA BULKA 098 1772 352
6.     MARKO DOKMANIĆ 098 491 190

 

KONTAKTI OSOBA NADLEŽNIH ZA NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

7.     ISKRA GUDAN PODVOREC 091 5352 882
Članica stručnog tima za izvršenje obveza u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

8.      NADA HORVAT

 

091 2824 502

 

OIP poziva sve zainteresirane podnositelje kandidacijskih lista i kandidatura za Općinsko vijeće Općine Križ i Općinskog načelnika Općine Križ da kontaktiraju Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ za sva pitanja vezana uz postupak kandidiranja, kako bi se na vrijeme otklonili eventualni nedostaci, možebitne zabune i pogreške.

OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Svaki kandidat na kandidacijskoj listi za izbor članova općinskog vijeća i svaki kandidat za općinskog načelnika mora Očitovanje o prihvaćanju kandidature, dano na propisanom obrascu, osobnim dolaskom, uz predočenje dokumenta o identitetu, ovjeriti kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ obavlja se u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva, u naznačeno radno vrijeme i vrijeme dežurstva, bez naknade.
POTVRDE O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Svaki predloženi kandidat na kandidacijskoj listi, kao i svaki kandidat za općinskog načelnika mora za sebe ishoditi potvrdu o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave.

RADNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA u sjedištu

 1. 04. 2021. godine (petak) …………od 8,00 do 14,00 sati
 2. 04. 2021. godine (subota)…………od 10,00 do 12,00 sati
 3. 04. 2021. godine (nedjelja)………..od 10,00 do 12,00 sati
 4. 04. 2021. godine (ponedjeljak)……od 8,00 do 16,00 sati
 5. 04. 2021. godine (utorak)…………od 8,00 do 16,00 sati
 6. 04. 2021. godine (srijeda)………..od 8,00 do 16,00 sati
 7. 04. 2021. godine (četvrtak)……….od 8,00 do 16,00 sati
 8. 04. 2021. godine (petak)………….od 8,00 do 16,00 sati
 9. 04. 2021. godine (subota)………..od 10,00 do 12,00 sati
 10. 04. 2021. godine (nedjelja)………od 10,00 do 12,00 sati
 11. 04. 2021. godine (ponedjeljak)…..od 8,00 do 20,00 sati
 12. 04. 2021. godine (utorak)………..od 8,00 do 20,00 sati
 13. 04. 2021. godine (srijeda)………..od 8,00 do 20,00 sati
 14. 04. 2021. godine (četvrtak)………od 8,00 do 24,00 sati.

 

Birački odbori – obavijest!

Općinsko izborno povjerenstvo

Općine Križ

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

zainteresirane za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na području Općine Križ, ali

SAMO ZA DUŽNOST

PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA;

da se mogu prijaviti putem elektroničke pošte: oip.kriz@izbori.hr

Predsjednici i zamjenici predsjednika ne smiju biti članovi niti  jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke (čl. 69. st. 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor)!!!!

Prijave se primaju do zaključno s danom 09. lipnja 2020. godine. U prijavi obavezno napisati:

 • ime i prezime,
 • adresu prebivališta,
 • datum rođenja i
 • telefon za kontakt.

VAŽNA NAPOMENA:

ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA I NJIHOVE ZAMJENIKE

određuju političke stranke, stoga se zainteresirani za rad u biračkom odboru na mjestu člana i zamjenika člana trebaju obratiti političkim strankama, a ne Općinskom izbornom povjerenstvu, jer Povjerenstvo nije nadležno za određivanje članova i zamjenika članova biračkih odbora!!!!!

OBAVIJEST BIRAČIMA – Izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru

OBAVIJEST BIRAČIMA – Izbori  za zastupnike u Hrvatskom saboru

Rok za podnošenje zahtjeva istječe 24. lipnja

Sukladno odluci Predsjednika RH, izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru održat će se u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine. Objava biračima je dostupna ovdje.

U razdoblju od 3. do 24. lipnja 2020. godine zainteresirani birači s područja Zagrebačke županije mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta, te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta radnim danom od 7:00-15:00 sati u ispostavama Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije na sljedećim lokacijama:

ISPOSTAVA ADRESA OSOBA OVLAŠTENA ZA    REGISTAR BIRAČA BROJ TELEFONA,

E-MAIL ADRESA

ISPOSTAVA DUGO SELO Dugo Selo, Josipa Zorića 1 Snježana Sabljak 01/2753-208                       snjezana.sabljak@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA IVANIĆ- GRAD Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1 Maja Fugaš 01/2831-160               maja.fugas@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA JASTREBARSKO Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka 2 Mladen Obelić  01/6284-464                                   mladen.obelic@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA SAMOBOR Samobor, Trg kralja Tomislava 5 Cvetka Radulović 01/3378-243,                                     cvetka.radulovic@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 Mirjana Mikec 01/2060-489,                                            mirjana.mikec@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 Marija Hrvoić 01/6254-029           marija.hrvoic@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA VRBOVEC Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 Mladena Sesvečan 01/2724-002,                                        mladena.sesvecan@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1 Dubravko Iveković 01/3350-638,                                            dubravko.ivekovic@zagrebacka-zupanija.hr

 

 

Svi zahtjevi dostupni su ovdje.

Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim osobama ovlaštenim za registar birača.

Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Objava biračima

 

OBAVIJEST BIRAČKIM ODBORIMA

Prema obavijesti isplatitelja, naknade za rad članovima biračkih odbora za 1. i 2. krug proteklih izbora za predsjednika Republike Hrvatske isplaćene su s danom 17. 01. 2020. godine, osim onim članovima čiji podaci nisu usklađeni s REGOSOM i POREZNOM UPRAVOM ili su prijavili pogrešne IBAN RAČUNE. Tijekom ovoga tjedna rješavati će se navedene greške i potom isplatiti naknade.

Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava da se danas, 05. 12. 2019. godine u 10,00 sati, prekidaju daljnje prijave za rad u biračkim odborima, iz razloga već zaprimljenih prekobrojnih prijava za imenovanje.

Općinsko izborno povjerenstvo izvješćuje da će predlaganje kandidata u biračke odbore biti odrađeno isključivo u korist prijava od strane nezaposlenih osoba, učenika i studenata te umirovljenika, dok se, ovaj puta, zaposlene osobe mole za razumijevanje za njihovo ne imenovanje.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ – OBAVIJEST zainteresiranima za rad u biračkim odborima

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

zainteresirane za rad u biračkim odborima na području Općine Križ na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, koji će se održati dana 22. prosinca 2019. godine, da mogu prijavu podnijeti na obrascu kojeg mogu preuzeti OVDJE ili u sjedištu općinske uprave Općine Križ te popunjenu i potpisanu prijavu predati u Općini Križ u razdoblju od 25. 11. 2019. godine do zaključno s danom 06. 12. 2019. godine, u radno vrijeme općinske uprave Općine Križ (ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7-15 sati, utorak od 7-16 sati, petak od 7-14 sati).

Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan navedenoga roka neće biti razmatrane.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ  podsjeća na odredbe članka 20. Zakona o izboru predsjednika RH koje određuju da:

– član biračkog odbora kao i zamjenik člana može biti samo osoba koja ima biračko pravo te

– da članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

 

Skip to content