ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Mogućnost neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća)

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15), Saziv i Dnevni red sjednica Općinskog vijeća Općine Križ kao i vrijeme te mjesto njihovog održavanja objavljuje se na Internetskoj stranici Općine Križ te sredstvima javnog priopćavanja.

Mogućnost neposrednog uvida u rad Općinskog vijeća Općine Križ Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15) propisana je člankom 124. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18.) i to na način da sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisutnosti javnosti ili je nazočnost nemoguća radi prostornih ograničenja. Građani su dužni predsjedniku Općinskog vijeća najaviti svoju namjeru dolaska na sjednicu Općinskog vijeća.“

Odluka o raspoređivanju dijela sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ za 2021. godinu

Izvješće Mandatne komisije od 07.12.2020.

Izvješće Mandatne komisije 04.11.2020.

Izvješće Mandatne komisije 02.10.2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito god. financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika OV Općine Križ za 2020. god.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih srdstava za redovito god. financiranjepolitičkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ za 2019. g

Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. god

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2019. godinu

 

Skip to content