ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

 POPIS ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA, abecednim redom prezimena:

 1. VLASTA CRNKOVIĆ
– izabrana s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

2. ZLATKO HRASTIĆ – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ
– izabran s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

3. MIŠO KUCELJ
– izabran s kandidacijske liste grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

4. ROBERT MAGDIĆ – drugi potpredsjednik Općinskog vijeća
– izabran s kandidacijske liste grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

5. TINA MATANIĆ
– izabrana s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

6. NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ
– izabrana s kandidacijske liste stranke Centar

7. VJEKOSLAV PLETEŠ
– izabran s kandidacijske liste grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

8. DUBRAVKO POJE – prvi potpredsjednik Općinskog vijeća
– izabran s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

9. MIROSLAV PRANJIĆ
– izabran s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

10. BLAŽ PRCELA
– izabran s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

11. SANDRINO RAC
– izabran s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske

12. MATEA VOREL
– izabrana s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

13. ŽELJKO ZIMIĆ
– izabran s kandidacijske liste: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

                                                 

Mogućnost neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća)

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15), Saziv i Dnevni red sjednica Općinskog vijeća Općine Križ kao i vrijeme te mjesto njihovog održavanja objavljuje se na Internetskoj stranici Općine Križ te sredstvima javnog priopćavanja.

Mogućnost neposrednog uvida u rad Općinskog vijeća Općine Križ Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15) propisana je člankom 130. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i to na način da sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisutnosti javnosti ili je nazočnost nemoguća radi prostornih ograničenja. Građani su dužni predsjedniku Općinskog vijeća najaviti svoju namjeru dolaska na sjednicu Općinskog vijeća.“

Izvješće Mandatne komisije od 07.12.2020.

Izvješće Mandatne komisije 04.11.2020.

Izvješće Mandatne komisije 02.10.2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito god. financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika OV Općine Križ za 2020. god.

Skip to content