Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava članove biračkih odbora da je danas, 16. lipnja 2021. godine izvršena isplata naknada biračkim odborima za drugi krug glasovanja na lokalnim izborima održanim 30. 05. 2021. godine

DEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ

Na dan 29. 05. 2021. god. Općinsko  izborno povjerenstvo Općine Križ može se kontaktirati putem sljedećih telefona i e-mail adrese:

  LIDIJA BAHLEN  091 2824 540
  ISKRA GUDAN PODVOREC  091 5352 882
  TIHANA OZVAČIĆ  099 2730 738
  JASMINA ŠTIMAC BOSANKIĆ  095 3906 652
  MATEA BULKA  098 1772 352
  MARKO DOKMANIĆ  098 491 190

Adresa elektroničke pošte: oip.kriz@izbori.hr

Na dan 30. 05. 2021. godine, uz navedene telefonske kontakte Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ dežura i u sjedištu Povjerenstva u Križu, Trg Svetog Križ 5.

Skip to content