OBAVIJEST GDCK IVANIĆ-GRAD

Uključite se u  IV. “veliku”  akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Obavještavamo Vas da akciju prikupljanja krvi provodimo:

DAN DATUMMJESTO DARIVANJAADRESAVRIJEMEPLANIRANI BROJ DDK
Ponedjeljak 20.12.2021.Križ
Novoselec
Pučki dom
Vatrogasni dom
08,00-11,00 12,30 – 15,3030
20
Utorak
21.12.2021.
Kloštar Ivanić GraberjePučki dom
Restoran INA Naftaplin
08,00-11,00 12,30 – 15,0015
20
Srijeda
22.12.2021.
Ivanić – GradSpomendom, Vulinčeva 3008,00-16,00  130

NAPOMENA: P A U Z A     od 12,00 – 13,00 sati

Zahvaljujemo na razumijevanju i darovanoj krvi.

PONESITE OSOBNU ISKAZNICU!

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD I OPĆINSKA DRUŠTVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa četvrtkom, 16. prosinca 2021. godine.

Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prigovor na Privremenu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije“.

Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

U proračunu Zagrebačke županije za stipendije je osigurano 2.049.200,00 kuna. Stipendija se dodjeljuje tijekom 12 mjeseci, a na godišnjoj razini za studente iznosi 14.400 kuna, a za učenike 7.200 kuna.

PRIOPĆENJE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD I NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ – PODJELA BOŽIĆNIH PAKETA

Obavještavaju se građani u socijalno zaštitnoj potrebi, djeca čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobe s invaliditetom i osobe preko 90 godina života na području Općine Križ da će Crveni križ božićno – novogodišnje pakete dijeliti u vremenu od 14.12. do 15.12.2021. godine.

I ove godine u suradnji s Gradskim društvom crvenog križa Ivanić-Grad, Općina Križ osigurala je božićne pakete za čiju je nabavu izdvojeno 11.000,00 kn. Želja je i ove godine prigodnim paketima obradovati najranjivije skupine građana. Tako će se darivati ukupno 111 korisnika Zajamčene minimalne naknade i to stare i nemoćne osobe, djeca iz socijalno ugroženih obitelji, osobe s invaliditetom (korisnici Prava na osobnu invalidninu) te osobe sobe starije od 90 godina.

OBAVIJEST umirovljenicima i nezaposlenima – podjela jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana

Općina Križ dijelit će jednokratnu novčanu pomoć sukladno Odlukama Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića od dana 15. studenoga 2021. godine. PODJELA novčane pomoći za umirovljenike i nezaposlene osobe obavljat će se u ponedjeljak 13. prosinca 2021. godine od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Križ, odnosno prostoru Društvenog doma u Križu.

MOLE SE SVI KOJI DOLAZE PO JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ DA SE PRIDRŽAVAJU PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.

UMIROVLJENICI
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna po osobi, ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s ukupnom visinom mirovine do 2.000,00 kuna, uključujući i 2.000,00 kuna i to uz obvezno predočenje osobne iskaznice i dokaza o visini mirovine ne starijeg od tri mjeseca.
OSOBE KOJE PRIMAJU NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna po osobi, ostvaruju i osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe, a koje imaju prebivalište na području Općine Križ i to uz obavezno predočenje osobne iskaznice te dokaza o ostvarenom pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe u iznosu ne višem od 800,00 kuna.

NEZAPOSLENI
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna ostvaruju nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Križ koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić-Grad, i to isključivo na temelju popisa nezaposlenih osoba uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

TAKOĐER, MOGUĆE JE RADI SPRJEČAVANJA ZARAZE VIRUSOM COVID-19, PODIĆI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ I ZA DRUGU OSOBU KOJA OSTVARUJE PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE OSOBE KOJA PODIŽE POMOĆ TE PREDOČENJE OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA OSOBE ZA KOJU SE PODIŽE POMOĆ.

SVETI NIKOLA I OVE GODINE DARIVAO BEBE OPĆINE KRIŽ

Već jedno desetljeće, Općina Križ njeguje tradiciju darivanja beba povodom Svetog Nikole. Poklon paketima darivano je ove godine ukupno 65 beba koje su rođene u proteklih godinu dana odnosno čiji su roditelji predali zahtjev i ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć Općine Križ prilikom rođenja djeteta u periodu od sredine studenog 2020. do sredine studenog 2021. godine. U tom periodu u Općini Križ rođeno je čak 32 dječaka i 33 djevojčice. Od tog broja čak je deset beba treće dijete u obitelji, a pet je četvrto dijete u obitelji te tri bebe peto dijete. Imamo i jedne blizance, dječaka i djevojčicu te jedne trojke i to tri djevojčice.

Općina Križ svake godine izdvaja preko 140 tisuća kuna za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta, a najviše veseli upravo ovo darivanje za Svetog Nikolu. Iako zbog epidemioloških okolnosti nije moglo biti organizirano tradicionalno okupljanje roditelja i djece te dijeljenje darova isti su se mogli pojedinačno preuzeti u Općini Križ, a roditelji su nam poslali sličice mališana s poklonima na kojima im od srca zahvaljujemo.

U daru za Svetog Nikolu, bebe su dobile korisne potrepštine kao što su flašice, krema i vlažne maramice, pribor za jelo i sl. Članice udruge Ženske ruke iz Križa za sve su bebe i ove godine napravile ručno rađene balavce. Poklone su uz Općinu Križ osigurali vjerni sponzori tvrtka Euroalba d.o.o. Zagreb, Ljekarna Katice Bertović iz Križa, Ledo i Dukat.

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – Općina Križ donijela Proračun za 2022. godinu

Održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 12 od 13 članova Općinskog vijeća. Glavne točke dnevnog reda odnosile su se na akte vezane uz donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2021. – 2023. godine kao iProračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu usvojena je s tri suzdržana i devet glasova za procijenjena je u ukupnom iznosu na 45.704.024,40 kn što je za 2.133.024,40 kn više u odnosu na planirano Proračunom za 2021. godinu. Sva uvećanja i umanjenja po stavkama proizašla su iz usklađenja s realizacijom istih i procjenom mogućeg ostvarenja do kraja godine.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine, a sve u cilju realizacije projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njezine stanovnike, naglasio je na početku izlagana prijedloga Proračuna za 2022. godinu Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić.

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.051.004,93 kune. I u ovoj godini prioritet je ulaganje u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje društvenih domova i sportske infrastrukture, nerazvrstanih cesta i cesta u zimskom periodu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, te održavanje javne rasvjete. Za program održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planirana su sredstva u iznosu od 3.060.000,00 kuna.

 Za Investicijsko održavanje, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na tekuće investicijsko održavanje društvenih domova što podrazumijeva unutarnje i vanjsko održavanje i uređenje istih te tekuće i investicijsko održavanje cesta, a tu se prije svega misli na Moslavačku ulicu u Križu, nerazvrstanu cestu u Donjem Prnjarovcu te završetak Selske ulice u Novoselcu.

Kroz program Gradnja objekata, planirano je realizirati projekte u iznosu od 15.760.000,00 kuna. U planu je pokrenuti projekt prenamjene starog objekta Dječjeg vrtića u Školskoj ulici u Križu u Kulturni centar, u kojem bi se smjestio novi prostor Knjižnice i čitaonice, galerijski prostor te prostor za rad nekoliko udruga. Kreče se i s izgradnjom vatrogasnog spremišta u Širincu te rekonstrukcijom društvenog doma u Obedišću. U planu je i nadalje izgradnja kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i Ulica Kriške Republike u Križu), uređenje parka u Križu i parka u Novoselcu, također, nastavlja se izgradnja pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukcija uličnih vodovoda i plinovoda, a u planu je i sanacija stare vojne zgrade u Križu.

U 2022. godini intencija je započeti realizaciju dva velika projekata prijavljena na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i to Rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ, projekt vrijedan 7.800.000,00 kuna kojim se planira urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja, urediti teretana i atletska staza i Rekonstrukciju i opremanje Vatrogasnog doma Bunjani, projekt  vrijedan 2.870.000,00 kuna.

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, planirana su sredstva u iznosu od 970.000,00 kuna,

a odnose se rashode za civilnu zaštitu, na tekuće donacije za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasnoj zajednici Općine Križ u iznosu od 380.000,00 kn i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 450.000,00 kuna te kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna.

Izdvajanja za sve javne potrebe u kulturi na području Općine Križ planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 810.000,00 kuna. Od toga, 560.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, ostale kulturne manifestacije – izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga koje djeluju na području kulture. Očuvanje povijesti i kulture Općine od velike je važnosti, stoga plan je i nastavak arheoloških istraživanja u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom na arheološkom nalazištu Sipčina za što su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Osiguravamo i sredstva za unapređenja religije u lokalnoj zajednici za što je planirano 250.0000,00 kuna za tekuće i kapitalne donacije vezane u suradnju sa župnim Caritasom te uređenje i obnovu sakralnih objekata.

I nadalje osiguravamo sredstva za financiranje redovne djelatnosti udruga putem javnog natječaja, kako u kulturi tako i u tehničkoj kulturi, sportu i udruga u zdravstvu, socijali i preventivi,te sportskih udruga.

Kroz program Poljoprivreda i Razvoj poduzetništva, potiče se razvoj jedne od osnovnih gospodarskih djelatnosti na području Općine, stoga su osigurana sredstva za subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima i trgovačkim društvima u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Povećana su sredstva koja se odnose na socijalna davanja te je program socijalnih potpora planiran u iznosu od 630.000,00 kuna. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomaže se kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirenje pogrebnih troškova te pomoći za ogrjev. I nadalje izdvajaju se sredstva za novorođene bebe, programe i akcije Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad te sredstva za prigodno darivanje umirovljenika i nezaposlenih osoba kao i za sve ostale socijalne potrebe. Osiguravamo i sredstva za dodatne usluge u zdravstvu odnosno za plaćanje zakupa prostora i režija Domu zdravlja Zagrebačke županije za korištenje prostora u ambulanti u Križu te za sufinanciranje dolaska specijalista psihijatra u ambulantu u Križu kao i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. Nastavlja se i s projektom Zaželi, radi, pomaži!!! – programom zapošljavanja žena, kojeg je svrha zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada i pružanje potpore i pomoći krajnjim korisnicima treće životne dobi na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima Europske Unije.

Obrazovanje mladih od velikog je značaja, zato su i ove godine osigurana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza studenata, nabavu udžbenika i sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja. Također i nadalje osiguravaju se sredstva za financiranje produženog boravka u Osnovnoj školi. Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je izdvajanje u iznosu 680.000,00 kuna.

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici Općine Križ su Dječji vrtić Križ (koji je u tijeku promjene naziva ustanove u Dječji vrtić Križić-kružić) i Knjižnica i čitaonica Križ. Za Dječji vrtić Križ, u Proračunu Općine Križ planirana su sredstva u iznosu od  4.404.764,48 kuna, a za Knjižnicu i čitaonicu Križ 576.834,00 kuna.

Općinski je načelnik na kraju izlaganja napomenuo da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Također je napomenuo da je ovaj proračun razvojan i prati kontinuitet planiranih projekata sukladno potrebama i željama građana ali i realizaciji prihoda proračuna i ostvarenju sufinanciranja kroz prijave na natječaje.
Proračun Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu članovi Općinskog vijeća usvojili su s pet suzdržanih glasova i sedam glasova za.

U nastavku sjednice usvojeni su i akti vezani uz sustav i funkcioniranje civilne zaštite na području Općine Križ i to: Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2021. godinu; Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima; Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ.

Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo i Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Stipendije će dobiti ukupno 11 učenika i 10 studenata. Učeničke stipendije dodjeljuju se za 10 mjeseci školske godine u iznosu od 500,00 kn mjesečno, a studentske stipendije iznose 1000,00 kn mjesečno i također se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine.

Također jednoglasno donesena je i Odluka o dodjeli Plakete Milke Trnine, koja će se na prijedlog Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće ove godine dodijeliti prof. Javoru Valjku.

I iduće proračunske godine Općina će sufinancirati program produženog boravka te je također jednoglasno donesena Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu.

Jednoglasno je donesena i Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina s kupcem Podatkovni centar Križ d.o.o. Zagreb.

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, izmijenjeni su uvjeti, odnosno iznos kratkoročnog zaduživanja koje je Općinsko vijeće usvojilo na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Spomenutim zaduživanjem izvršiti će se posljednja situacija izvođaču radova na izgradnji novog dječjeg vrtića što će omogućiti podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odnosno ukupnog iznosa odobrene potpore za prijavljeni projekt Izgradnja dječjeg vrtića na mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.

BRAVO DJEČJI VRTIĆ KRIŽ!

Humanitarna akcija KBC-a Zagreb (REBRO) – “Igračkom do dječjeg osmijeha”, potaknula je Dječji vrtić Križ, na skupljanje plišanih igračaka za djecu svih ambulanti, svih klinika, Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Roditelji vrtićanaca to su oduševljeno podržali te se ponovo potvrdilo kako velika i sjajna srca imaju djeca i njihovi roditelji i kako je, doista, dobrota vidljiva ljubav.

U utorak, 30. studenoga 2021. ravnateljica Dječjeg vrtića Križ dostavila je igračke, a djeca su sretna i ponosna jer su pripomogli vratiti osmjeh na lice malenih pacijenata.

Iz Dječjeg vrtića Križ još jednom, zahvaljuju svima na donacijama igračaka. 

Skip to content