Obavijest o podjeli spremnika, kanti za odvojeno prikupljanje otpada

Poštovani sugrađani,
obavještavamo Vas da uskoro kreće prva faza podjele kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira koje će zamijeniti plave i žute vreće koje smo do sada koristili.
Podjela započinje sutra, 21. prosinca 2021. godine u naseljima Konšćani i Donji Prnjarovec, a ovisno o dinamici podjele predviđa se da bi trebala biti završena do kraja siječnja 2022. godine. Budući da će upotreba kanti u punom obimu krenuti nakon što se one podijele svim korisnicima, molimo sve da u narednom razdoblju, odnosno do obavijesti o završetku podjele spremnika i dalje koristite vreće za odlaganje plastike i papira.
Podjela spremnika biti će na kućne adrese korisnika usluge prikupljanja komunalnog otpada, sukladno popisu komunalnog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, a podjelu će vršiti trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Također, obavještavamo korisnike da trgovačko društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad ima novi raspored odvoza komunalnog otpada, a više možete saznati na sljedećem linku.

https://www.ivakop.hr/novi-kalendar-odvoza-od-01-01-2022/“

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U petak, 17. prosinca 2021. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 11 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća, tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća.

Još je jednom naglasio zadovoljstvo što je Županijska skupština Zagrebačke županije u listopadu 2021. godine donijela Zaključak o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika. Sukladno toj Odluci od 1. siječnja 2022. godine stanovnici Zagrebačke županije pa tako i Općine Križ, mogu računati na kvalitetniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije. I Općina Križ uskoro će nakon dugog niza godina, ponovno dobiti linijski prijevoz autobusom koji će stanovnicima omogućiti putovanje unutar Općine, ali i prijevoz do Grada Ivanić-Grada. Na području Općine Križ linijski prijevoz obavljati će tvrtka Maluks promet d.o.o. Ivanić-Grad. Vozni red objavljen je na Internet stranici Općine Križ. Načelnik je informirao članove općinskog vijeća da je između ostalog, u Općini Križ održan koordinacijski sastanak LAG-a Moslavina, a na kojem su predstavljeni do sada odrađeni koraci u izradi Brand strategije regije Moslavina.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2022. godinu. Istim je u 2022. godini u planu izgradnja manjih uličnih vodovoda i kanalizacija, ali i izgradnja kanalizacije u Matkovićevoj ulici u Križu, za što se Općina nada sufinanciranju odnosno realizaciji u suradnji s Hrvatskim vodama i Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb. Spomenuti plan jednoglasno je usvojen.

Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Istom se određuju prioritetna područja za financiranje projekata i programa udruga od posebnog interesa Općine Križ u 2022. godini i način raspodjele sredstava. Utvrđuje se ukupan iznos sredstava od 740.000,00 kunanamijenjen za financiranje sljedećih prioritetnih područja od posebnog interesa Općine Križ: Financiranje programskih djelatnosti udruga u kulturi – iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =150.000,00 kn; Financiranje programskih djelatnosti udruga u području zdravstva, socijale i preventive, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =40.000,00 kn te Financiranje programskih djelatnosti udruga u području sporta, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =550.000,00 kn.

Jednoglasno je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu. Istom se sukladno Zakonu zasvakog člana Općinskog vijeća utvrđuje  isti iznos sredstava za redovito godišnje financiranje i to  =2.000,00 kuna godišnje, a raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti, svakom pojedinom članu Općinskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima od =500,00 kn.                                                        

Razmatran je i prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad. Općinski načelnik Općine Križ informirao je članove općinskog vijeća da dosadašnji direktor spomenutog trgovačkog društva odlazi na drugo radno mjesto te da je temeljem javnog natječaja, novi, a ujedno i jedini Kandidat za tu funkciju Siniša Halaš. Općinsko je vijeće s tri suzdržana glasa i 8 glasova za utvrdilo prijedlog Zaključka koji se upućuje Skupštini trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, tijelu nadležnom za imenovanje Uprave.

Također s tri suzdržana glasa i 8 glasova za doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju člana  Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Naime s pozicije člana povjerenstva razriješen je Marko Dokmanić, a novom članicom imenovana je Lidija Bahlen.  

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnine u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama. Također je donesena Odluka o  izdvajanju novčanih sredstava za  naknadu za pruženu energetsku uslugu u iznosu od 383.000,00 kn za plaćanje mjesečnih iznosa za naknadu za pruženu energetsku uslugu tijekom 2022. godine.

Zadnja točka dnevnog reda, Odluka o davanju na upravljanje i održavanje zgrade ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja u Križu također je jednoglasno usvojena. Naime, istom je temeljem odredbi EU projekta sukladno kojem su dobivena sredstva za izgradnju vrtića, određeno da Općina Križ bude vlasnik izgrađenog objekta 5 godina te je stoga zgrada na adresi Ulica Josipa Čopora 15, Križ, dana na korištenje sada i službeno ustanovi pod nazivom Dječji vrtić Križić-kružić.

Skip to content