Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Križ za šk./ak. 2021./2022. godinu

Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je konačnu listu kandidata te ju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ na donošenje. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. Općinski načelnik potpisati će ugovore sa dobitnicima stipendija Općine Križ nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća Općine Križ.

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju odredbi Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ od 07. 10. 2021. godine, Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ objavljuje

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, objavljenog na mrežnim stranicama Općine Križ www.opcina-kriz.hr i oglasnoj ploči Općine Križ od 07.10. – 08.11.2021. godine provest će se dana 30. studenog 2021. godine u 17,00 sati u sjedištu općinske uprave Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 (prostor vijećnice).

U skladu s epidemiološkom situacijom svi sudionici obvezni su koristiti zaštitne maske, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 16. studenoga 2021. godine sve stranke koje dolaze u Općinu Križ, ne mogu ući u službene prostorije Općine Križ bez predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Početak Adventa i paljenje prve adventske svijeće

Ove nedjelje 28. studenog 2021. godine, velečasni Božo Pinjuh zapalit će prvu adventsku svijeću na adventskom vijencu u parku u Križu i to nakon Svete mise u 9 sati, a sljedeća adventska svijeća palit će se u isto vrijeme svake nedjelje sve do posljednje nedjelje Adventa.
Paljenje prve adventske svijeće označava početak razdoblja došašća (adventa), vremena u kojem se pripremamo za Božić. Osim odbrojavanja tjedana do Božića, svjetlost svijeća simbolizira i svjetlost Božju koja na svijet stiže rođenjem Isusa Krista.
Iako i ove godine zbog globalne pandemije izostaju mnogobrojna adventska događanja koje Općina Križ tradicionalno organizira tijekom prosinca, želimo da ovo blagdansko vrijeme provedete u toplini doma, okruženi voljenima i obitelji. Kako bi doprinijeli blagdanskom raspoloženju, uskoro kreće i ukrašavanje Općine Križ prigodnom adventskom rasvjetom.

U Općini Križ održana smotra zimske službe

Općina Križ spremna je za nadolazeći zimski period, naime održana je smotra strojeva s kojim će se obavljati komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima. Zimsku službu, u periodu od 15.11.2021. godine do 15.04.2022. godine, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ provodit će trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ u suradnji s podizvođačem, obrtom za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“ vlasnika Gordana Ugarkovića.

Smotrom zimske službe prezentiran je dio voznog parka za provođenje poslova zimske službe koji sadrži ukupno šest vozila namijenjenih posipavanju i čišćenju kolnika i pješačkih površina, a koji u potpunosti zadovoljava potrebe provedbe spomenutih poslova na području Općine Križ. Svi strojevi potrebni za održavanje prometnica kao i pješačkih površina, , registrirani su, operativni i zadovoljavaju uvjete prometovanja, istaknuo je tijekom smotre direktor Poduzetničke zone Križ d.o.o. Križ Stevo Turčinović, a na smotri je nazočio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić.

Na području Općine Križ održava se ukupno 57 km nerazvrstanih cesta te 8000 m2 pješačkih staza, i drugih prometnih površina, a prema potrebi, poslovi održavanja  dodatno uključuju i održavanje pojedinih dionica županijskih cesta koje se nalaze na pravcima prohoda. Izvedbeni program zimske službe predviđa opseg i dinamiku izvođenja poslova održavanja za prohodnost nužnih cesta i drugih prometnih površina u zimskim uvjetima, a provodi se u tri stupnja pripravnosti u ovisnosti o stvarnim uvjetima.

Ustrojen hitni broj telefona zimske službe 091/2824501

Radi što veće učinkovitosti zimske službe i prohodnosti cesta u razdoblju zimskih uvjeta, uspostavljen je HITNI BROJ TELEFONA ZIMSKE SLUŽBE: 091/2824501 na kojeg građani mogu dojaviti sve uočene potrebe vezano uz zimsku službu, a izvođač radova svu eventualnu problematiku nastojati će riješiti u što kraćem roku.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine dana 16. studenog 2021. godine. U roku od 8 dana od objavljivanja, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste Općinskom načelniku Općine Križ i to zaključno s danom 24. studenoga 2021. godine. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

OBAVIJEST STRANKAMA!

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 16. studenoga 2021. godine sve stranke koje dolaze u Općinu Križ, ne mogu ući u službene prostorije Općine Križ bez predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Tijekom boravka u službenim prostorijama stranke su obavezne pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nošenje zaštitnih maski obavezno!

KONTAKT PODACI putem kojih možete komunicirati sa svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, kao i s Općinskim načelnikom Općine Križ:

TELEFONSKA CENTRALA OPĆINE KRIŽ: 01/ 2831 510

Adresa elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr

Poštanska adresa: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ

1.MARKO MAGDIĆ, Općinski  načelnik Općine Križ  091 2824 530marko.magdic@opcina-kriz.hr
2.LIDIJA BAHLEN, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  091 2824 540lidija.bahlen@opcina-kriz.hr
3.NADA HORVAT, voditeljica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo  091 2824 502nada.horvat@opcina-kriz.hr
4.SAŠA VRBANEC, viši stručni suradnik za financije  01 2831 521sasa.vrbanec@opcina-kriz.hr
5.MAJA DUNDOVIĆ PLEŠA, samostalna upravna referentica za informiranje i opće poslove  091 2824 511maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr
6.ŽARKO GAMBIROŽA, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo  091 2824 514zarko.gambiroza@opcina-kriz.hr
7.MARIJA VUKSAN, viša stručna suradnica za javnu nabavu i natječaje  091 2824 017marija.vuksan@opcina-kriz.hr
8.DANICA CESAREC, administrativni referent  091 2824 516danica.cesarec@opcina-kriz.hr
9.ĐURĐICA KAIN, referentica – administrativna tajnica  091 2824 503djurdjica.kain@opcina-kriz.hr
10.SREĆKO SRAKA, referent – komunalni redar  091 586 0911srecko.sraka@opcina-kriz.hr
Skip to content