Program Mjeseca hrvatske knjige 2023. u Općini Križ

Ove nedjelje 15. listopada u 11.45 sati, u Crkvi uzvišenja Sv. Križa u Križu nastupit će Zagrebački ansambl flauta čijim nastupom započinjemo Mjesec hrvatske knjige u Općini Križ

Ove godine Knjižnica i čitaonica Križ, uoči obilježavanja 140. godišnjice postojanja, u suradnji s Općinom Križ, školskom knjižnicom Osnovne škole Milke Trnine Križ i Dječjim vrtićem Križić-kružić Križ pripremila je bogat i raznolik program kojem Vas pozivamo da se pridružite.

Program Mjeseca hrvatske knjige 2023. u Općini Križ:

15. 10. nedjelja, 11,45 sati, koncert Zagrebačkog ansambla flauta, Župna Crkva Uzvišenja Sv. Križa

20. 10. petak, 20 sati, koncert “Gypsy jazz duo”, Dom kulture Josip Badalić, Križ

25. 10. srijeda, 10 sati, predavanje Geografija na drugačiji način – pustolova i istraživača Hrvoja Jurića, knjižnica Osnovne škole Milke Trnine Križ

26. 10. četvrtak, 18 sati, predstavljanje knjige „Buđenje u svitanju“ Teodore Nikolete Siketić Šimunec,  Galerija Križ

9. 11. četvrtak, 18 sati, promocija knjige „Burnout priča o nama“ i predavanje o temi autora Krunoslava Nujića, Galerija Križ

15. 11. srijeda, 18 sati, promocija slikovnice „Mala“ Mile Kekina, Dječji vrtić Križić-kružić, Križ

21. 11. utorak, 10 sati, predavanje Geografija na drugačiji način – o putovanju autostopom od Hrvatske do Novog Zelanda Tomice Kristića, knjižnica Osnovne škole Milke Trnine Križ.

OBAVIJEST- JAVNA NABAVA ZA RADOVE UREĐENJA NERAZVRSTANE CESTE MOSLAVAČKE ULICE U KRIŽU

Dana 11. listopada 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za radove uređenja nerazvrstane ceste Moslavačke ulice u Križu.
Broj objave:  2023/S 0F2-0042382.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 02. studeni 2023. godine do 11,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ ( KLASA: 320-02/23-01/74 URBROJ: 238-16-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, Općina Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede dana 12. listopada 2023. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ“ na adresu Općine Križ. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave natječaja  na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 11. studenog 2023. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 13. studenog 2023. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj možete se obratiti svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 01/2831-519 ili e-mail: andreja.martic.janci@opcina-kriz.hr

OBJAVA IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA RADOVE UREĐENJA NERAZVRSTANE CESTE MOSLAVAČKE ULICE U KRIŽU

Dana 10. listopada 2023. godine Općina Križ je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima povezano s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova „RADOVI UREĐENJA NERAZVRSTANE CESTE MOSLAVAČKE ULICE U KRIŽU”.

Izvješću je moguće pristupiti putem ove poveznice:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8117108

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  («Glasnik Zagrebačke županije» br. 18/18),  Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu i to prigodom obilježavanja 160. obljetnice rođenja Milke Trnine, svjetske operne primadone rođene 19. prosinca 1863. godine u Vezišću u Općini Križ.

Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mora sadržavati:

 • prijedlog i obrazloženje prijedloga s opisom osobitog doprinosa i dostignuća u promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu
 • Suglasnost i Privola kandidata za dodjelu Plakete Milke Trnine
 • podatke važne za uspostavu kontakta s predlagateljem.

Prijedlog se dostavlja na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ ili na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr, do zaključno s danom 17. studeni 2023. godine.

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
 Marko Magdić, mag.oec.

KONCERT ZAGREBAČKOG ANSAMBLA FLAUTA U ŽUPNOJ CRKVI U KRIŽ

U nedjelju 15. listopada u 11,45 sati, u Crkvi uzvišenja Sv. Križa u Križu nastupit će Zagrebački ansambl flauta.

Ovim osebujnim koncertom započinjemo Mjesec hrvatske knjige u Općini Križ u organizaciji Knjižnice i čitaonice Križ.

Zagrebački ansambl flauta, jedini ansambl takve vrste u Hrvatskoj, osnovale su Renata Penezić i Tamara Coha Mandić, 2012. godine. Jezgru sastava čini kvartet flauta, ali se broj izvođača može povećavati bez ograničenja. Ovaj jedinstveni ansambl okuplja već iskusne izvođače, mlade umjetnike i studente flaute, pružajući tako mladima rijetku priliku da steknu dragocjeno koncertno iskustvo i prošire vlastiti repertoar uz potporu iskusnih kolega. Uz Renatu Penezić, umjetničku voditeljicu ansambla, stalne članice su Tamara Coha Mandić, Marija Esih, Danijela Klarić Mimica, Ivana Vukojević, Dijana Bistrović, Lidija Ljubičić i Eva Cigić. Sve glazbenice obrazovale su se na različitim visokoškolskim glazbenim ustanovama i usavršavale u zemlji i u inozemstvu. Prilagođen ovoj formaciji, repertoar ansambla obuhvaća u najvećoj mjeri djela skladatelja 20. i 21. stoljeća.

PROGRAM KONCERTA

1.         Vanja Lisjak: za 8 flauta

2.         Marin Marais: La Folia za pet flauta

3.         Anže Rozman: A Lovely Story za 7 flauta

4.         Marija Esih: Nucleus za 8 flauta

5.         Astor Piazzolla: Libertango za 6 flauta

6.         G. McLearnon: Steel City z 6 Flauta

7.         Wil Offermans: Eternal Winds za 8 flauta

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/01 URBROJ: 238-16-03-23-2 od 04. listopada 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ
za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. učenicima i studentima s područja Općine Križ (u daljnjem tekstu: Natječaj) dodjeljuje se ukupno 22 stipendije.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =67,00 EUR-a/=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci školske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =133,00 EUR-a/=1.002,89 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Učenicima prvog razreda Gimnazije Križ dodijeliti će se 2 stipendije u iznosu od =67,00 EUR-a /=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23).

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u određenoj kategoriji javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija po pojedinoj kategoriji, ako nema prijava u određenoj kategoriji ili ako niti jedna prijava ne zadovoljava kriterije Pravilnikao stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), stipendije se mogu sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju ili u drugoj kategoriji, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjenaprethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,5; odnosno da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokazeo sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5; odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,0; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 3,0,
 • da je ukupni prihod po članu kućanstva jednak ili manji od 400,00EUR-a.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidnoprije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova,
 • da je ukupni prihod po članu zajedničkog kućanstva jednak ili manji od 400,00 EUR-a.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ  imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokaze o sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog Ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1.       POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja; – učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanjab) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
d) učenici mogu dostaviti i dokument i dokaz o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstva
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.             

 •       POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU   

2.1. Preslika osobne iskaznice ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
2.6. Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za period prethodna tri mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je objavljen Natječaj.
a) potvrde o isplati plaće 
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu ili izvadak iz poslovnih knjiga Obrazac P-PPI ili PO-SD obrazac – kod nositelja samostalnih djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (ako je primjenjivo)
d) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu svih članova kućanstva – za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nisu upisane u registar poreznih obveznika (ako je primjenjivo)
e) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu- dostavlja Rješenje nadležne ustanove socijalne skrbi koje to dokazuje.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat djete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ     

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, prvi razred, školske godine 2023./2024.
3.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENIK MORA PRILOŽITI:
– preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
3.6. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanja
b) dokumenti i dokazi o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstvac) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole
3.7. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.             

Učenik ili student može podnijeti prijavu za sve kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je neka od preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

NEPOTPUNE PRIJAVE BITI ĆE ODBIJENE I NEĆE BITI VREDNOVANE, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ, a isti se predaje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku, na način, po postupku i na adresu naznačeno u Prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 05. listopada 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 20. listopada 2023. godine, bez obzira na način dostave.

PRIJAVE SE PODNOSE ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ OMOTNICI/KUVERTI. Na zadnjoj strani omotnice/kuverte obavezno napisati ime i prezime kandidata.

Prijave se dostavljaju na adresu: 

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“

_____________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_______________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ:

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente.

U prilogu službeni tekst Natječaja za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente kao i pripadajući obrazac za prijavu na Natječaj.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije sa popratnom dokumentacijom objavljena je na službenoj  internetskoj stranici Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Službeni tekst Natječaja objavljen je i u tiskanom izdanju Večernjeg lista na današnji dan 3. listopada 2023. godine.

Velimir Zajec dolazi u Križ u sklopu jesenske turneje promocije svoje biografije

Legendarni Velimir Zajec stiže u Općinu Križ. Ipak, neće se primiti nogometne lopte i pokazati neku od brojnih bravura kojima je sedamdesetih i osamdesetih godina oduševljavao kao kapetan Dinama, već će u Galeriji Križ u ponedjeljak 09. listopada 2023. godine u 18h promovirati svoju hit biografiju Zeko. Knjiga je dosad prodana u više od dvije tisuće primjeraka i pobrala je brojne komplimente sportske, ali i šire javnosti.

“Ovo je početak nove, jesenske turneje u kojoj ćemo obići nekoliko gradova u okolici Zagreba koji su poznati kao Dinamove utvrde. Drago mi je da dolazimo u Križ jer u ovakvim malim sredinama koje vole Dinamo uvijek imamo sjajne reakcije publike. Prije nekoliko mjeseci smo imali promocije po Slavoniji i bilo je sjajno, uživao sam razgovarajući s Dinamovcima, podsjetili su me na brojne epizode iz igračke i trenerske karijere koja sam već pozaboravio. Ono kaj mi je bilo još bolje su pitanja klinaca iz publike na promocijama i zato pozivam sve da dovedu svoju djecu, nove generacije Dinamovaca”, najavio je Zajec svoj dolazak u Križ.

Uz Zeku na promociji će o knjizi govoriti i njen autor, nekadašnji novinar i TV voditelj Sanjin Španović.

Nakon promocije Velimir Zajec će svima prisutnima potpisivati primjerke knjige koja će se moći kupiti po promotivnoj cijeni od 40 eura, te se slikati s obožavateljima. Ulaz je besplatan.

Knjiga o Zajecu izašla je na 40. obljetnicu Dinamovog osvajanja naslova prvaka, a ove godine u sklopu promocija osim tog uspjeha, prigodno će se prisjetiti još jednog trofeja Dinama.

– Ova godina je inače i 40 godina od našeg osvajanja naslova pobjednika Kupa 1983. godine. To je bio posljednji naslov Dinama u nekadašnjoj državi i nama svima vrlo dragi trofej obzirom da smo s njime potvrdili snagu naše legendarne generacije. Do trofeja nas je i tada, kao i 1982. vodio naš legendarni Ćiro kojeg ćemo se rado prisjetiti na svim ovim promocijama u Dinamovim gradovima kao oca naših uspjeha – dodao je Zajec.

Na 480 stranica kroz razgovore s 96 sugovornika i više od 100 arhivskih članaka, autor knjige Sanjin Španović ispričao je Zajecovu karijeru ne samo kao kapetana Dinama, već i onu kao igrača Panathinaikosa, te trenera i direktora ova dva kluba i otkrio brojne nepoznate detalje povezane i s brojnim hrvatskim i grčkim nogometnim legendama.

Također, u knjizi se nalazi i preko 150 fotografija od kojih brojne nisu nikad dosad viđene u javnosti.

Skip to content