Vodič za građane Proračuna Općine Križ za 2024. godinu

Poštovane stanovnice i stanovnici Općine Križ,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Križ ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na internetskoj stranici www.proracun.hr te na službenoj internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 13.281.245,00 EUR-a.

I u 2024. godini izdvajaju se sredstava za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, javne rasvjete, čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina i reciklažnog dvorišta. Dio sredstava izdvaja se i za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova i cesta. Nastavljamo sa izgradnjom prometne infrastrukture, pješačkih i biciklističkih staza, kanalizacijske mreže te ostale komunalne infrastrukture. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine na Sportskom parku u Križu planira se izdvojiti 1.500.000,00 EUR-a. Također, uređivat će se Društveni dom u Križu, a od 2024. godine u planu je projektiranje i izgradnja nekoliko cesta, a neki od planiranih projekata su izgradnja nove ceste od zaobilaznice do Maksimirske ulice i uređenje ulica Jandrinec i Zdeneka Tomićeka te nastavak ulice Josipa Čopora do ulice Kriške republike, izgradnja autobusne stanice kod školske sportske dvorane u Križu i uređenje parkirališta u Školskoj ulici u Križu.

Želimo sačuvati okoliš koji nas okružuje, a isto ćemo postići odvozom velikog otpada i sanacijom divljih odlagališta otpada. Kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika i poduzetnika iste će biti prikladno popraćene poticajnim mjerama, stoga nastavljamo s mjerama razvoja poduzetništva i subvencijama za poljoprivrednike te uređenjem ruralnog prostora.

Zajednički cilj treba biti da Općina Križ bude ugodno i poželjno mjesto za život i rad svih njenih stanovnika. Kako bi u tome uspjeli, moramo resurse i snage usmjeriti na mlade. Tako ćemo i u 2024. godini sufinancirati osnovno i srednje obrazovanje nabavom, odnosno sufinanciranjem udžbenika, davati potpore u obliku stipendija za učenike i studente te financirati prijevoz studenata, sufinancirati program produženog boravka u Osnovnoj školi, sufinancirati rad školske kuhinje u osnovnoj školi te školu plivanja. Mislimo i na naše najmlađe stanovnike za koje se planiraju potrebne radnje za dogradnju objekta Dječjeg vrtića Križić-kružić, a sukladno tome će se opremati i Knjižnica i čitaonica Križ.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2024. godini. Kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih skupina građana. Osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Crvenog Križa, potpore udrugama, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje pogrebnih troškova te zaštitu i zbrinjavanje životinja. Omogućit ćemo i nadalje novčane pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta, umirovljenicima te nezaposlenima. Planira se i nastavak projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić „Zaželi jednakost za sve“, programom zapošljavanja žena, koji predstavlja pomoć i brigu za starije građane Općine Križ.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati pa aktivnostima kulturnog promicanja i projektima iz fonda za udruženje turističke zajednice podržavamo i pomažemo u predstavljaju i prikazivanju onog najboljeg iz našeg kraja.

Predstavljamo projekte koje želimo realizirati u 2024. godini. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi  postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

                                                                                                                        
                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ
                                                                                                                          Marko Magdić mag.oec.

U privitku Vodič za građane Proračuna Općine Križ za 2024. godinu:

ADVENT U OPĆINI KRIŽ

Bliži nam se najljepše vrijeme godine, vrijeme adventa, zajedništva i druženja u kojem sve miriše na bor, kuhano vino i cimet. Općina Križ u suradnji s vrijednim općinskim udrugama i ove je godine pripremila bogat adventski program. Obzirom da su sva događanja besplatna svakako Vas pozivamo da posjetite događanja u sklopu kojih smo pripremili i brojna iznenađenja koja Vam ne želimo još otkriti. Već idućeg vikenda krećemo s hit predstavom Kazališta Moruzgva i Ecijom Ojdanić, a u nedjelju palimo prvu adventsku svijeću gdje vas očekujemo da osjetimo i u zajedništvu gradimo duh ovogodišnjeg Božića.

ECIJA OJDANIĆ I FRANO MAŠKOVIĆ U PREDSTAVI „NIŠTA IM NEĆE BIT“

U petak 1. prosinca 2023. godine pozivamo Vas na besplatnu hit predstavu Kazališta Moruzgva  „NIŠTA IM NEĆE BIT“. Predstava počinje u 18,00 sati uDomu kulture Josip Badalić u Križu.  
O predstavi:

Kazalište Moruzgva donosi neodoljivu predstavu Ništa im neće bit’ koja će vas nasmijati, dirnuti i potaknuti na razmišljanje o ljubavi, odnosima i novim počecima. Nastala iz pera majstorice kratke proze Tanje Mravak, ova predstava razotkriva tajne obiteljskog života i donosi smijeh i emocije na pozornicu te pred gledatelje stavlja niz sitnica svakodnevnog obiteljskog života. Predstava je namijenjena roditeljima, djeci i svima onima koji su zaglavili u nekoj fazi svoga odnosa. Bez obzira na generacijske razlike, svi će se prepoznati u likovima i situacijama koje Ništa im neće bit’ donosi na pozornicu. Ovo je prilika da se svi zajedno smijemo, da se osvijestimo i zapitamo kako da očuvamo svoje odnose, bez obzira na sve prepreke koje nam život stavlja na put.

Jezgra je priče, tipično za Tanjin rukopis, obitelj, kao i niz situacija koje godinama čekaju pod tepihom, da bi se, ponukane (a čim drugim nego) životom, neminovno iznijele na površinu i počistile nastali kaos ili ga jednom zauvijek završile. U ovoj humornoj duodrami pratimo brak dvoje ljudi, čiji se odnos nađe na prekretnici nakon što djeca napuste obiteljski dom. Što se događa u i među ljudima nakon godina tišine? Jesu li vremenom stvorene spone dovoljne da bi održale odnos čiji su temelji dobrano poljuljani?

ECIJA OJDANIĆ i FRANO MAŠKOVIĆ briljiraju u glavnim ulogama, donoseći nam neodoljivu kemiju i vješto izvedene komične trenutke. Njihova igra iznosi na površinu sve emocije i sukobe, ali i nade za novo poglavlje u njihovom životu.

Kako se vratiti na ono što je nekoć bilo – ako se to uopće može – ili se samo iznova mogu graditi neka nova poglavlja? I, u konačnici, bi li bio moguć ikakav (novi) početak, kad ne bi bilo ljubavi?

OBAVIJEST – I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19 i 57/22), Općina Križ izlaže na javni uvid prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ.

Uvid u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, u razdoblju počev od 24. 11. 2023. do zaključno s danom 08. 12. 2023. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.opcina-kriz.hr.

Pisani prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa mogu se dati Općini Križ najkasnije do 08. 12. 2023. godine. Nakon razmatranja primjedbi, prijedlog I. izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom će se dostaviti na prethodnu suglasnost Ministarstvu te nakon toga Općinskom vijeću na donošenje.

KOPIJE KATASTARSKOG PLANA (mapa se nalazi na poveznici, priloženom linku na internet stranici Općine Križ, podstranici „Dokumenti Općine Križ“, podnaslovu „Važni dokumenti“ objavljeni )

Dječji vrtić Križić-kružić – natječaj za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

I.

            Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu odgojitelja u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

 za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić, u Križu, Ulica Josipa Čopora 15:

 1.    odgojitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, povećan obim posla, 4 izvršitelja/ice

Uvjeti :

 • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križić-kružić, osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani  

      kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, koja sadrži adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
 2. dokaz o državljanstvu
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz da kandidat nije bio zaposlen u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelj za osobe iz članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
 6. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidatom, prijavljenim na natječaj, smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.

Postupak procjene/testiranja i vrednovanja kandidata provoditi će se prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja objavljenom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić..

Sa e-maila: info@dv-krizic-kruzic, najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu/testiranje i vrednovanje, objaviti će se Obavijest o načinu procjene/testiranja i vrednovanja kandidata, području provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za procjenu/testiranje i vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja procjene/ testiranja i vrednovanja kandidata.

Kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, a ne pristupi procjeni/testiranju i vrednovanju, smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat predložen za izbor biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za predloženog kandidata provest će se provjera postojanja/nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) kod preostalih nadležnih tijela.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici  osobno ili poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, uz obveznu naznaku „ Za natječaj – odgojitelj/ica“.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Križić-kružić www.dv-krizic-kruzic.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Natječaj se s danom 17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  27 .11.2023. godine.

Dječji vrtić Križić- kružić – natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu spremač/ice u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić:

1. spremač/ica  – na određeno vrijeme, s  punim radnim vremenom, povećan obim posla 2 izvršitelja/ice

Uvjeti :

 • Završena osnovna škola
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25., st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl.25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja           
 • potvrdu Hrvatski zavod za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne stariju od dana  objave natječaja

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17, 98/19 i 84/21),  poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona  – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03,148/13, 98/19 i 57/22)

– ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Natječaj se s danom  17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Dječjeg vrtića www.dv-krizic-kruzic.hr i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  27.11.2023. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj –spremač/ica“.

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne, nepotpune i nepotpisane, neće biti razmatrane. 

ZAPALJENI LAMPIONI U POVODU DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE DOMOVINSKOG RATA I DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA I ŠKABRNJE

Općina Križ u suradnji Dječjim vrtićem Križić-Kružić, Križ, djecom prvih razreda Osnovne škole Milke Trnine Križ i Udrugom branitelja Općine Križ, danas je obilježila Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje posjetom Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ te paljenjem lampiona u centru Križa.

Podsjećamo da će sutra 18. studenog 2023. godine, Velečasni Božo Pinjuh u Župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa u Križu u 17:30 sati služit Svetu misu i kratko klanjanje te moliti za sve branitelje u znak sjećanja na žrtvu Vukovara. Zvona naše Župne crkve u 18 sati i 11 minuta, zajedno sa svim crkvenim zvonima u Hrvatskoj zvonit će za Vukovar u sklopu hvale vrijedne akcije „ZVON za Vukovar“.

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 104/22) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ od 12. listopada 2023. godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ objavljuje

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, objavljenog na internetskoj stranici Općine Križ, oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede od 12. listopada do 13. studenog 2023. godine provest će se dana 23. studenog 2023. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 (prostor vijećnice).

Postupak javnog otvaranja ponuda bit će proveden uz video nadzor, odnosno snimat će se.

Općina Križ i ove godine podržala bicikliste Akcije biciklom za Vukovar

U organizaciji Udruge za Vukovar iz Zagreba, desetak je biciklista jučer krenulo na put dug 300 kilometara do Vukovara. Prva postaja na tom putu, tradicionalno im je Općina Križ gdje im je prvo noćenje u društvenom domu u Novoselcu u organizaciji Općine Križ i mjesnog odbora Novoselec. Danas u ranim jutarnjim satima na put prema Vukovaru ispratio ih je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te Velečasni Božo Pinjuh koji je blagoslovio bicikliste i zaželio im sretno i uspješno putovanje. Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., u subotu 18. studenog 2023. godine, sudionici akcije Biciklom za Vukovar poklonit će se Gradu heroju kako to čine od 2012. godine kada su prvi put krenuli put Vukovara, a Općina Križ u tom im hvale vrijednom pothvatu daje podršku od 2015. godine.
Sretno im na putu!

Skip to content