Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

-Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2024. godini.

-Program socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu

-Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2024. godini

-Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2024. godini

-Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

-Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije

-Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2024.godinu

-Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2024. godini

-Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Križ

-Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju do 20. studenog 2023. godine, otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeGodina?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2023

Skip to content