Program Mjeseca hrvatske knjige 2023. u Općini Križ

Ove nedjelje 15. listopada u 11.45 sati, u Crkvi uzvišenja Sv. Križa u Križu nastupit će Zagrebački ansambl flauta čijim nastupom započinjemo Mjesec hrvatske knjige u Općini Križ

Ove godine Knjižnica i čitaonica Križ, uoči obilježavanja 140. godišnjice postojanja, u suradnji s Općinom Križ, školskom knjižnicom Osnovne škole Milke Trnine Križ i Dječjim vrtićem Križić-kružić Križ pripremila je bogat i raznolik program kojem Vas pozivamo da se pridružite.

Program Mjeseca hrvatske knjige 2023. u Općini Križ:

15. 10. nedjelja, 11,45 sati, koncert Zagrebačkog ansambla flauta, Župna Crkva Uzvišenja Sv. Križa

20. 10. petak, 20 sati, koncert “Gypsy jazz duo”, Dom kulture Josip Badalić, Križ

25. 10. srijeda, 10 sati, predavanje Geografija na drugačiji način – pustolova i istraživača Hrvoja Jurića, knjižnica Osnovne škole Milke Trnine Križ

26. 10. četvrtak, 18 sati, predstavljanje knjige „Buđenje u svitanju“ Teodore Nikolete Siketić Šimunec,  Galerija Križ

9. 11. četvrtak, 18 sati, promocija knjige „Burnout priča o nama“ i predavanje o temi autora Krunoslava Nujića, Galerija Križ

15. 11. srijeda, 18 sati, promocija slikovnice „Mala“ Mile Kekina, Dječji vrtić Križić-kružić, Križ

21. 11. utorak, 10 sati, predavanje Geografija na drugačiji način – o putovanju autostopom od Hrvatske do Novog Zelanda Tomice Kristića, knjižnica Osnovne škole Milke Trnine Križ.

OBAVIJEST- JAVNA NABAVA ZA RADOVE UREĐENJA NERAZVRSTANE CESTE MOSLAVAČKE ULICE U KRIŽU

Dana 11. listopada 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za radove uređenja nerazvrstane ceste Moslavačke ulice u Križu.
Broj objave:  2023/S 0F2-0042382.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 02. studeni 2023. godine do 11,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ ( KLASA: 320-02/23-01/74 URBROJ: 238-16-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, Općina Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede dana 12. listopada 2023. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ“ na adresu Općine Križ. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave natječaja  na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 11. studenog 2023. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 13. studenog 2023. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj možete se obratiti svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 01/2831-519 ili e-mail: andreja.martic.janci@opcina-kriz.hr

Skip to content