Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ ( KLASA: 320-02/23-01/74 URBROJ: 238-16-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, Općina Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Križ predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede dana 12. listopada 2023. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ“ na adresu Općine Križ. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave natječaja  na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Križ. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 11. studenog 2023. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 13. studenog 2023. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj možete se obratiti svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 01/2831-519 ili e-mail: andreja.martic.janci@opcina-kriz.hr

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content