ODRŽANA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ održalo je dana 31. ožujka 2021. godine 38. sjednicu Općinskog vijeća, na kojoj je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ bile samo dvije točke i to aktualni sat tijekom kojeg je Općinski načelnik izvijestio članove Općinskog vijeća o radu i događanjima u između dvije sjednice Općinskog vijeća i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Dana 23. 03. 2021. godine zaprimljeno je očitovanja Ministarstva poljoprivrede vezano uz ranije donesenu Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, a koju je Općinsko vijeće Općine Križ usvojilo na 32. sjednici održanoj dana 06. 10. 2020. godine, te na koju je mišljenje morala dati Zagrebačka županija te suglasnost Ministarstvo poljoprivrede.

Temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ izmijenilo je i sastavilo novi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Na cijeli proces zaprimanja i ocjenjivanja ponuda, kao i pritiske te negodovanja ponuditelja, odnosno poljoprivrednika, na donošenje prijedloga Odluke, osvrnuli su se predsjednica Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ Ines Dundović i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić. Istaknuli su da je cijeli postupak proveden sukladno mjerodavnim zakonskim propisima.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ s osam glasova za, tri glasa protiv i jednim suzdržanim glasom, donijeli su Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, kojom su stavljene van snage ranije donesene odluke Općinskog vijeća.

Napomenimo da je za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odabrano ukupno  26 ponuditelja. Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ predviđenog za povrat na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odabrana su 3 ponuditelja, a za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ predviđenog za ostale namjene, na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, kao najpovoljnija odabrana je 1 ponuda.

Ova Odluka dostaviti će se na prethodno mišljenje Zagrebačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Zagrebačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Općinski načelnik Općine Križ i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Skip to content