Uskrsne pisanice Općine Križ

Uskrsne pisanice Općine Križ i ove su godine s posebnom radošću uredile odgojiteljice i djeca  Dječjeg vrtića Križ. Uskrsna pisanica objekta Križ koju su oslikala djeca postavljena je u centru Križa, a u centru Novoselca  biti će postavljena pisanica koju su uredile odgojiteljice objekta Novoselec.

Poruka mališana Dječjeg vrtića Križ:

Dragi svi – maleni  i veliki u našoj općini… Ponovo nam stiže najveći blagdan kršćanskog svijeta – Uskrs. Taj dan je znamen da se život, uvijek ponovo rađa i obnavlja, pun je nade i ljubavi, a posebno raduje djecu – svojim šarenilom i radošću.

Podsjeća nas da nam je, svima, zadaća – voljeti i poštovati svako živo biće koje nas okružuje i spasiti svijet – ljubavlju.

Naši (i vaši) maleni i najmiliji u svojim srcima nose i njeguju ljubav.

Svojim pisanicama djeca nam, svima, poručuju – volimo se i tako postanimo ljudi!

Sretan Uskrs vama i cijelom svijetu žele djeca i odrasli Dječjeg vrtića Križ.

 

OPĆINA KRIŽ I OVE GODINE OSIGURALA USKRSNE PAKETE ZA POTREBITE

Iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i ove je godine uoči Uskrsnih blagdana odobreno izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od =10.800,00 kn Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić – Grad, za podmirenje troškova sufinanciranja darivanja socijalno ugroženih osoba, a sukladno Sporazumu između Općine Križ, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad.

Darivati će se 108 osoba po popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Matičnog ureda i to:

 1. Stare i nemoćne osobe – korisnici Zajamčene minimalne naknade – 6 osoba
 2. Djeca iz socijalno ugroženih obitelji – korisnici Zajamčene minimalne naknade – 27 djece
 3. Osobe s invaliditetom – korisnici Prava na osobnu invalidninu – 42 osobe
 4. Osobe starije od 90 godina – 33 osobe.

Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad obavještavaju građane da će se Uskršnji paketi dijeliti u vremenu od 25.03. do 02.04.2021. počevši od Kloštar Ivanića preko Ivanić – Grada, pa do Križa.

OBAVIJEST umirovljenicima i nezaposlenima – podjela jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsa – 29. i 30. 03. 2021. godine

Općina Križ dijeliti će jednokratnu novčanu pomoć sukladno Odlukama Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića od dana 19. 03. 2021. godine.

PODJELA novčane pomoći za umirovljenike i nezaposlene osobe obavljati će se
29. 03. 2021. (ponedjeljak) i 30. 03. 2021. (utorak) od 8:00 do 13:00 sati u zgradi Općine Križ, na bivšem šalteru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ulaz pokraj Vijećnice.

MOLE SE SVI KOJI DOLAZE PO JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ DA SE PRIDRŽAVAJU PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.

UMIROVLJENICI
Pravo na
dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =100,00 kuna po osobi, ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s ukupnom visinom mirovine do 2.000,00 kuna, uključujući i 2.000,00 kuna i to uz obvezno predočenje osobne iskaznice i dokaza o visini mirovine.

OSOBE KOJE PRIMAJU NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE
Pravo na
dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =100,00 kuna po osobi, ostvaruju i osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe, a koje imaju prebivalište na području Općine Križ i to uz obavezno predočenje osobne iskaznice te dokaza o ostvarenom pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe u iznosu ne višem od 800,00 kuna.

NEZAPOSLENI
Pravo na
dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =100,00 kuna ostvaruju nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Križ koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić-Grad, i to isključivo na temelju popisa nezaposlenih osoba uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

TAKOĐER, MOGUĆE JE RADI SPRJEČAVANJA ZARAZE VIRUSOM COVID-19,  PODIĆI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ I ZA DRUGU OSOBU KOJA OSTVARUJE PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, UZ PREDOĆENJE OSOBNE ISKAZNICE OSOBE KOJA PODIŽE POMOĆ TE PREDOĆENJE OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA OSOBE ZA KOJU SE PODIŽE POMOĆ.

ODLUKA o visini i izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

Odluka o visini i izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć osobama koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe

ODLUKA o visini i izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2021.GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu sukladno pravilima  EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim:

– Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972 od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014  u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. DEFINICIJA POJMOVA:

U smislu ovog Javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 1. “Potpora” podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Križ za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Javnog poziva.
 2. “Podnositelj” je svaki poduzetnik koji podnosi zahtjev za ostvarenje potpore temeljem ovog Javnog poziva.
 3. “Korisnik” je svaki poduzetnik koja udovoljava uvjetima za dodjelu potpore.
 4. “Poljoprivredni proizvod” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) broj 104/2000.
 5. “Primarna poljoprivredna proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
 6. “Prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na vlastitom poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

III. PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Općina Križ će u 2021. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 te sukladno Uredbi 1407/2013 (odnosi se na mjere 2.9., 2.10. i 3.) i članku 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu za sljedeće aktivnosti:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1. Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije obavljanje poljoprivredne proizvodnje

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

2.7. Kupnja ograde za nasade i životinje

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih „neprilika“

2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

2.10. Potpore za marketinške aktivnosti

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

V. UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1.  Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

Potpore za analizu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda/prerađevina, kvalitete stočne hrane, tla i sl. ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja se proizvodnjom i preradom voća i povrća, ratarskom ili stočarskom proizvodnjom, kako bi se primjenom rezultata analize kontrolom i racionalizacijom troškova postigla rentabilnija proizvodnja.

Uvjet za dodjelu potpore:

– račun i dokaz o plaćanju

– uz zahtjev za dodjelu potpore prilaže se odgovarajuća analiza ovlaštenog laboratorija za koju se traži potpora

 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

– 100% vrijednosti dokumentiranih troškova, do maksimalno 5.000,00 kn bez PDV-a.
2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje kupnje i samogradnje sustava za navodnjavanje na otvorenim i zatvorenim prostorima.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • minimalna poljoprivredna površina na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 m2,
 • račun za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje te dokaz o plaćanju
 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti dokumentiranih troškova za nabavu sustava za navodnjavanje bez PDV-a,  najviše od 5.000,00 kn.

 

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

Potpora se može ostvariti za kupnju nove i rabljene opreme i mehanizacije te dijelova za popravak istih namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

– račun za kupnju opreme i mehanizacije te dijelova za popravak i dokaz o plaćanju   ili

– kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i dokaz o plaćanju (uplata s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika- bankovni izvod) kod nabave rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun.

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, najviše do 15.000,00 kn.

 

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za kupnju, građenje te opremanje plastenika i staklenika (sustav za grijanje, stolovi, sustavi za zasjenjivanje, složeni sustavi za automatizaciju, agrotekstil i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

– račun za kupnju materijala i opreme za opremanje plastenika i staklenika te dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, ali ne više od 15.000,00 kn.

 

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

Potporu za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, sadnica vinove loze, sadnica jagoda,  sadnica povrća i ljekovitog i aromatičnog bilja ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju min. 0,25 ha trajnih nasada voća odnosno povrća, 5000 kom sadnica (jagode, ljekovito bilje i aromatično bilje) ili minimalno 100 odnosno maksimalno 1000 loznih cijepova.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, i deklaracija za nabavljene sadnice.

Uvjet za dodjelu potpore:
– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta,
– računi i deklaracije za nabavljene sadnice te dokaz o plaćanju

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.

 

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

Izgradnja ili rekonstrukcija putne mreže unutar poljoprivrednog gospodarstva na katastarskim česticama poljoprivrednog gospodarstva koje se koriste u svrhu predmetne primarne poljoprivredne proizvodnje, a odnosi se na nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i sl.), stavljanje podloge (agrotekstil) i potrebne građevinske radove.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju za izvedene radove na uređenju putova

Intenzitet potpore po korisniku:

– 50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 kn.

 

2.7. Kupnja ograde  za  nasade i životinje

Potpora u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova može se ostvariti za ograđivanje površina za držanje stoke na otvorenom. Prihvatljivi su troškovi nabave novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), dokaz o upisu stoke u JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja), kao i navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju  za materijal i izvedene radove

Intenzitet potpore po korisniku:

–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.

 

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

Potpora se ostvaruje za nabavu protugradne mreže i potrebne armature (stupovi, žice, kopče i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:
– da je minimalna površina za koju se traži potpora 0,25 ha za voćnjak, odnosno 0,2 ha za vinograd
– račun i dokaz o plaćanju za protugradnu mrežu i armaturu
Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.
2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za nabavu opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, kuhanje i  ostale vrste prerađivanja te nabavu opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – pakiranje, skladištenje.

Nabavljena oprema može biti nova ili rabljena, ali se za istu mora dostaviti račun o nabavi i dokaz o plaćanju.

 

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za troškove unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda, kako bi se isti objekat/prostor doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno propisima kojima se uređuju posebni uvjeti u poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.)

Uvjet za dodjelu potpora za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:

–           vrijednost ulaganja minimalno 5.000,00 kn

–           račun za nabavu opreme odnosno troškove unutarnjeg uređenja i dokaz o plaćanju

–           korisnik mora imati registriran ili odobren objekt u poslovanju s hranom

–           korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana

–           dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu objekta predviđenog za uređenje ili opremanje

–           dokaz o legalnosti objek

Intenzitet potpore po korisniku za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:
– 50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, ali ne više od 15.000,00 kn.

 

2.10. Potpora za marketinške aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje i autohtonih proizvoda, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala, opremanje proizvoda (idejno rješenje za znak, etiketu i prateću ambalažu za proizvod, trošak dizajna i pripreme za tisak).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • račun za obavljene usluge i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

 • maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 80% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, ali ne više od 5.000,00 kn po korisniku.

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore za konzultantske usluge je 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjet za dodjelu potpore:

-vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

-račun za izvršene konzultantske usluge i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore za korisnike:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a.

VI. OPĆI UVJETI ZA DODJELU POTPORA:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-provodi ih prihvatljiv Korisnik,

-odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,

-realiziraju se na području Općine Križ,

-iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je

to propisano,

-prihvatljivi  troškovi moraju  biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 01. studenog 2020. godine do 31. listopada 2021. godine,

-prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod); iznimno preslika kupoprodajnog ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika i uplata s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod) – odnosi se na mjeru 2.3.- kod nabave rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun;
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu

-nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Općine Križ ili ostalih davatelja državnih potpora

– najviši ukupni godišnji iznos potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00 kn.

 

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na obrascu  zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.

Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.

Korisnici potpore uz zahtjev, ovisno o mjeri za koju podnose zahtjev, prilažu sljedeće:

 1. Izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ili kompletan ispis iz aplikacije „Agronet“
 2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
 3. Presliku obrtnice – za obrtnike
 4. Presliku izvatka o upisu u sudski registar za pravne osobe
 5. Presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
 6. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 7. Preslike računa za nabavljene sadnice (biljke), materijal/opremu ili obavljenu uslugu s dokazom o plaćanju istih,
 8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu
 9. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine
 10. Izjavu o dobivenoj potpori za istu svrhu iz drugih izvora
 11. Presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om
 12. Presliku rješenja Ministarstva zdravstva o registraciji subjekta te registraciji i odobravanju objekta u poslovanju s hranom ili preslika izvatka iz Upisnika registriranih subjekata i objekata,
 13. Preslika uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju,
 14. Presliku vlasničkog lista ili ugovora o zakupu prostora
 15. Druge dokumente propisane za određene vrste potpora.

Obrazac zahtjeva dostupan je uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

OBRAZAC ZAHTJEVA 2021.

VIII. POSTUPAK DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI  I REDOSLIJED OBRADE ZAHTJEVA:

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore –  Obrazac zahtjeva
 2. Podnošenje potpisanog zahtjeva za potporu s pripadajućom dokumentacijom, a koja je navedena u Obrascu zahtjeva
 3. Administrativna kontrola i obrada zahtjeva za dodjelu potpore
 4. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
 5. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore
 6. Donošenje Odluke o dodjeli potpore odnosno Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
 7. Isplata potpore
 8. Kontrola na terenu.

 

 1. NAČIN OBRADE ZAHTJEVA I RASPODJELE SREDSTAVA:

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu provodi Povjerenstvo za potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik Općine Križ. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli potpora.

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog javnog poziva ne može iznositi više od 30.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

Za isto ulaganje ili mjeru korisnik može potporu temeljem ovog javnog poziva ostvariti samo jednom.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ.

 

X. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

OPĆINA KRIŽ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, s naznakom “ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI“ ili na info@opcina-kriz.hr .

 

 XI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 

XII. INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrazac zahtjeva dostupni su na službenoj internetskoj Općine Križ  www.opcina-kriz.hr.

 

Nastavljena sadnja starih autohtonih sorti jabuka u voćnjaku Osnovne škole u Križu

U Osnovnoj školi Milke Trnine Križ danas je posađeno 25 novih sadnica jabuka čime je nastavljen projekt „U našem voćnjaku stara jabuke cvate“ koji Osnovna škola provodi u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Agronomskim fakultetom. Sadnja je započela točno prije godinu dana kada su u školskom voćnjaku Učeničke zadruge „Jabuka“  posađene prve sadnice od kojih su se sve primile, ističe Ravnatelj Zlatko Hasan.

Vrijedan je to projekt jedne od najstarijih učeničkih zadruga u zemlji, kojeg je došao podržati i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić sa svojim zamjenikom Zlatkom Hrastićem, a u sadnji je i ove godine sudjelovao zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić, te ostali predstavnici Zagrebačke županije i Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Voćnjak se prostire na površini od 1 ha s oko 1100 stabala jabuka te proizvodi 15-20 tona jabuka godišnje. Od sorata jabuka uzgaja se Ajdared i manje količine Jonagolda, Glostera, Elstara, Golden Smita i dvadesetak stabala starinskih sorti. Danas je posađeno petnaest stabala Božičnice, Šampanjike i Zlatne zimske parmenke. Poseban doprinos zadruga Jabuka daje upravo njegovanju i očuvanju tradicije, baštine i brizi za održivi razvoj. Voćarska grupa uzgaja i starinske sorte našeg kraja te je realizacija projekta „U našem voćnjaku stara jabuke cvate“ u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Agronomskim fakultetom rezultat njihovog dugogodišnjeg rada.

ODRŽANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ održalo je 37. sjednicu Općinskog vijeća, 11. ožujka 2021. godine na kojoj je nazočilo 13 od 15 članova Općinskog vijeća. Ovo je bila, istaknuo je Predsjednik Općinskog vijeća Blaž Prcela, vrlo vjerojatno posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom mandatu te je ujedno iskoristio prigodu da zahvali svima na suradnji, vijećnicima, općinskom Načelniku i njegovom Zamjeniku, službenicima jedinstvenog upravnog odjela, predstavnicima svih trgovačkih društava u kojima Općina Križ ima udjele, predstavnicima ustanova, čiji je Općina Križ osnivač i drugim subjektima te predstavnicima medija na objektivnom javnom priopćavanju, kao i građankama i građanima koji su pratili rad Općinskog vijeća tijekom protekle četiri godine.

Nakon usvajanja Zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća usvojen je Dnevni rad 37. sjednice s nadopunom točke 35 koja glasi: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i Čitaonice Križ.

Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ

Tijekom aktualnog sata Općinski je načelnik izvijestio članove Općinskog vijeća o događanjima u između dvije sjednice Općinskog vijeća. Napomenuo je da je Općina Križ na javni poziv Zagrebačke županije prijavila projekt uređenje ceste Gornji Prnjarovec, vrijednost projekta je 672.500,00 kn, a traženo sufinanciranje je u iznosu od 538.000,00 kn (80%). Na javni poziv Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2021. prijavljen je Program razvoja Općine Križ za razdoblje 2021-2027. godine. Ukupna vrijednost izrade je 81.250,00 kn, a za isto je traženo sufinanciranje u iznosu od 65.000,00 kn. Na javni poziv Zagrebačke županije za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona u 2021. godini prijavljen je projekt Izgradnja pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II – I. faza, ukupne vrijednosti 584.285,00 kn te zatraženo sufinanciranje u iznosu od 467.428,00 kn (80%).

Iz Programa podrške regionalnom razvoju na javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Općini Križ odobreno je sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn za projekt Radova uređenja ceste Novoselec-Konšćani, a za koji projekt je prošle godine ostvareno sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu od 138.800,00 kn. Ukupna vrijednost projekta je 642.375,00 kn.

Također, Općinski je načelnik Marko Magdić, posljednji put u ovom mandatu Općinskom vijeću Općine Križ podnio Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine.

U nastavku sjednice s 11 glasova za i dva suzdržana glasa doneseni su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2020. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata Općine Križ za 2020. godinu.

S obzirom da su članovi Općinskog vijeća u materijalima za ovu sjednicu primili sva izvješća i prijedloge Zaključka o primanju na znanje svakog pojedinog izvješća koja su podnesena od točke broj 4. do zaključno s točkom broj 20. nije bilo izvještavanja o svakom pojedinom izvješću o izvršenju. Budući da nije bilo ni pitanja članova Općinskog vijeća, Sva su Izvješća usvojena s 10 glasova za i tri suzdržana.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ. O istima je održano javno izlaganje i javna rasprava, a jedan od glavnih razloga donošenja ovog dokumenta bilo je usklađenje s podacima Državne geodetske uprave te novim Prostornim planom Zagrebačke županije. Nakon kratkih konzultacija Općinskog načelnika i svih članova Općinskog vijeća, VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Križ donesene su s 12 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Općinsko vijeće s 10 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo je Program razvoja Općine Križ za razdoblje 2021. – 2027. godine. Ovom dokumentu prethodio je i dokument pod nazivom „Strateški razvojni program Općine Križ za razdoblje 2016. – 2021. godine“.  Novi dokument strateškog promišljanja izrađen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske i standardima Europske Unije. U samom dokumentu nalaze se svi relevantni i statistički podaci koji govore o infrastrukturi, investicijama, projektima ali i o okruženju, geografskom položaju, teritorijalnom ustroju, kulturnoj i povijesnoj baštini, te općenito sve ono što nas čini danas, u vremenu i prostoru u kojem živimo. Program razvoja Općine Križ je dokument koji se daje na uvid potencijalnim investitorima, koji bi željeli ulagati na području Općine Križ, dok je za fondove Europske Unije i resorna ministarstva, on osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o raspodjeli bespovratnih sredstava.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesen Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Križ u 2021. godini kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Vijeće je jednoglasno donijelo i Odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju šteta od potresa. Naime zaprimljeno je ukupno 123 prijave štete na fizičkih i pravnih osoba te je evidentirano 24 oštećenja na objektima javne namjene. U tijeku je utvrđivanje obima štete od koje je prema sadašnjim izvidima Povjerenstvo utvrdilo da je u 70% slučajeva riječ o manjim oštećenjima. U tijeku je postupak procjene odnosno utvrđivanja visine šteta nakon čega će se utvrditi kriteriji kod realizacije prava na isplatu pojedinačnih šteta. Sukladno smjernicama Ministarstva financija, doznačena novčana sredstva od strane Zagrebačke županije u iznosu od 300.000,00 kn koristiti će se nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka građanima uz obvezu dostave računa.

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje su stupile na snagu krajem prosinca 2020. godine, a kojima su propisane naknade za rad u Općinskom vijeću Općine Križ i njegovim radnim tijelima, jednoglasno je donesena Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Križ i njegovim radnim tijelima te radnim tijelima u koje članove imenuje Općinsko vijeće Općine Križ.

Općinsko je vijeće Općine Križ također donijelo odluku da se ove godine Plaketa Josip Badalić, dodijeli Jeleni Rajčić, najboljoj studentici sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti pri Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to za akademsku godinu 2020./2021., a na prijedlog spomenutog fakultete. Plaketa Josip Badalić uručiti će se Jeleni Rajčić, u prigodi obilježavanja Badalićevih dana ovisno o epidemiološkoj situaciji i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

Također jednoglasno donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.

Donesena je i Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ  („NN“ br. 134/20) te djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ  („NN“ br. 1/21).

Donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom te Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu postupaka nabave radova, roba i usluga.

Jednoglasno je donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 290.000,00 kn za radove izgradnje pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Novoselcu. Naime na toj dionici izraditi će se nova kanalizacija od strane Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije što je prilika da se uredi 400 m nogostupa.

Jednoglasno je donesen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u visini 299.700,00 kn za radove izgradnje kanalizacije te 167.525,00 kn za radove sanacije kolnika u Lučkoj ulici u Križu.

Na prošloj sjednici Općinsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i čitaonice Križ, kojim su bila predviđena dva radna mjesta u Knjižnici. Nakon toga primljena je uputa Matične i razvojne službe Knjižnica Grada Zagreba, koja obavlja stručni nadzor nad radom Knjižnice, u smislu da je u sistematizaciji radnih mjesta potrebno ustrojiti tri radna mjesta, prema standardima za narodne knjižnice. Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i Čitaonice Križ, temeljem kojega sukladno planiranim proračunskim sredstvima i financijskom planu ustanove, neće doći do novog zapošljavanja.

 

 

U Općini Križ snimljeni kadrovi kratkometražnog igranog filma

Produkcijska kuća Eclectica d.o.o. iz Zagreba danas je na području Općine Križ, točnije naselja Velika i Mala Hrastilnica održala snimanje kratkometražnog igranog filma ‘Ne pogađa svaka’. Kako se ne događa često da se na području Općine odvija ovakav produkcijski događaj, Načelnik Općine posjetio je set snimanja i svim glumcima i tehničkom osoblju zaželio dobrodošlicu u Općinu Križ.

Kratkometražni igrani film ‘Ne pogađa svaka’ je film koji tematizira svakodnevni život za vrijeme domovinskog rata iz ženske perspektive, točnije žene koja na svijet donosi novi život u trenutku općedruštvenog i materijalnog razaranja. U nedostatku snimljenih filmova koji tematiziraju svakodnevni život iz ženske perspektive film predstavlja glavnu junakinju kao ženu koja se ne prepušta slučaju i nije ‘ucviljena jadnica’ kojoj je muškarac oslonac bez kojega nikako ne može – nego se odvažno, hrabro, dostojanstveno i samostalno nosi sa zadatkom kojeg ima. Film nije striktno ratne tematike i ne dotiče se političkih priča ili bilo kakvih priča koje omalovažavaju i diskriminiraju pripadnike različitih vjeroispovijesti ili državljanstva već u prvi plan stavlja život trudne žene koja u ratno vrijeme mora stići iz svog sela do prve obližnje bolnice da bi na svijet donijela novi život.

Zagrebačka županija – 7 milijuna kuna bespovratnih potpora poduzetnicima

Zagrebačka županija raspisala je natječaje za dodjelu 7 milijuna kuna bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima te poduzetnicima početnicima s ciljem jačanja konkurentnosti. Natječaj je otvoren do 1. travnja 2021. godine.„U gospodarski najizazovnijoj godini podržali smo naše poduzetnike s rekordnim iznosom bespovratnih potpora, a uz njih čvrsto stojimo i dalje. Ove godine na natječaj se ponovno mogu prijaviti i poduzetnici početnici, a obzirom da je određeni dio poslovnih subjekata i dalje zbog pandemije zatvoren, već ovog tjedna bit će raspisan i natječaj za COVID potpore“, rekao je župan Stjepan Kožić, dodavši kako ohrabruje podatak o broju zaposlenih koji je u kriznoj 2020. godini bio za 1500 veći u odnosu na prethodnu godinu.

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 100.000 kuna dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 40.000 kuna, a dodjeljivat će se za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, uređenje poslovnog prostora, nabavu informatičke opreme, izradu web stranica, web shopa te nabavu vozila ili radnih strojeva za obavljanje djelatnosti. Važno je napomenuti kako se potpora odobrava samo za jednu vrstu namjene, a postotak s kojim Županija sufinancira projekte je do 40% ukupnog iznosa.

Poduzetnici početnici mogu računati na sufinanciranje 75% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore iznosi do 15.000 kuna.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva za proizvodne i neproizvodne djelatnosti nalazi se ovdje, a za poduzetnike početnike ovdje. Više informacija može se dobiti na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr, ili na broj telefona 01/6009-457.

Prijave se dostavljaju na tri načina:

1. elektronički, putem sustava ePrijave na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb)

2. preporučenom poštom na gore spomenutu adresu

3. osobno na istu adresu u Pisarnicu koja se nalazi u prizemlju.

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr

Skip to content