Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ, organizira OBNOVU edukacije pučanstva i izobrazbu o održivoj uporabi pesticida i Zakonske obaveze, samo za one koji su prvi puta polagali 2015. godine jer iskaznica važi 5 godina.

Edukacija će se održati 04.07.2020. subota u 10:00 sati u Društvenom domu u Križu. 

Potrebna dokumentacija:

-kopija postojeće iskaznice o položenoj Izobrazbi 2015. godine


Izobrazba o održivoj uporabi pesticida za NOVE, koji nisu nikada polagali
, održati će se 11.07.2020. subota u 10:00 sati u Društvenom domu u Križu. 

Potrebna dokumentacija:

-kopija osobne, kopija domovnice ili rodnog lista, kopija svjedodžbe o završenoj školi, osnovna ili srednja.

Prijave do 01.07.2020. na tel.: 091/510-5885

Upravni Odbor
„ŠKAF“ Križ

Podijeli na društvenim mrežama