Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

  1. studeni 2023. – OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
  2. studeni 2023. – RAZLJEV I REČICA KRIŠKA, KONŠČANI
  3. studeni 2023. – NOVOSELEC
  4. studeni 2023. – NOVOSELEC
  5. studeni 2023. – VELIKA I MALA HRASTILNICA I JOHOVEC
  6. studeni 2023. – ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI
  7. studeni 2023. – GORNJI PRNJAROVEC, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ
  8. studeni 2023. – KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

 

Skip to content