USKRSNA ČESTITKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, u ime Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog vijeća Općine Križ i predsjednika Općinskog vijeća Zlatka Hrastića te u svoje osobno ime, želim svima sretan i blagoslovljen Uskrs!

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, mag.oec.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA ZA PRIJAM  U RADNI ODNOS na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

          

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ dana 29. ožujka 2024. godine donio je  

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATKINJA ZA PRIJAM  U RADNI ODNOS

 na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

I.

Temeljem javnog poziva za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243, objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Općine Križ  i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 26. veljače 2024. godine, na radno mjesto: Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, za potrebe provedbe projekta „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“ !“_SF.3.4.11.01.0243 u Općini Križ, nakon provedenog anketnog testiranja i usmenog razgovora sa kandidatkinjama čije su prijave pravodobne i potpune, a koje su se odazvale pozivu za testiranje i razgovor, a po prijedlogu Povjerenstva za provedbu javnog poziva, izabrane su sljedeće četiri kandidatkinje:

  1. ZDENKA BARIČEVIĆ
  2. VESNA KOŠČEVIĆ
  3. SLAĐANA TUTIĆ  i
  4. JASNA VEŠLIGAJ BOŽIĆ.

II.

Općinski načelnik Općine Križ s odabranim će kandidatkinjama sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 33 mjeseca, kojim će se utvrditi početak rada te međusobna prava i obveze.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Križ.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
               Marko Magdić, mag. oec.

STIŽE NOVA UMJETNA TRAVA

Općini Križ dodijeljena su sredstva u iznosu od 36.000,00 EUR-a, od strane Ministarstva turizma i sporta za projekt Nabava i ugradnja umjetne trave ukupne vrijednosti 45.000,00 EUR-a. Istim se predviđa zamjena postojeće oštećene umjetne trave na malonogometnom igralištu u Sportskom parku u Križu. U tijeku je i zamjena sjedišta na tribinama uz spomenuto igralište s umjetnom travom.

PRIJAVI SE NA CROSS HILL RUN KRIŽ, A KASNIJE UŽIVAJ NA KRIGL FESTU

Jeste se prijavili na CROSS HILL RUN KRIŽ 2024.?! Ako ne, odmah klik na prijave www.runcroatia.hr i http://www.stotinka.hr/. Utrka Cross hill run 18. svibnja 2024. godine obećava sjajnu zabavu trkačima i posjetiteljima budući da i ove godine utrku spajamo s manifestacijom Krigl fest– Craft & gril & rock fest! Za dobru zabavu pobrinut će se voditelj Mario Petreković. Osim utrka na 5 i 10 km te Pivske milje čiji je pokrovitelj craft pivovara Međimurski lepi dečki, uz bogat fond originalnih nagrada za najbolje trkače, sve posjetitelje očekuje i bogat popratni sadržaj kao što je sajam obrta i rukotvorina i animacijske sportske igre za djecu u organizaciji Dječjeg vrtića Križić-kružić. Na Krigl festu slijedi uživanje u craft pivu čak šest craft pivara iz Hrvatske, dobru hranu i glazbu za koju će se pobrinuti bendovi Westsiders & Odin S te Jumpin jigawatts. Video pozivnicu napravio je Foto video klub „35mm“ iz Križa koji će se pobrinuti da svi trkači imaju originalne forke s naše utrke. Vidimo se!!!

GOTOVO 90.000,00 EUR-a OSTVARENO ZA NASTAVAK PJEŠAČKE STAZE U INDUSTRIJSKOJ CESTI

Općina Križ ostvarila je potporu u iznosu 49.000,00 EUR-a od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekat: Izgradnja pješačke i biciklističke staze i oborinske odvodnje u Poduzetničkoj zoni Križ II-II. faza. Riječ je dakle o drugoj fazi radova kroz Industrijsku cestu koja podrazumijeva izgradnju oborinske odvodnje i pješačke staze u dužini cca 700 metara. U tijeku je postupak javne nabave, a radovi bi trebali krenuti sredinom godine. Za isti projekt već je ostvarena potpora Zagrebačke županije u iznosu od 40.000,00 EUR-a, a cjelokupna investicija procjenjuje se na oko 200,000 EUR-a.

RADOSNO ZAPOČEO VELIKI TJEDAN

Uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, ovog vikenda šarenim čokoladnim uskrsnim jajima koja su djeca tražila po parku u Križu te izložbom pod nazivom Uskrsne uspomene iz kredenca, Udruge Ženske ruke, simbolično smo ušli u Veliki tjedan. U nedjelju 24. ožujka, na Cvjetnicu, nakon Svete mise u Župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa, održana je i tradicionalna akcija župnog Caritasa, kojom su zahvaljujući vrijednim rukama župljana, prikupljena sredstava za darivanje potrebitih.

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA – BIRAČKI ODBORI

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A zainteresirane za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na području Općine Križ,

ISKLJUČIVO NA MJESTU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA

da se mogu prijaviti dolaskom u Općinu Križ, Trg Svetog Križa 5, u Križu,

dana 23. ožujka 2024. godine (SUBOTA) od 10,00 do 13,00 sati

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke (čl. 69. st. 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor)!!!!

ZAINTERESIRANI ZA RAD NA MJESTU ČLANA BIRAČKOG ODBORA I ZAMJENIKA ČLANA

mogu se obratiti većinskim i oporbenim političkim strankama prema podacima o stranačkom sastavu Hrvatskog sabora u trenutku raspuštanja X. saziva Hrvatskog sabora.

Stoga se zainteresirani za rad na mjestu člana i zamjenika člana u biračkom odboru NE PRIJAVLJUJU Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Križ.

Podjela paketa socijalno ugroženim osobama s područja Općine Križ povodom Uskrsa

Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad sukladno Zaključku Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića o izdvajanju novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ, ovih je dana krenulo u podjelu poklon paketa povodom Uskrsnih blagdana.

Poklon pakete Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad podijelit će ukupno za 135 osoba u socijalnoj potrebi s područja Općine Križ, odnosno starijim i nemoćnim osobama– korisnicima zajamčene minimalne naknade, djeci iz socijalno ugroženih obitelji – korisnika zajamčene minimalne naknade, osobama s invaliditetom – korisnicima prava na osobnu invalidninu i osobama starijim od 90 godina s područja Općine Križ.

Za troškove darivanja socijalno ugroženih osoba u 2024. godini uoči Uskrsnih blagdana, a sukladno Sporazumu između Općine Križ, Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Općina Križ izdvojila je ove godine oko 3.000,00 EUR-a.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ – SRPANJ/PROSINAC 2023. GODINE

Sukladno članku 56. Statuta Općine Križ, Općinski načelnik Općine Križ dva puta godišnje podnaša polugodišnje izvješće o svom radu. Izvješće za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine prenosi se u cijelosti:

“U tom periodu, obavljao sam izvršne poslove izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Općine Križ, ostalim zakonskim i drugim ovlastima. Pripremao sam i utvrđivao prijedloge općih i drugih akata i predlagao Općinskom vijeću njihovo donošenje te izvršavao ili osiguravao izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća. Usmjeravao sam djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova djelokruga te nadzirao njegov rad. Bio sam odgovoran za  izvršavanje proračuna Općine Križ te upravljanje nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine kao i upravljanje prihodima i rashodima Općine Križ,u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća. Odlučivao sam o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Križ i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima. Po potrebi imenovao sam i razrješavao predstavnike Općine Križ u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba. U izvještajnom razdoblju donosio sam akte čije je donošenje u nadležnosti općinskog načelnika. Sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela obavljene su stručne i tehničke pripreme te realizacija vezana uz točke dnevnog reda 5 sjednica Općinskog vijeća, koliko ih je održano u izvještajnom razdoblju.

Prema potrebi u okviru projekata koje provodi Općina Križ, održavao sam sastanke, komunicirao i obraćao se tijelima državne uprave, trgovačkim društvima, javnim ustanovama te drugim subjektima. Svakodnevno, nastojao sam biti na raspolaganju poduzetnicima, gospodarstvenicima, poljoprivrednicima i svim građanima.

Javnost rada Općine Križ i općinske uprave i nadalje je zadržana na visokom nivo kroz objave putem medija, službene internet stranice Općine Križ, društvenih mreža i izvještavanjem u sklopu aktualnog sata na sjednicama Općinskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju naglasio bih sljedeće:

U drugoj polovici 2023. godine nastavili smo s pripremom projekata i prijavom istih na natječaje.

Na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja prijavljen je projekt Izgradnje i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu, ukupne procijenjene vrijednosti 2.5 milijuna EUR-a, uz traženo sufinanciranje od 649.812,00 EUR-a. Projektom su obuhvaćeni troškovi postupka javne nabave, izgradnje i opremanja objekta, stručnog i projektantskog nadzora i troškovi promidžbe i vidljivosti, a odnosi se na povećanje vrtićkih kapaciteta za dodatnih 80 mjesta odnosno 4 nove vrtićke skupine. Krajem prosinca dobili smo obavijest da je prijava prihvaćena. Dana 13. studenog 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu.

Dobiveno je i 40.000,00 EUR-a od Zagrebačke županije za II. fazu uređenja pješačke i biciklističke staze u Industrijskoj cesti, odnosno od Žutičke ulice do ceste Močilo. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 170.000,00 EUR-a.

Za izgradnju društvenog doma u Širincu dobivena su sredstva Zagrebačke županije u iznosu od 25.000,00 EUR-a. Vrijednost projekta iznosi oko 130.000,00 EUR-a.

Općina Križ zaprimila je uplatu 86.047,05 EUR-a, a što su preostala sredstva vezana uz Sanaciju klizišta na području Općine Križ. Ukupno je Općini isplaćeno 999.406,90 EUR-a. Projekt je financiran od strane Europske unije iz Fonda solidarnosti Europske unije. Vezano uz projekt „Sanacija klizišta na području Općine Križ“, provedena je provjera na licu mjesta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Pokrenuli smo i priveli kraju radove na sanaciji objekta Dječjeg vrtića Križić-kružić i to objekta u Školskoj ulici u Križu u cilju omogućavanja upisa sve prijavljene djece u dječji vrtić i smanjenja liste čekanja. Radovi na sanaciji, osim pregleda statičara, uključivali su pregled i ispitivanje svih instalacije od strane ovlaštenih osoba, čišćenje i uređenje interijera i okoliša vrtića, zamjena dijela rasvjetnih tijela i elektroinstalacije te soboslikarske radove.

Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju postojeće građevine Doma kulture Josipa Badalić u Križu, vrijednost usluge oko 14.000,00 EUR-a, prema kojem je planirano uređenje multifunkcionalne dvorane, rekonstrukcija gledališta i pozornice te uređenje medijateke, te je ugovorena izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole u vrijednosti usluge oko 16.000,00 EUR-a.

Završila je rekonstrukcija društvenog doma u Obedišću za što su sredstva ostvarena kroz natječaj LAG-a Moslavina – vrijednost ugovora o financiranju je 33.844,00 EUR-a što je 90% vrijednosti cjelokupnog projekta koji obuhvaća unutarnje uređenje cijelog društvenog doma.

Uz navedene radove Općina Križ nastavila je ugovarati izvođenje radova na završnom unutarnjem i vanjskom uređenju društvenog doma u Obedišću.

Radovi na sanaciji krovišta na društvenom i vatrogasnom domu Razljev su završeni, vrijednost radova iznosila je oko 39.000,00 EUR-a, uz sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu od 18.500,00 EUR-a.

Završeno je uređenje Društvenog i vatrogasnog doma u Johovcu koji je nakon unutarnjeg uređenja, novog krovišta i stolarije, dobio i novu fasadu. Ukupna vrijednost radova uređenja fasade iznosila je nešto više od 15.000,00 EUR- a.

Završeni su radovi na uređenju termo fasade na objektu u sportskom parku u Obedišću. Vrijednost radova iznosila je 13.300,00 EUR-a.

U prostoru za teretanu u objektu na Sportskom parku u Križu nastavljeno je unutarnje uređenje (ogledala, drvene klupe za garderobe, gumena podloga za sprave) u ukupnom iznosu oko 8.000,00 EUR-a.

Također, nabavljeni su i novi stolovi i stolice za društveni dom u Konšćanima.

Izvedeni su radovi uređenja Moslavačke ulice u Križu za koje su dobivena sredstva Zagrebačke županije u iznosu od 25.000,00 EUR-a, a ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 110.000,00 EUR-a.

Asfaltirano je i parkiralište pored stambene zgrade na Trgu Sv. Križa u Križu.

U sklopu projekta izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok, provodilo se pojedinačno spajanje postojećih sekundarnih vodova na novoizgrađeni magistralni vodovod, kao što je to bilo na spoju Ličke ulice u Križu i Zagrebačke ulice.

Započela je realizacija projekta uređenja dijela ceste kroz Žuticu u kojem je Općina Križ partner uz Hrvatske šume, Grad Ivanić-Grad i INA-u.

Završeni su radovi obnove dijela pješačke staze u Ulici Milke Trnine u Križu, od Sportskog parka do kružnog toka, a za to je ostvareno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja  i fondova Europske unije u iznosu od 22.000,00 EUR-a – vrijednost ukupnog projekta iznosi 39.775,00 EUR-a. Usporedno je na trasi radova izmijenjena plinska mreža. Krajem godine započeli su i radovi na nastavku obnove pješačke staze u Ulici Milke Trnine, od sportskog parka do ulice Jandrinec, te u ulici Zdeneka Tomičeka. Vrijednost radova je oko 43.000,00 EUR-a.

Postavljene su četiri nove autobusne stanice, odnosno nove nadstrešnice u Bunjanima, Obedišću, Gornjem Prnjarovcu i Rečici Kriškoj. Vrijednost radova je 12.900,00 EUR-a.

Tijekom srpnja zadesilo nas je olujno nevrijeme koje je ostavilo značajne materijalne posljedice. Za područje Općine Križ proglašena je prirodna nepogoda. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda izvršilo je procjenu na terenu i predalo konačno izvješće županijskom povjerenstvu na daljnju obradu. Ukupni iznos štete procijenjen je na 275.609,00 EUR-a, a bilo je ukupno 61 prijava šteta. Odlukom Župana Zagrebačke županije za Općinu Križ su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 109.437,39 EUR-a, za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život tj. obiteljskim i višestambenim zgradama. Svi prijavitelji koji su imali štetu na stambenim objektima su obaviješteni na koji način mogu ostvariti povrat sredstava za sanaciju štete.

Općina Križ je konstantno bila u kontaktu s investitorima radova u Poduzetničkoj zoni Križ koji su u drugoj polovici 2023. godine bili u punom jeku. Lidl je ishodio izmjenu i dopunu građevinske dozvole za Logistički centar Lidl Križ Faza III te krenuo u završne radove. Uz radove na izgradnji Lidlovog distributivnog centra napredovali su i radovi naizgradnji Logističkog distributivnog centra Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad.

Općina Križ zajedno s partnerima Općinom Kloštar Ivanić i Gradom Ivanić-Gradom kao nositeljem projekta, prijavila je projekt „Zaželi jednakost za sve“ na Javni poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom „Zaželi, prevencija institucionalizacije“.  

U sklopu realizacije projekta Razvoj biciklističke infrastrukture na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa, postavljeno je biciklističko odmaralište na zaobilaznici kod Križa, za što je Općina Križ izdvojila 6.000,00 EUR-a. Riječ je o realizaciji projekta kroz Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih TZ u 2023. iz Fonda za udružene TZ na kojeg se Općina Križ prijavila zajedno s Općinom Kloštar Ivanić i Gradom Ivanić-Gradom.

Tijekom kolovoza 2023. godine objavljen je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Raspisan je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Nakon isteklog roka za zaprimanje ponuda, uslijedilo je bodovanje pristiglih ponuda koje obavlja Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Nakon provedenog javnog uvida u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ, isti je poslan u Ministarstvo poljoprivrede na prethodnu suglasnost. 

Institut za javne financije radio je analizu i ocjenjivao transparentnost proračuna županija, gradova i općina te sa zadovoljstvom ističem da je i 2023. godine, sedmu godinu za redom Općina Križ ocijenjena najvišom ocjenom.

Krajem kolovoza i tijekom rujna brojnim manifestacijama obilježili smo Dan Općine Križ. Dana 14. rujna održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Križ te obilježen Dan Župe Uzvišenja Sv. Križa Svetom misom u Župnoj crkvi u Križu.

Dana 08. studenog u Općini Križ provedena je kontrola Europskog revizorskog suda koji je u Križ došao u kontrolu projekta izgradnje dječjeg vrtića kao nasumično izabranog korisnika, odnosno projekta, a u sklopu kontrola koje gotovo svake godine provodi provjeravajući rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odnosno jesu li provedene sve potrebne procedure kontrola vezano uz isplatu EU sredstava.

U drugoj polovici godine nakon provedenih postupaka javnih natječaja za prijam u službu u Općinu Križ – zaposlene su osobe na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poljoprivredu, stručni suradnik za građenje i investicije i referent komunalni redar. U Jedinstvenom upravnom odjelu tijekom 2023. godine umirovljeni su jedan namještenik i istekom 2023. godine jedan službenik.

U trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ početkom listopada 2023. godine,  nakon provedenog postupka javnog natječaja na mjestu direktora društva s radom je započeo Bojan Zoger.

U sklopu unapređenja uvjeta rada, operativnosti i opremanja trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, nabavljeni su strojevi ukupne vrijednosti nešto veće od 100.000,00 EUR-a i to operativno teretno vozilo, teretno vozilo s dizalicom-košarom i radni stroj -kombinirka.

Održana je smotra zimske službe koju je u zimskim uvjetima na području Općine Križ provodilo trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Obilježili smo i prvi dan škole. Izdvojili smo sredstva za financiranje udžbenika za prvi razred gimnazije u Križu i kupnju 5 prijenosnih računala te za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ.

Na zamolbu Pedijatrijske ambulante u Križu, Općina Križ nabavila je medicinsku opremu infantometar.

Proveli smo postupke te sklopili potrebne ugovore vezano uz sufinanciranje cjelokupnog iznosa mjesečne cijene karte prijevoza autobusom ili željeznicom za redovne studente koji imaju prebivalište na području Općine Križ. Raspisan je i natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Križ.

U povodu 1. listopada, Međunarodnog dana starijih osoba te Božića, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad podijeljeni su paketi za starije osobe u potrebi s područja Općine Križ. Tradicionalno smo obilježili Dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Tijekom listopada 2023. godine održana je Sveta misa za poginule i umrle branitelje 65. samostalne bojne ZNG i drugih ratnih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova. Obilježen je blagdan Svi sveti te smo i ove godine odali počast Rudolfu Perešinu te sudjelovali na obilježavanju na spomen području Trokut Novska. Obilježen je i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U povodu Božića, Općina Križ organizirala je podjelu novčane pomoć u iznosu od 30,00 EUR-a za umirovljenike, osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe i nezaposlene osobe. U vrijeme adventa, darivali smo novorođene bebe tijekom 2023. godine i djecu Dječjeg vrtića Križić-kružić, a  tradicionalno je održan bogat adventski program u suradnji s udrugama i Župom Uzvišenja Sv. Križa.

Skip to content