Kao i svake godine tako i početkom 2019. Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad organizira akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te se stoga mole korisnici da božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera).

Prikupljanje i odvoz provoditi će se sljedećim planom odvoza koji započinje od utorka 08.01.2019. i to za:

Općinu Kloštar Ivanić ……. 08. siječnja, 2019.
Grad Ivanić Grad ………….. 09. i 10. siječnja, 2019.
Općinu Križ ………………….. 11. siječnja, 2019.

Prikupljena božićna drvca i ove godine odvoze se na farmu obitelji Ciganović, gdje će se koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći će se odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.

 

Podijeli na društvenim mrežama