Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić danas je u Općini Križ s direktoricom Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca Majom Barišić potpisao Ugovor o javnoj nabavi radova, odnosno izgradnji novog dječjeg vrtića.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. U roku za dostavu ponuda, dostavljene su 3 elektroničke ponude. U postupku pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda i to trgovačkog društva Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca u ukupnom iznosu od 8.806.900,00 kuna. Odabrani izvođač radova do kraja 2017. godine biti će uveden u posao ovisno o vremenskim uvjetima, a cilj je da do početka iduće pedagoške godine 2018./2019.  djeca krenu u novi dječji vrtić. Naime rok izgradnje novog Dječjeg vrtića je 6 mjeseci.

Izgradnja novog dječjeg vrtića jedan je od trenutno najvažnijih komunalnih, infrastrukturnih projekata Općine Križ. U iznos izgradnje dječjeg vrtića, sukladno ponudi Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca, uključena je izgradnja vrtića te unutarnje i vanjsko opremanje istog. Izgraditi će se niskoenergetski, prizemni objekt u kojem bi se smjestila sva djeca koja sada pohađaju dva objekta Dječjeg vrtića Križ. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.

Izgradnja Dječjeg vrtića će se dijelom financirati iz dugoročnog kredita, dijelom iz Proračuna Općine Križ, a projekt je apliciran i na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ukoliko prođe na spomenutom natječaju Općina Križ mogla bi ostvariti financiranje projekta i do 90% cjelokupne investicije, no sredstva za financiranje projekta, Općina Križ već je osigurala podignutim kreditom, a ima mogućnost i ostvariti sufinanciranje kroz natječaje ministarstava i Zagrebačke županije.

Podijeli na društvenim mrežama