Na temelju Ugovora o jesenskoj sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2019. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma  uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, obavještava o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

  1. studeni 2019. – OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
  2. studeni 2019. – RAZLJEV, REČICA KRIŠKA I KONŠĆANI
  3. studeni 2019. – NOVOSELEC
  4. studeni 2019. – VELIKA I MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
  5. studeni 2019. – ŠUŠNJARI, GORNJI I DONJI PRNJAROVEC
  6. studeni 2019. – KRIŽ
  7. studeni 2019. – KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koriste kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

Podijeli na društvenim mrežama