Općina Križ s ponosom objavljuje da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i utvrdila da je prvi dio Zahtjeva za potporu Općine Križ, pozitivno riješen.

Naime, Prijavljeni projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na natječaj za operaciju 7.4.1. \’\’Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Programa ruralnog razvoja, pozitivno je ocijenjen. Temeljem kriterija i dobivenog broja bodova Općina Križ ostvarila je intenzitet potpore u visini od 90 % . Procijenjeni iznos potpore je 5.943.934,02 kuna.

Kako je naglasio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, riječ je o najvećem financiranju nekog projekta na području Općine Križ do sada i to sredstvima iz EU fondova, no pred Općinom Križ još je veliki administrativni posao, a prije svega predstoji potpisivanje Ugovora o financiranju te podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu. Cilj je izgraditi novi dječji vrtić do početka nove pedagoške godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.299.076,25 kuna od čega je vrijednost radova i opreme 8.806.900,00 kuna.

Podijeli na društvenim mrežama