Obzirom da je većina gospodarstva sa područja Općina Križ, na kojima se drže svinje, svrstana su u kategoriju „1“, odnosno ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, Općinski načelnik Marko Magdić organizira podjelu spužvi za izradu dezbarijera.

STOGA SE MOLE SVI POSJEDNICI SVINJA SA PODRUČJA OPĆINE KRIŽ DA SE ČIM PRIJE JAVE U VETERINARSKU STANICU KRIŽ GDJE ĆE BITI ORGANIZIRANA PODJELA SPUŽVA ZA IZRADU DEZBARIJERA.
VIŠE INFORMACIJA NA TEL: 01/ 2824-623

Gospodarstvima koja drže svinje i  svrstana su u kategoriju „1“ zabranjeno je:

  1. a) premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu
  2. b) klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.
  3. Iznimno od stavka 1. a) ovoga članka, premještanje svinja dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja provedenog unutar 24 sata prije premještanja. Klinički pregled nije potrebno provoditi ako se svinje premještaju izravno na klaonicu.
  4. Iznimno od stavka 1. b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja. Posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje 72 sata prije provedbe istoga. Klinički pregled za predmetno gospodarstvo vrijedi sedam dana od dana pregleda.

Navedeno iziskuje i određene financijske izdatke te se Općina Križ uključila u provođenje biosigurnosnih mjera na način da će posjednicima svinja osigurati potrebne spužve za izradu dezbarijera kako bi posjednici svinja udovoljili uvjetima za svrstavanje u višu kategoriju i kako prilikom predstojeće svinjokolje ne bi imali navedenih poteškoća.

 

Podijeli na društvenim mrežama