I ove godine Limena glazba DVD-a Križ organizira tradicionalni Božićni koncert koji će se održati u petak 23.12.2016. godine u Domu kulture Josip Badalić u Križu s početkom u 19 sati.  Općina Križ ponosna je na tradiciju Limene glazbe DVD-a Križ, , a kruna njihovog rada tijekom godine svakako je Božićni koncert.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );