Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19 i 57/22), Općina Križ izlaže na javni uvid prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ.

Uvid u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, u razdoblju počev od 24. 11. 2023. do zaključno s danom 08. 12. 2023. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.opcina-kriz.hr.

Pisani prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa mogu se dati Općini Križ najkasnije do 08. 12. 2023. godine. Nakon razmatranja primjedbi, prijedlog I. izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom će se dostaviti na prethodnu suglasnost Ministarstvu te nakon toga Općinskom vijeću na donošenje.

KOPIJE KATASTARSKOG PLANA (mapa se nalazi na poveznici, priloženom linku na internet stranici Općine Križ, podstranici „Dokumenti Općine Križ“, podnaslovu „Važni dokumenti“ objavljeni )
Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content