Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine dana 15. studenog 2023. godine. U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ i to zaključno s danom 23. studenog 2023. godine.

Pisani prigovor se predaje Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Križ i to putem pošte na adresu Općina Križ, Trg Sv. Križa 5, Križ, osobnom dostavom na adresu Trg Svetog Križa 5 ili slanjem elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna. Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdit će Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Sukladno članku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), Stipendiju iz Proračuna Općine Križ ne mogu primati učenici i studenti koji istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti koju će stipendiju primati što dokazuju pisanom izjavom.

VAŽNA NAPOMENA!!!

UČENICI I STUDENTI KOJI SU ZA ŠKOLSKU, AKADEMSKU GODINU 2023./2024. OSTVARILI PRAVO NA NEKU DRUGU STIPENDIJU, MORAJU SE ODLUČITI KOJU ĆE STIPENDIJU PRIMATI I O TOME U ŠTO KRAĆEM ROKU OBAVIJESTITI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRIŽ.

Prijedlog liste za stipendije
Stipendija za učenika prvog razreda Gimnazije Križ
Dodjeljuju se dvije stipendije
Rd.br.Ime i prezimeRazredDodatni bodoviProsjek ocjenaUkupno
1.Jan Krznarić1.0,005,005,00
2.Lucija Švarc1.0,004,924,92
Kriterij izvrsnosti
Učenici
Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja 
Rd.br.Ime i prezimeRazredDodatni bodoviProsjek ocjenaUkupno
1.Fran Ozimec1.21,505,0026,50
2.Ivan Bulka2.2,004,906,90
3.Ivan Špehar1.1,005,006,00
4.Ana Kumpes4.0,005,005,00
  
Ispod crte
Rd.br.Ime i prezimeRazredDodatni bodoviProsjek ocjenaUkupno
5.David Zakarić3.0,005,005,00
6.Marija Halaček2.0,004,944,94
7.Luka Gorčan2.0,004,904,90
      
Ne zadovoljavaju kriterij 
Rd.br.Ime i prezimeRazredKriterij koji ne zadovoljava 
1.Marko Kokalović1.prosjek ocjena
2.Marijana Friedl1.prosjek ocjena
Socijalni kriterij
Učenici
Dodjeljuje se šest stipendija – četiri (za svaku godinu školovanja po jedna stipendija), a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja.
Rd.br.Ime i prezimeGodinaSoc. status+dodatniProsjek ocjenaUkupno
1.Marijana Friedl1.12,004,6616,66
2.Valentin Butić2.11,003,3714,37
3.Josip Kokalović3.13,004,6117,61
4.Maria Kokalović4.10,004,0114,01
5.Marko Kokalović1.10,004,6714,67
6.Franjo Butić1.11,003,2414,24
  
Ispod crte
Rd.br.Ime i prezimeGodinaSoc. status+dodatniProsjek ocjenaUkupno
7.Martin Kokalović3.10,004,2014,20
8.Ian Mark Misirić1.6,003,959,95
9.Lea Pezić4.6,003,819,81
10.Neven Smiljanić3.6,003,739,73
11.Adriana Majdandžić3.6,003,359,35
12.Ana Kumpes4.4,005,009,00
13.Maria Leona Petir4.4,004,798,79
14.Leonardo Valentić3.4,004,548,54
15.Stjepan Grebenar1.4,004,088,08
  
Ne zadovoljavaju kriterij
Rd.br.Ime i prezimeGodinaKriterij koji ne zadovoljava
1.Adrian Majdandžić3.prosjek ocjena
2.Borna Pranjić3. nedostaje obrazac prijave
3.Ivan Bulka2. prihod po članu kućanstva
4.Lorena Modrić3. prihod po članu kućanstva
Kriterij izvrsnosti
Studenti
Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, dvije stipendije se sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodjeljuju kandidatima za dodjelu studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.
Rd.br.Ime i prezimeGodinaDodatni bodoviProsjek ocjenaUkupno
1.Ida Matanić1.1,505,006,50
2.Lea Matković1.1,504,516,01
3.Mia Špoljarić3.1,504,325,82
4.Pjer De Villa3.1,504,105,60
5.Gloria Petrlić1.0,505,005,50
6.Bruna Magdić1.0,504,995,49
  
Ispod crte
Rd.br.Ime i prezimeGodinaDodatni bodoviProsjek ocjenaUkupno
7.Karla Bilen2.1,004,395,39
8.Laura Jurković1.0,504,845,34
9.Matijas Kokalović1.0,504,625,12
  
Studenti koji su dobili drugu stipendiju
Rd.br.Ime i prezimeGodinaStipendija
1.Lara Jareš4.Studenti socijalni kriterij
2.Tea Majer3.Studenti socijalni kriterij
  
Ne zadovoljavaju kriterij 
Rd.br.Ime i prezimeGodinaKriterij koji ne zadovoljava
1.Anamarija Stjepanović5.prosjek ocjena
2.Jakov Đudarić1.nedostaje obrazac prijave
 
Socijalni kriterij
Studenti
Dodjeljuje se šest stipendija – četiri (za svaku godinu školovanja po jedna stipendija), a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, dvije stipendije se sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodjeljuju kandidatima za dodjelu studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.
Rd.br.Ime i prezimeGodinaSoc. status+dodatniProsjek ocjenaUkupno
1.Tea Majer3.5,54,299,79
2.Lara Jareš4.5,004,679,67
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu studija
Rd.br.Ime i prezimeGodinaSocij. status+dodatniProsjek ocjenaUkupno
3.Lucija Jareš4.5,004,009,00
4.Tea Skukan3.3,503,597,09
  
Ne zadovoljavaju kriterij 
Rd.br.Ime i prezimeGodinaKriterij koji ne zadovoljava
1.Anamarija Stjepanović5.prihod po članu kućanstva
2.Laura Jurković1.prihod po članu kućanstva

U Općini Križ održana smotra zimske službe

Danas je održana smotra strojeva s kojim će se obavljati komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima. Zimsku službu, u periodu od 15. studenog 2023. godine do 15. travnja 2024. godine, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ provodit će trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Smotrom zimske službe prezentiran je dio voznog parka za provođenje poslova zimske službe koji sadrži ukupno šest vozila namijenjenih posipavanju i čišćenju kolnika i pješačkih površina, a koji u potpunosti zadovoljava potrebe provedbe spomenutih poslova na području Općine Križ. Svi strojevi potrebni za održavanje prometnica kao i pješačkih površina, registrirani su, operativni i zadovoljavaju uvjete prometovanja, istaknuo je tijekom smotre direktor Poduzetničke zone Križ d.o.o. Križ Bojan Zoger, a na smotri je nazočio i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić.

Radi što veće učinkovitosti zimske službe i prohodnosti cesta u razdoblju zimskih uvjeta, uspostavljen je HITNI BROJ TELEFONA ZIMSKE SLUŽBE: 091/2824501 na kojeg građani mogu dojaviti sve uočene potrebe vezano uz zimsku službu, a izvođač radova svu eventualnu problematiku riješit će u što kraćem roku.

Izvedbeni program zimske službe za razdoblje od  studenog 2023. do travnja 2024. godine

Na području Općine Križ održava se ukupno 57 km nerazvrstanih cesta te 8000 m2 pješačkih staza, i drugih prometnih površina, a prema potrebi, poslovi održavanja  dodatno uključuju i održavanje pojedinih dionica županijskih cesta koje se nalaze na pravcima prohoda. Izvedbeni program zimske službe predviđa opseg i dinamiku izvođenja poslova održavanja za prohodnost nužnih cesta i drugih prometnih površina u zimskim uvjetima, a provodi se u tri stupnja pripravnosti u ovisnosti o stvarnim uvjetima.

OBAVIJEST- JAVNA NABAVA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE INTERAKTIVNOG DIGITALNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U KRIŽU

Dana 13. studenog 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu.

Broj objave:  2023/S 0F2-0047653.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 04. prosinca 2023. godine do 09,00 sati.

OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE DOMOVINSKOG RATA I DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA I ŠKABRNJE

Pridružite nam se u sjećanju na Grad Vukovar, hrvatski ponos, simbol pobjede te trajni podsjetnik na sve one koji su dali svoj život za Domovinu.
Općina Križ u suradnji s Dječjim vrtićem Križić-Kružić, Križ, Osnovnom školom Milke Trnine Križ i Udrugom branitelja Općine Križ, u petak 17. studenog 2023. godine s početkom u 10 sati, obilježit će Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i to posjetom Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ te paljenjem lampiona u centru Križa.
Već tradicionalno, Velečasni Božo Pinjuh u Župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa u Križu 18. studenog 2023. godine u 17:30 sati služit će Svetu misu i kratko klanjanje te moliti za sve branitelje u znak sjećanja na žrtvu Vukovara. Zvona naše Župne crkve u 18 sati i 11 minuta, zajedno sa svim crkvenim zvonima u Hrvatskoj zvonit će za Vukovar u sklopu hvale vrijedne akcije „ZVON za Vukovar“.
Pozivamo sve da se dostojanstveno, iz svojih domova, 18. studenog prisjete žrtve Grada heroja te zapale lampion i pridruži nam se u sjećanju na hrvatski ponos, Grad Vukovar.

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Iz Ivakopa d.o.o. Ivanić-Grad pozivaju na javnu tribinu o gospodarenju otpadom na području Općine Križ koja će se održati u srijedu, 15. studenog 2023. godine u 18 sati u prostoru općinske vijećnice u sjedištu Općine Križ.
Na javnoj tribini moći ćete saznati kako se gospodari otpadom na području Općine Križ te sva druga pitanja koja su vezana uz ovu tematiku.
U sklopu tribine prezentaciju na temu „Kuda ide otpad“ održat će prof. dr. sc. Aleksandra Vučinić Anić s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom i stručnjakinja za teme gospodarenja otpadom.
Pridružite nam se, sudjelujte i pitajte sve što vas zanima o gospodarenju otpadom na vašem području.

Plan preventivne jesenske sustavne deratizacije na području Općine Križ u 2023. godini  

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

13. studeni 2023.        –           OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE

14. studeni 2023.        –           RAZLJEV I REČICA KRIŠKA, KONŠČANI

15. studeni 2023.        –           NOVOSELEC

16. studeni 2023.        –           NOVOSELEC

17. studeni 2023.        –           VELIKA I MALA HRASTILNICA I JOHOVEC

20. studeni 2023.        –           ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI

21. studeni 2023.        –           GORNJI PRNJAROVEC, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ

22. studeni 2023.        –           KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). 

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

PROMOCIJA KNJIGE „BURNOUT – PRIČA O NAMA“

Knjižnica i čitaonica Križ poziva vas 09. studenog 2023. godine, u četvrtak u 18 sati na promociju knjige „Burnout – priča o nama“ autora Krunoslava Nujića i predavanje o ovoj vrlo čestoj i popularnoj temi, u Galeriji Križ.

Knjiga„Burnout, priča o nama“ pisana je na osnovu osobnog iskustva težeg oblika burnouta, ali ujedno i kroz stručni pogled znanstvenika i integrativnog terapeuta. Ono što ovu knjigu razlikuje od ostalih jest da se ona bavi osvještavanjem dubokih nesvjesnih uzroka koji se nalaze u pozadini burnouta, a ne površinskim manifestacijama i simptomima burnouta. Prebacuje naglasak s vanjskih okolnosti na unutarnju priču pojedinca i sa simptomatskih pokušaja rješenja na rješavanje uzroka koji nas vode prema burnoutu. Daje alate i metode za suočavanje s burnoutom, potiče unutarnju transformaciju i osvještava potrebu za promjenom životnih okolnosti prema izgradnji zrelog i odgovornog života.

Skip to content