Vodič za građane Proračuna Općine Križ za 2024. godinu

Poštovane stanovnice i stanovnici Općine Križ,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Križ ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na internetskoj stranici www.proracun.hr te na službenoj internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 13.281.245,00 EUR-a.

I u 2024. godini izdvajaju se sredstava za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, javne rasvjete, čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina i reciklažnog dvorišta. Dio sredstava izdvaja se i za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova i cesta. Nastavljamo sa izgradnjom prometne infrastrukture, pješačkih i biciklističkih staza, kanalizacijske mreže te ostale komunalne infrastrukture. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine na Sportskom parku u Križu planira se izdvojiti 1.500.000,00 EUR-a. Također, uređivat će se Društveni dom u Križu, a od 2024. godine u planu je projektiranje i izgradnja nekoliko cesta, a neki od planiranih projekata su izgradnja nove ceste od zaobilaznice do Maksimirske ulice i uređenje ulica Jandrinec i Zdeneka Tomićeka te nastavak ulice Josipa Čopora do ulice Kriške republike, izgradnja autobusne stanice kod školske sportske dvorane u Križu i uređenje parkirališta u Školskoj ulici u Križu.

Želimo sačuvati okoliš koji nas okružuje, a isto ćemo postići odvozom velikog otpada i sanacijom divljih odlagališta otpada. Kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika i poduzetnika iste će biti prikladno popraćene poticajnim mjerama, stoga nastavljamo s mjerama razvoja poduzetništva i subvencijama za poljoprivrednike te uređenjem ruralnog prostora.

Zajednički cilj treba biti da Općina Križ bude ugodno i poželjno mjesto za život i rad svih njenih stanovnika. Kako bi u tome uspjeli, moramo resurse i snage usmjeriti na mlade. Tako ćemo i u 2024. godini sufinancirati osnovno i srednje obrazovanje nabavom, odnosno sufinanciranjem udžbenika, davati potpore u obliku stipendija za učenike i studente te financirati prijevoz studenata, sufinancirati program produženog boravka u Osnovnoj školi, sufinancirati rad školske kuhinje u osnovnoj školi te školu plivanja. Mislimo i na naše najmlađe stanovnike za koje se planiraju potrebne radnje za dogradnju objekta Dječjeg vrtića Križić-kružić, a sukladno tome će se opremati i Knjižnica i čitaonica Križ.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2024. godini. Kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih skupina građana. Osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Crvenog Križa, potpore udrugama, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje pogrebnih troškova te zaštitu i zbrinjavanje životinja. Omogućit ćemo i nadalje novčane pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta, umirovljenicima te nezaposlenima. Planira se i nastavak projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić „Zaželi jednakost za sve“, programom zapošljavanja žena, koji predstavlja pomoć i brigu za starije građane Općine Križ.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati pa aktivnostima kulturnog promicanja i projektima iz fonda za udruženje turističke zajednice podržavamo i pomažemo u predstavljaju i prikazivanju onog najboljeg iz našeg kraja.

Predstavljamo projekte koje želimo realizirati u 2024. godini. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi  postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

                                                                                                                        
                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ
                                                                                                                          Marko Magdić mag.oec.

U privitku Vodič za građane Proračuna Općine Križ za 2024. godinu:

Skip to content