Poziv na roditeljski u Gimnaziji u Križu

Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad poziva sve roditelje osmaša, na roditeljski sastanak koji će se održati 21. lipnja 2022. godine u Izdvojenoj lokaciji u Križu, Školska 10, u 17.00 sati.

Tema roditeljskog sastanka je predstavljanje Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad i upisi u 1. razred srednje škole.

Na roditeljskom sastanku Školu i usmjerenja će predstaviti ravnateljica Škole Josipa Ilić, pedagoginje i profesori.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršit će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Križ dana 18. lipnja 2022. godine u večernjim satima (drugi tretman).
Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvicida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na sljedeći naredni dan bez oborina.
Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/264-2897

Izložba „SIPČINA U OKEŠINCU – LADANJSKI ŽIVOT U ANTIČKO DOBA“ u Muzeju Ivanić-Grada

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvorenje izložbe „SIPČINA U OKEŠINCU – LADANJSKI ŽIVOT U ANTIČKO DOBA“ koje će se održati u petak, 17. lipnja 2022. u 18.00 sati u Muzeju Ivanić-Grada.

U naselju Okešinec, u sklopu Općine Križ, smjestilo se jedno od važnijih arheoloških nalazišta Moslavine. Područje se od davnina koristilo isključivo u poljoprivredne svrhe i upravo su oranjem na površinu dospjeli ostaci raznog građevinskog materijala i keramičkih nalaza.

U prvim stoljećima nove ere na Sipčini se nalazio ruralni građevinski kompleks – villa rustica, za rimsko doba karakterističan stambeni i gospodarski kompleks zgrada smješten izvan naselja.

Na izložbi će biti izloženi nalazi s lokaliteta i predstavljen cijeli tijek istraživanja koja je poduzeo Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba.

POZIV NA OBILJEŽAVANJE DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Obilježavanje blagdana – Dan antifašističke borbe biti će organizirano prema slijedećem rasporedu:

           22. lipnja 2022. godine (srijeda):

           09,00 sati – Polaganje vijenca kod spomenika na Trgu Svetog Križa u Križu

           09,15 sati – Posjet Spomen sobi poginulih branitelja iz Domovinskog rata u Galeriji Križ

Održani Badalićevi dani i koncert Adama Končića

U prekrasnom ambijentu stoljetnog parka u Križu, ispred crkve Uzvišenja Sv. Križa, ove su subote 11. lipnja 2022. godine održani 32. Badalićevi dani te dodijeljena plaketa Josip Badalić. Na prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ, ove je godine Plaketa dodijeljena Antoniju Milovini iz Dubrovnika, kao najboljem studentu ruskog jezika i književnosti. U organizaciji Općine Križ, Knjižnice i čitaonice Križ, nakon dodjele Plakete, sve je nazočne pozdravio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, a večer je nastavljena koncertom Adama Končića i tamburaškog sastava Savski valovi.

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 Pozivaju se članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

  • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
  • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
  • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 10. kolovoza 2022. godine (srijeda).

DANAS JE ROĐENDAN PROFESORA BADALIĆA

Josip Badalić rođen je 7. lipnja 1888. u Deanovcu, a umro 11. kolovoza 1985. u Zagrebu.
Bio je ugledni hrvatski povjesničar i slavist. U Zagrebu je polazio Filozofski fakultet, te studij nastavio u Berlinu. Radio je u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a od 1945. bio je profesor ruske književnosti. Pisao je o vezama hrvatske i ruske književnosti, istraživao i opisivao inkunabule u Hrvatskoj i Sloveniji, te pisao o bibliotekarstvu i objavljivao putopise. Njegovo ime od 1992. nosi Osnovna škola u Graberju Ivanićkom. Josip Badalić pokopan je na groblju u Križu, zajedno sa suprugom i to na mjestu odakle seže pogled na brežuljke ljubljene mu Moslavine.

Osim širokog i značajnog književno-znanstvenog rada, Badalića se ističe kao posebnog pedagoga koji predavajući, priča priču svog života. Njegovi studenti i suradnici, Matko Peić, Aleksandar Flaker, Radomir Venturin, Saša Vereš a pogotovo Dragutin Pasarić svjedoče o osebujnosti Badalića kao osobe, intelektualca i posebno Moslavca koji ljubeći svoj zavičaj putuje svijetom i uvijek mu se vraća. I u dubokoj starosti, Badalić piše putopise i opet se vraća u rodnu Moslavinu, hodajući moslavačkim šumama i šikarama oduševljava se bogatstvom nafte i novim mogućnostima koje ona pruža Moslavini. Vraćajući se, on evocira svoje djetinjstvo, svoj put, svoje naukovanje, piše Moslavačke razglednice koje su još danas jedne od najljepših putopisnih priča izašle u 4 izdanja.

Uz 100 – tu godišnjicu rođenja od 1988. godine održavaju se Badalićevi dani u Križu kada se Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ dodjeljuje Plaketa Josip Badalić najboljem studentu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnost, Katedre za ruski jezik i Katedre za rusku književnost.
Ove godine to je Antonio Milovina, koji se tijekom studija istaknuo kao izuzetan student, te je zbog svoje marljivosti i predanosti studiju te iznadprosječnih ostvarenih rezultata, predložen za dodjelu Plakete Josip Badalić u ime Katedre za ruski jezik i Katedre za rusku književnosti.

Josip Badalić i Milka Trnina osim rodnog zavičaja, dijele i svoj značaj u svijetu, te iza tog za nas iz Moslavine najznačajniji povratak, sjećanje i ljubav prema svom zavičaju. Nijedno od njih nije zaboravilo otkuda su potekli. Bili su Hrvati svugdje u svijetu, nijednom to ne zanemarivši.

Badalić je osebujan kao i Trnina po širini svog znanja, kozmopolitizmu, toplini i humanosti koji su im obilježili živote. To su osobine koje nas pokreću, po njima su bili veliki. Na putu od Milkinog Sipa do antičke Sipćine vrlo je lako zamisliti starog profesora kako sa štapom gaca stazama koje nas sve povezuju.

ODRŽANA VJEŽBA EVAKUACIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI MILKE TRNINE KRIŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Križ na lokaciji Osnovne škole Milke Trnine Križ, održali su danas zajedničku pokaznu vatrogasnu vježbu evakuacije. Na radost učenika, posebno onih mlađih, vježba je uspješno odrađena, a učenici i učitelji pokazali su spremnost reagiranja u kriznim situacijama. Uz odlično odrađen postupak od vatrogasne dojave, evakuacije te gašenja požara i spašavanja, odnosno evakuacije ljestvama, učenicu su educirani i kako ugasiti požar.

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama

Općinski načelnik Općine Križ dana 06. lipnja 2022.godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od 3 (tri)  godine.

Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama temeljem Javnog natječaja sukladno mogućnostima Općine Križ, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste.

Prioritet pri dodjeli prostora imaju udruge koje već koriste prostore za koje se natječu, a brinu se o tim prostorima pažnjom dobrog gospodara, kao i druge aktivne udruge sa sjedištem na području Općine Križ.

Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo osniva i imenuje Općinski načelnik Općine Križ.

Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli prostora na korištenje udrugama, te sklapa ugovore o korištenju prostora s udrugama kojima su prostori dodijeljeni.

Sve o općim uvijetima prijave, kriterijima i mjerilima dodjele prostora, više u Javnom natječaju u prilogu:

Općina Križ dodijelit će prostore udrugama na rok od 3 (tri) godine, uz naplatu jedne kune po metru kvadratnom godišnje. Detalji dodjele prostora biti će razrađeni u ugovoru koji će udruge sklopiti s Općinom Križ.

PROPISANA DOKUMENTACIJA, SADRŽAJ PRIJAVE:

  1. Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Obavezni prilozi uz popunjenu prijavu su:

Ispis elektroničke stranice Registra udruga sa svim podacima udruge ili izvadak iz Registra udruga, ne stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj.

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja s osnove davanja prema državnom i općinskom proračunu

U slučaju namjere zajedničkog korištenja prostora izjavu o pristanku na zajedničko korištenje potpisanu i ovjerenu od svih osoba ovlaštenih za zastupanje udruga koje planiraju zajednički koristiti prostor

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, potpisanim od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje Prijava je zaključno s danom 20. lipnja 2022. godine.

Razmatrat će se Prijave koje su pravodobno predane, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: info@opcina-kriz.hr

Prijava na Javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici u zadanom roku pisarnici Općine Križ s napomenom:

Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
„Za
Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama – NE OTVARATI“

Dostava prijave na Javni natječaj s popratnom dokumentacijom može se izvršiti:

  • elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr
  • preporučeno poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
  • putem dostavljača ili osobno

Kada se prijava na Javni natječaj podnosi elektroničkim putem, obavezno se Općini Križ, dostavlja i jedan primjerak originala, tiskanog, potpisanog i ovjerenog primjerka prijave.

Skip to content