ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 23. lipnja 2022. godine, a nazočno je bilo 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što su članovi  Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnike s 9. i 10. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen.

Tijekom aktualnog sata, općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle do ove sjednice Općinskog vijeća. O svim aktualnostima javnost je već informirana putem medija, Internet stranice Općine Križ i društvenih mreža. Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća razmatrali su prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ (Etički kodeks). Naime nakon što je krajem protekle godine stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, člankom 4. istog Zakona propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijeka i sadržaj i odredbe o sprječavanju sukoba interesa. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ (Etički kodeks) usvojen je s 9 glasova za i jednim glasom protiv.

Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno donesen Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Isti se prijedlog utvrđuje sukladno uputi Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije koja je nadležna za imenovanje tvz. mrtvozornika. Općina Križ ovim je Zaključkom utvrdila prijedlog da se Josipa Novaković dr. med i Dejan Čičak dr. med, imenuju doktorima medicine koji utvrđuju smrt, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Općine Križ, odnosno i području Grada Ivanić-Grada te općine Kloštar Ivanić.

Skip to content