Nastavak preventivne proljetne deratizacije na području Općine Križ

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, tvrtka Škarda d.o.o. Čazma nastavljha s deratizacijom prema sljedećem planu i rasporedu:

21. veljača 2022.        –           NOVOSELEC

22. veljača 2022.        –           VELIKA I MALA HRASTILNICA I JOHOVEC

23. veljača 2022.        –           ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI

24. veljača 2022.        –           GORNJI, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ

25. veljača 2022.        –           KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kreće izgradnja pješačke i biciklističke staze u Industrijskoj ulici u Križu

Dana 17. veljače 2022. godine planiran je početak radova na izgradnji pješačke i biciklističke staze u Industrijskoj ulici u Križu. Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od otprilike 500 metara počevši od „Patrolnice“ do raskrižja sa Žutičkom ulicom.

Predviđeni rok završetka radova je sredina mjeseca travnja ove godine. Vrijednost spomenutih radova je 580.000,00 kuna, od čaga će 200.000,00 kn sufinancirati Zagrebačka županija. Spomenuti radovi obuhvaćaju zemljane radove, postavljanje rubnjaka te asfaltiranje nove pješačke i biciklističke staze. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti van najavljenog roka.

Tijekom radova mole se svi koji prometuju spomenutom dionicom na pojačan oprez i strpljenje.

Skip to content