Plan preventivne proljetne sustavne deratizacije na području Općine Križ u 2022. godini

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma obavještava o planu proljetne deratizacije koja započinje u ponedjeljak 14. veljače 2022. godine sukladno sljedećem rasporedu:

  1. veljača 2022. – OBEDIŠĆE
  2. veljača 2022. – OKEŠINEC I VEZIŠĆE
  3. veljača 2022. – RAZLJEV I REČICA KRIŠKA
  4. veljača 2022. – KONŠČANI
  5. veljača 2022. – NOVOSELEC
  6. veljača 2022. NOVOSELEC
    Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticidi koje koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
    Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004
Skip to content