Podijeljeni i posljednji spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Križ je, kroz nabavu koju je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, svim korisnicima usluge prikupljanja komunalnog otpada podijelila više od 3900 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – žutih i plavih kanti za prikupljanje otpadne plastike i papira. Naime ovih je dana trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, podijelilo i sedamdesetak kanti koje su nedostajale po prvotnoj podjeli početkom siječnja ove godine te sada sva kućanstva na području Općine Križ koje koriste usluge organiziranog prikupljanja otpada imaju plave, žute i zelene kante.
Ukupna vrijednost nabavljenih spremnika je nešto više od 700.000,00 kn, a za što je ostvarena potpora iz europskih fondova u iznosu od 85%. Nabavljenim spremnicima dodatno će se povećati kvaliteta usluge prikupljanja otpada.

Skip to content