Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, tvrtka Škarda d.o.o. Čazma nastavljha s deratizacijom prema sljedećem planu i rasporedu:

21. veljača 2022.        –           NOVOSELEC

22. veljača 2022.        –           VELIKA I MALA HRASTILNICA I JOHOVEC

23. veljača 2022.        –           ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI

24. veljača 2022.        –           GORNJI, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ

25. veljača 2022.        –           KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content